2015-32-0152-00029

Fire slagtesvin med slagmærker hen over ryggen indleveret til slagtning

06-10-2015

Skrivelse af 6. marts 2015 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00035-14).
Ved kødkontrollen konstateredes 4 slagtesvin med slagmærker hen over ryggen. Læsionerne havde tydelig togskinnekonfiguration. Præparater fra de 4 svin blev indsendt til patoanatomisk undersøgelse, der bekræftede at læsionerne var opstået efter stumpt traume.

Rådet udtalte 6. oktober 2015:

Spørgsmål 1:

Hvis oplysningerne lægges til grund, kan det da konkluderes, at mærkerne/skaderne på de 4 slagtesvin er påført af menneske?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens politianmeldelse af 25. juni 2014 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning observerede 4 slagtesvin med mærker efter slag.

Slagtekrop 1:
”Slagtekroppen 1 havde et kraftigt slag på tværs hen over ryggen. Der sås blødninger ind i sværen.”

Slagtekrop 2:
”Slagtekroppen 2 havde et kraftigt slag på tværs hen over ryggen, på højde med bagerste ribben. Der sås blødninger ind i sværen.”

Slagtekrop 3:
”Slagtekroppen 3 havde et kraftigt slag på tværs hen over ryggen. Der sås blødninger ind i sværen.”

Slagtekrop 4:
”Slagtekroppen 4 havde 3 kraftige slag på tværs hen over ryggen. Der sås blødninger ind i sværen.” ”Det vurderes, at der kan være slået med en lang stanglignende genstand. Ved slag med ovenstående objekt, fremkommer helt typiske læsioner”. ”Slag med en stang giver netop mærker med parallelle mørke aftegninger med et klart område i centrum. Slagmærkerne på slagtekrop 1, 2 og 4 havde dette karakteristiske udseende. --- Slagtekrop 3 er ikke helt så tydeligt.”

Præparater fra slagtekrop 1 – 4 blev udskåret og indsendt til patoanatomisk undersøgelse på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND.

Af obduktionserklæringen af 27. januar 2015 fremgår, at der ved inspektion af præparaterne fandtes multiple blødninger i huden. Blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 5,5 cm til ca. 32 cm. Bredden på blødningerne varierede fra ca. 0,1 cm til 0,4 cm. Opklaringen imellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,2 cm til 0,4 cm. Ved den histologiske undersøgelse af repræsentative områder af hudstykkerne fandtes ensartede forandringer i de udtagne hudstykker. I underhuden fandtes blødning og kun enkelte neutrofile granulocyter. Desuden fandtes mange blodkar udfyldt med leukocytter. I den underliggende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre uden celleinfiltration. Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume. Ved den histopatologiske undersøgelse fandtes reaktionsløse blødninger og muskelnekroser, hvorfor læsionernes alder ikke kunne bestemmes.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne slaglæsioner med karakteristisk togskinnekonfiguration er påførte traumer med en stanglignende genstand og forenelige med at være påført af menneske.

Spørgsmål 2:

Hvis det lægges til grund, at mærkerne/skaderne på de 4 slagtesvin er påført af menneske, er der så efter Rådets opfattelse tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eventuelt mishandling af dyr?

Svar ad 2:

Rådet finder, at de beskrevne læsioner på de 4 slagtesvin med henholdsvis 1 og 3 parallelle slagmærker med blødninger i huden har udsat svinene for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom svinene ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. Slagtesvin nr. 4 er påført flere slag, derfor karakteriseres dette forhold at være groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 15.000 kr.