2015-32-0153-00010

Siberian Husky efterladt uden tilsyn på terrasse i januar måned i 4 dage

08-05-2015

Skrivelse af 19. november 2014 fra Fyns Politi (2300-89110-00007-14).
En hundehvalp på 3-4 mdr. af racen Siberian Husky blev i januar måned efterladt uden tilsyn fra fredag til tirsdag på en terrasse i et par graders frost, sne, kraftig blæst med vindstød på 13-14 m/sek. Ifølge DMI gav det en chill-faktor på ca. minus 14 grader. Terrassen var ca. 3 x 3 m og belagt med fliser. Det var ikke muligt for hunden at søge ly og læ. På terrassen stod ca. 5. gryder med gamle madrester, som var frosne. Hunden havde ikke adgang til vand og drak en del vand, da den fik det tilbudt. Ejeren af hunden var taget på ferie om fredagen til Jylland og havde tænkt sig at komme tilbage fredag-lørdagen i ugen efter. Han havde ikke bedt nogle om at tilse hunden.

Rådet udtalte 8. maj 2015:

Spørgsmål:

Der anmodes om en udtalelse, hvorvidt behandlingen må anses at være enten uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af hunden.

Svar:

Det fremgår af sagens akter, at hunden, en 3-4 måneders gammel Siberian Husky, blev efterladt uden tilsyn og uden mulighed for adgang til ly, læ, tørt leje og vand på en terrasse i 4 dage, hvor der var et par graders frost, sne, kraftig blæst med vindstød på 13-14 m/sek. Ifølge DMI gav det en chill-faktor på ca. minus 14 grader. Da hunden blev fundet, var der 5 gryder med frosne madrester, ”den virkede dehydreret” og drak en del vand. Hunden var ”meget skræmt og trykket med halen helt inde mellem benene og krøb sammen i et hjørne” ved politiets ankomst.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at hunden har været udsat for høj grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe. Rådet finder, at hunden herved ikke er behandlet omsorgsfuldt herunder ikke huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at hunden har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1 og 3.

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold for sin hund. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 5.000 kr.