2015-32-0150-00008

Heste holdt i stald under dårlige forhold, manglende foder og vand, dårligt huld

01-07-2015

Skrivelse af 16. december 2014 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00006-14).
En praktiserende dyrlæge udførte i flere omgange over en periode på 5½ måned sammen med politiet tilsyn med et dyrehold, hvor ponyer konstateredes i uacceptabel foderstand, ligesom de ikke blev holdt under forhold, hvor der var mulighed for tørt og rent leje.

Rådet udtalte 1. juli 2015:

Af politiets fremskrivelsesbrev fremgår følgende:

I forbindelse med en her verserende straffesag er der grundlag for at rejse tiltale i forhold til nedenstående faktiske omstændigheder:

Overtrædelse af dyreværnsloven ved som nedenfor beskrevet på sin ejendom på adresse A at have behandlet ponyer utilstrækkeligt, nærmere

a. ved i tiden frem til d. 28. januar 2014 at have været ansvarlig for at tre ponyer ikke fik tilstrækkeligt foder og fremstod som tynde, og at ponyerne var placeret i en boks med mangelfuld strøelse,

b. ved i tiden frem til d. 17. marts 2014 at have været ansvarlig for at tre ponyer ikke fik tilstrækkeligt foder og fremstod som tynde, at ponyerne var placeret i en boks med mangelfuld strøelse, fremspringende skarpe søm og skru­er, uden rent halm og uden umiddelbar adgang til rent drikkevand, og at en pony (broget vallak) var ikke tilstrækkelig behandlet for hårtab (lus) og øjenbetændelse,

c. ved i tiden frem til d. 2. maj 2014 at have været ansvarlig for at tre ponyer ikke fik tilstrækkeligt foder og fremstod som tynde, og at ponyerne var i en fold med et læskur, hvor der ikke var mulighed for rent leje,

d. ved i tiden frem til d. 9. iuli 2014 at have været ansvarlig for at tre ponyer ikke fik tilstrækkeligt foder og fremstod som tynde, at en yderligere pony var placeret i en fold med fremspringende skarpe søm og skruer, og at ingen af dyrene havde mulighed for skygge.

Spørgsmål 1:

Jeg anmoder om en udtalelse om, hvorvidt nævnte adfærd indebærer en uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1, § 28, stk. 1 og § 29, stk. 1

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter og det ledsagende billedmateriale, at den praktiserende dyrlæge sammen med politiet udførte følgende tilsyn i sigtedes dyrehold.

Vedr. a og besøget d. 28. januar 2014:
”I en ca. 3 m gange 1 stor boks står 3 ponyer. 1 broget vallak ”V1” – tynd, ingen fedtdepoter, huldvurdering 3(10), med vingedannelse på begge baghove. Brun hoppe også tynd 3(10) og hvid hoppe med kraftigt underbid, tynd huldvurdering 3(10) og lidt langtået. Ejeren oplyste, at hestene fodres med müesli, korn og wrap. Det eneste foder der forefandtes på ejendommen var ca. 4 kg hel byg og byghalm. Boksen er mangelfuldt strøet og der er frisk vand tilgængeligt.”

Vedr. b og besøget d. 17. marts 2014:
”3 ponyer (1 broget vallak, 1 brun hoppe og 1 hvid hoppe) en 4-5 m2 stor boks. Alle de 3 ponyer var tynde (huldkarakter 3 ud af 9) med tyndt fedtlag og tydelige ribben. Den brogede pony havde udtalt hårtab (lus) på ryggen og øjenbetændelse. Der var ingen drikkevand i boksen, ligesom der ikke fandtes rent halm. I krybberne var gammelt gødning og ingen tegn på fodring. Der var gennemtræk i boksen og flere steder var der søm/skruer, der stak frem. --- Ponyerne drak ca. 15 l vand og udviste stor appetit på en lille smule frøgræshalm, der var placeret ved siden af boksen. Der blev derudover ikke fundet andet foder end lidt hele korn i en tønde – ingen strøelse eller grovfoder.”

Vedr. c og besøget d. 2. maj 2014:
”På gårdspladsen var en fold med elhegn uden nogen form for vegetation, ca. 8 m x 15 m. På folden lå en ½ bigballe med wrap, hvor der på toppen lå en del gedeafføring. Der var en plastikbalje med vand. Et skur bygget af finerplader var også i folden. Der var ikke plads til alle dyrene kunne ligge samtidigt, og der var ikke rent leje. ---- Der var 3 ponyer – ”V1” brunbroget var klippet over hele kroppen og i forbedret huld 4(9). Der var tegn på tynd afføring på bagben og i halen samt en trykning på næseryggen fra en for lille grime, der var udskiftet. Den brune hoppe var forsøgt klippet, men opgivet. Denne var af huld 3(9) og havde også tynd afføring på hale og bagben. Den lyse pony var fortsat for tynd 2(9) med tynd afføring på hale og bagben. Generelt er foderstanden og omgivelserne forbedret, men hestene er fortsat for tynde. Læskuret er lovet forbedret.” ---

Vedr. d og besøget d. 9. juli 2014:
”Der er nu kommet endnu en pony til ejendommen – rød ponyhingst med lys man og hale. Den er i huld 4(9) og er i sommerpels. Den går d.d. ikke sammen med de andre ponyer. I hans fold fandtes skruer/søm. Alle ponyer går fortsat i folden på gårdspladsen uden vegetation ---. Der er baljer til vand – dog tomme – og alle ponyer fodres i spande ved vores ankomst. Der er stråfoder på folden med de 3 dyr. Disse er på ingen måde blevet bedre – nærmere tværtimod. De 2 hopper er i huld 2-3(9) og udviser flere tegn på mistrivsel – pjusket og med matte øjne. Dyrene havde ingen mulighed for skygge – temperaturen var 27 grader.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet:

Vedr. a - i tiden frem til d. 28. januar 2014, at de 3 beskrevne ponyer - ved at være holdt i en uacceptabel foderstand, uden tilgængeligt vand og i en boks med mangelfuld strøelse – har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Det rum, hvor dyrene var holdt har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Vedr. b i tiden frem til d. 17. marts 2014, at de 3 ponyer – ved at være holdt i uacceptabel foderstand med tyndt fedtlag og tydelige ribben, uden tilgængeligt drikkevand og uden ren halm i boksen, hvor der var udstikkende søm/skruer – har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Det rum, hvor dyrene var holdt har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Vedr. c i tiden frem til d. 2. maj 2014, at tre ponyer - fortsat var i uacceptabel foderstand, fremstod som tynde med tegn på tynd afføring og under forhold, hvor dyrene ikke samtidigt kunne ligge på et rent leje, at ponyerne var i en fold med et læskur, hvor der ikke var mulighed for rent leje – har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Det rum, hvor dyrene var holdt har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Vedr. d i tiden frem til d. 9. juli 2014, at tre ponyer – ved fortsat at være i en uacceptabel foderstand og med tegn på mistrivsel med pjusket pels og matte øjne - samt endnu en pony, der gik i en fold med fremspringende søm/skruer, har været udsat for, henholdsvis i fare for, en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Det rum, hvor den tilkomne pony var holdt har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrets behov, herunder en sikring af, at dyret havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Under besøget d. 9. juli 2014 havde dyrene ingen mulighed for skygge og temperaturen var 27 grader. Rådet finder, at hvorvidt dette ville medføre yderligere smerte, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe vil være afhængig af en nærmere beskrivelse af varighed af mangel på skygge samt varighed af det beskrevne temperaturniveau. (timer – dage).

Rådet vil samlet betegne de beskrevne forhold som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. Dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.