2015-32-0152-00036

Slagtesvin påført ca. 24 slag med tatoveringshammer i hovedet

19-11-2015

Skrivelse af 21. juli 2015 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00024-15).
Ved kødkontrollen konstateredes et slagtesvin, der var påført omkring 24 slag med tatoveringshammer i hovedet. Sigtede oplyste til politiet, at slagene var påført for at adskille slagtesvinet fra et andet.

Rådet udtalte 19. november 2015:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om en udtalelse om, hvorvidt der i sagen er tale om uforsvarlig, groft uforsvarlig eller mishandling.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 27. marts 2015 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne d. 4. marts 2015 ved kødkontrollen på svineslagteriet synede et slagtesvin, der var blevet påført flere unødige slag med tatoveringshammer.

”Slagtesvinet var blevet tildelt omkring 24 slag med tatoveringshammer i hovedet, fordelt således Venstre side: Mindst 5 tatoveringer på kinden, mindst 3 tatoveringer over højre øje og 2 ved ørebasis. Højre side: Mindst 8 tatoveringer på og omkring øjet og ørebasis. Frontal: Mindst 6 tatoveringer fra trynen og op til panden.”

Det fremgår af politirapporten af 27. april 2015, at sigtede, under klargøring af flere slagtesvin til transport til slagteriet, havde tildelt de mange slag til slagtesvinet for at adskille den fra et andet slagtesvin.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at det beskrevne slagtesvin ved at være påført omkring 24 slag med tatoveringshammer i hovedet som ovenfor beskrevet har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom svinet ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dets adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal henvise til Rådets generelle udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven anvendelse af tatoveringshammer.

Spørgsmål 2:

Rådet bedes ligeledes udtale, om det efter deres opfattelse bør nedlægges påstand om rettighedsfrakendelse i sagen.

Svar ad 2:

Rådet kan ikke på baggrund af sagen afgøre, hvorvidt der bør ske overvejelse om hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29, da dette udelukkende beror på en juridisk vurdering, der foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte landmand blev idømt bøde på 10.000 kr.