2014-32-0153-00006

Ejer forlader dyrehospital med kritisk syg hund

09-03-2015

Skrivelse af 16. oktober 2014 fra Københavns Vestegns Politi (0700-89110-00005-14).
Ejeren af en Rottweiler på 8 år henvendte sig på et dyrehospital den 27. marts. Dyrlægen fandt at hunden var meget dårlig, men grundet travlhed og ressourcemangel blev ejeren anmodet om at komme igen næste dag. Ejeren kom igen næste dag den 28. marts. Hunden var tynd men ikke mager. Den var meget afkræftet og kunne ikke gå. Den lå ned i de tre timer, den var på hospitalet. På scanning blev konstateret forandringer i lever, milt og nyre, som blev mistænkt for at være kræftprocesser. Hunden havde gule slimhinder, meget lav blodprocent og væske i bughulen. Dyrlægen oplyste, at ejeren var blevet opfordret til at få sin hund undersøgt nærmere ved en operation eller at lade den aflive, idet den var i en kritisk tilstand. Dette havde ejeren ikke ønsket, da han følte sig utryg ved at lade hunden behandle på stedet, og han havde derfor valgt at forlade dyrehospitalet med sin hund. Dyrlægen fandt ejerens beslutning uforsvarlig og i strid med dyreværnsloven.

Rådet udtalte 9. marts 2015

Spørgsmål 1:

Var adfærden som A udviste i forbindelse med hans henvendelse på dyrehospitalet:
a) uforsvarlig behandling
b) grovere uforsvarlig behandling
c) karakter af mishandling

Svar ad 1:

Rådet forstår spørgsmålet således, at der spørges om, hvorvidt det, at A tager sin hund og kører fra dyrehospitalet, er uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Følgende fremgår af dyrlægens udtalelse af 28. marts 2014:

”Vi har d.d undersøgt ovenstående hund på H1. Efter vores dyrlægefaglige vurdering er hunden meget kritisk syg. Ejer har ikke givet tilladelse til at lave de undersøgelser vi fandt nødvendige, og derfor har vi ikke en eksakt diagnose. På scanning kan vi se forandringer i lever, milt og nyrer som vi mistænker for at være kræftprocesser. Hunden har helt gule slimhinder og en meget lav blodprocent og væske i bughulen. Vi mistænker denne væske for at være blod, men har heller ikke fået lov at undersøge dette for ejer. Hunden var så afkræftet at den ikke kan gå, men lå fladt på siden i de 3 timer ejer var med den her på hospitalet. Vi har informeret ejer om vores vurdering af den kritiske tilstand og om at hans hund bør aflives, alternativt åbnes op ved en operation for at se om der kan gøres noget for at afhjælpe tilstanden. Dette er dog ikke sandsynligt, på baggrund af de undersøgelser vi har foretaget indtil nu. Ejer vil ikke nogen af delene og har mod vores anbefaling taget hunden med hjem. Det er vores vurdering at hunden lider og er døende, og vi finder derfor at ejers beslutning er uforsvarlig og i strid med dyreværnsloven.”

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at hunden 27. marts blev sendt hjem fra dyrehospitalet uden at blive behandlet, idet der var travlt som følge af ressourcemangel. Af afhøringen af ejeren fremgår det, at ejeren ikke følte sig tryg ved at lade hunden blive yderligere behandlet på dyrehospitalet.

Det fremgår ikke af sagsakterne, hvorvidt hunden efterfølgende er blevet yderligere behandlet eller aflivet hos en anden dyrlæge.

Såfremt hunden ikke er blevet behandlet eller aflivet hos en anden dyrlæge, umiddelbart efter den forlod dyrehospitalet, finder Rådet, på baggrund af ovenstående og sagens akter, at hunden har været udsat for mindst uforsvarlig behandling.

Spørgsmål 2:

Har rådet yderligere bemærkninger til sagen.

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Sigtelsen blev frafaldet, da man ikke fandt, at der til domsfældelse forelå det fornødne bevis for, at hunden var blevet udsat for uforsvarlig behandling.