2015-32-0150-00014

Heste stående bundet og uden adgang til vand og motion

19-11-2015

Skrivelse af 2. juli 2015 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89111-00002-15).
I juni måned fandtes en 15 årig velnæret fjordhingst at stå bundet i en ca. 9 m lang jernlænke. Ligeledes gik på en anden fold 2 hopper bundet til et ca. 7-9 m langt tøjr. Ingen af hestene havde permanent adgang til vand. Der var rigeligt med græs og hestene var velnærede, velplejede og meget tillidsfulde. Ejeren oplyste, at ingen af hestene blev motioneret eller havde adgang til fri motion på en fold. Dyrene havde stået bundet siden april måned. Han tilså dem flere gange om dagen hvor de fik tilbudt vand. Efterfølgende blev hingsten solgt til slagtning og de to hopper flyttet til en fold, hvor de kunne gå løse og havde permanent adgang til vand.

Rådet udtalte 19. november 2015:

Af fremsendelsesskrivelsen fra politiet fremgår følgende:

”Den 3. juni 2015 anmelder dyrlæge D1, at områdeformanden X, nogle dage forinden har observeret en fjordhingst på 15 år, tøjret på en mark i ca. 4 - 5 meter langt tøjr og uden adgang til vand. Der henvises til ubilageret anmeldelse af 3. juni 2015 samt medfølgende foto. Dyrlægen formoder, at hesten derved er udsat for uforsvarlig behandling i henhold til dyreværnslovens § 28, stk. 1, sammenholdt med hestelovens § 17 og § 22.

Den 17. juni 2015 aflægger politiet tilsyn på adressen, hvor de bemærker en større indhegning med græsningsareal, hvori der går nogle kreaturer løse, og i samme indhegning går en norsk fjordhest, en hingst, som går tøjret med hovedgrime, der med ca. 9 meter lang jernkæde er fastgjort til jorden med en pløk.

Hesten er ifølge politiet i rigtig god foderstand, pelsen fin og hovene af normal længde. Hesten er meget tillidsfuld og kommer dem i møde og lader sig klappe. Området, den går på, er ikke nedgræsset, og den skønnes således endnu i nogen tid at have rigeligt foder, men den har ikke adgang til vand.

Efterfølgende tilser politiet 2 yderligere heste på adressen.
Ifølge politiets rapport er der tale om 2 brune hopper, der går tøjret på et græsningsareal bag ejendommen, og på samme måde som hingsten, med hovedgrime, og med et ca. 7- 9 meter tov bundet til en pløk i jorden. Begge heste er velnærede og velplejede i pels og hove, og er meget tillidsfulde. Begge heste har rigeligt græs, men ikke adgang til vand.
Der henvises til anmeldelsesrapport af 4. juni 2015 og til fotos optaget den 17. juni 2015.

Ejeren har bekræftet, at ingen af hestene motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen, men til stadighed har været tøjret på marken siden medio april måned.
Ejeren har endvidere bekræftet, at ingen af hestene permanent har adgang til vand, men at han dagligt tilser dem flere gange, og hver gang tilbyder dem vand fra spand. Der henvises til afhøringsrapport af 22. juni 2015.

Ved politiets opfølgende kontrol den 22. juni 2015 er fjordhingsten solgt og de to hopper er flyttet på en tilstrækkelig stor fold, hvor de begge går løse og med adgang til fyldt vandtrug.”

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om, så vidt det er muligt på det foreliggende grundlag, at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de tre heste ved i en periode på ca. 2 måneder at være tøjret på den beskrevne måde uden at blive motioneret eller givet fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen og uden at have fri adgang til frist drikkevand, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at de 3 heste har stået permanent tøjret med en radius på ca. 7-9 m på græs i sommerperioden i ca. 2 måneder uden permanent adgang til vand.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de 3 heste, ved at være permanent tøjret på en græsfold i 2 måneder og ikke har haft permanent adgang til vand, har været udsat for lidelse og væsentlig ulempe og de er herved ikke blevet behandlet omsorgsfuldt herunder huset og vandet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at de 3 heste herved har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, 2. punktum. Der skal endvidere henvises til lov om hold af heste.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Det Veterinære Sundhedsråds svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 2.000 kr.