2015-32-0151-00020

Ko kunne ikke rejse sig efter kælvning og lå længe i direkte sol og uden adgang til vand

01-06-2015

Skrivelse af 14. november 2014 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00033-14).
En ko, der var forløst for en stor dødfødt kalv om morgenen henlå i juni måned om eftermiddagen i sol og varme. Et vidne havde set koen liggende siden om eftermiddagen, hvorfor såvel ejer som en dyreværnsorganisation kontaktedes. Ved 18-tiden ankom koens ejer og en repræsentant for dyreværnsorganisationen. Ejeren oplyste, at han havde tilset koen i løbet af dagen og koen havde fået vand. Sigtede havde ikke overvejet at tilkalde dyrlæge – han mente ikke der var noget særligt ved koen og, at en ko kunne ligge i et døgn uden at komme op efter en hård fødsel. Efter mislykkede forsøg på at rejse koen med en traktor og efter telefonisk kontakt til en praktiserende dyrlæge, aflivede ejeren koen med boltpistol og afblødning. Af politiets rapport fremgik det, at koen havde ligget i ikke under 10 timer i direkte sol og uden adgang til vand.

Rådet udtalte 1. juni 2015:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt det beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af politirapporten af 26. juni, at sigtede mandag d. 9. juni 2014 ved 7.30 tiden havde tilset sine køer på marken, hvor han bemærkede, at en 2. kalvs ko var i fødsel. Sigtede og dennes medhjælper forløste koen for en dødfødt kalv. Koen blev hjulpet op i brystleje og fik noget vand. Sigtede kunne se, at det havde været en hård fødsel, og at koen havde ondt. Ved 9.30 tiden blev koen tilset igen, men den var stadig ikke kommet op at stå, men sigtede mente, at det var et spørgsmål om tid. Koen forsøgte et par gange at komme op. Koen fik igen vand, og sigtede var sikker på, at koen nok skulle komme på benene inden længe, og planen var, at sigtede ville tilse koen igen ved aftenstid. Der var ikke tilkaldt dyrlæge, idet sigtede fandt, at der ikke var noget særligt ved koen, og at en ko kunne ligge i et døgn uden at komme op efter en hård fødsel.

Anmelderen havde ved 15 tiden mandag d. 9. juni 2014 bemærket koen og troede i første omgang, at den sov, da den næsten ikke bevægede sig. Ved nærmere eftersyn opdagede han den dødfødte kalv. Han forsøgte at give koen vand. Anmelderen fik via en anden person givet oplysning til koens ejer. Da der ikke kom nogen hjælp til koen kontaktede anmelderen en dyreværnsorganisation. Ved 18 tiden kom sigtede og kort tid efter også en repræsentant for dyreværnsorganisationen. Koen fik noget vand, og sigtede forsøgte at rejse koen med sin traktor, dette lykkedes ikke. Sigtede havde kontakt til en praktiserende dyrlæge, der havde sagt, at den skulle bringes i skygge og behandles eller aflives. Sigtede aflivede koen. Af politiets rapport fremgår det, at der var 25 grader varmt, at koen havde ligget i ikke under 10 timer i direkte sol og uden adgang til vand.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koen på et tidligere tidspunkt efter den hårde fødsel burde have været undersøgt af en dyrlæge og behandlet eller aflivet. Ved at henligge i sol og varme i ikke under 10 timer uden mulighed for skygge og uden at kunne rejse sig har koen været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.