2014-32-018-00034

Høring over bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter

23-01-2015

Høringssvar vedr. høring over bekendtgørelse om uddannelseskrav mv. for personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter.

Rådet finder ikke at de nævnte kvalifikationer i § 5. stk. 1, 2) samt § 8, stk. 1, 2), bør undtage kravet for uddannelse af de nævnte personer.

Rådet finder tillige at der i begge kurser, bilag 1 og 2, bør indgå praktisk øvelse i aflivning af de pågældende produktionsdyr udover den teoretiske gennemgang.

Afgørelse:

Bekendtgørelsen blev opgivet.