2015-32-0155-00003

Syge ildere ikke behandlet samt passet og fodret under hensyntagen til deres behov

28-08-2015

Skrivelse af 4. marts 2015 fra Københavns Vestegns Politi (0700-89110-00010-14).
En mand havde fire ildere, heraf var to hans egne. Da dyrene ikke trivedes og var begyndt at tabe sig, forsøgte han at sælge sine to egne ildere via en annonce på internettet. Den ene døde, hvilket først blev opdaget, da der kom en køber.
Køberen foranledigede, at de tilbageværende to dyr også blev flyttet fra adressen, og at alle tre ildere blev tilset af en dyrlæge.

Rådet udtalte 28. august 2015:

Spørgsmål 1:

Kan sigtedes behandling af de 3 overlevende ildere anses for uforsvarlig, grovere uforsvarlig eller har forholdet haft karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af politiets anmeldelsesrapport af 30. oktober 2014, at sigtede havde fire ildere, hvoraf den ene var afgået ved døden. De resterende tre ildere blev, foranlediget af anmelder, fjernet fra bopælen og bragt til dyrlæge.

I anmeldelsesrapporten angives, i en skriftlig udtalelse fra dyrlægen, at:

”Dyrene fremstod som underernærede, tandsten, øremider og tynd pels med bare pletter. En hun havde 2 knækkede hjørnetænder i overmunden og betændelse ved vulva”.

Af dyrlægeattesten fremgår bl.a. at:

…” Hun fremstår MEGET tynd på grænsen til kakektisk (sygeligt tynd). Alopeci over det meste af kroppen. (meget tynd pels) Dårlig ernæring eller binyrebark tumor kan være sandsynlig årsag.

Tandsten
De to hjørnetænder (cacinus) i overmunden knækket. Den ene helt oppe ved tandkødet. Dette er sædvanligvis forbundet med smerter.

Blod ved vulva. Obs betændelse?

Mange øremider og øremide æg. Angrebet af øremider anses for at have stået på i en længere periode”.

Det vedlagte billedmateriale understøtter dyrlægens udtalelser.

Af afhøringsrapporten af sigtede fremgår:

”For ca. 1 måned siden begyndte ilderne at skrante. De blev tyndere og tyndere og ville ikke spise”.

”Afhørte forklarede, at han ikke havde mishandlet dyrene, men alene undladt at fodre og behandle dyrene korrekt”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at dyrene, ved at blive bragt i en tilstand af underernæring og ved at gå med ubehandlede knækkede hjørnetænder, pelsproblemer og øremider, ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med deres behov. De har ved den mangelfulde fodring og den manglende dyrlægebehandling af deres sygdomme været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil anse ovennævnte forhold for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Kan der på tilsvarende måde siges noget om den ilder, der er afgået ved døden?

Svar ad 2:

Det fremgår af anmeldelsesrapporten at: ”På sigtedes bopæl havde de konstateret, at ilder, hun, lå død i buret og formentlig havde ligget der et stykke tid”.

Der foreligger ikke i de fremlagte sagsakter dyrlægeattest, billedmateriale, obduktionsrapport eller andet angående den afdøde ilder, hvorfor Rådet ikke kan udtale sig om dødsårsagen.

Såfremt det kan lægges til grund, at ilderen er død som følge af underernæring og/eller ubehandlet sygdom, er ilderen ikke passet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med dens behov. Den har ved den utilstrækkelige pasning været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil i så fald anse forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§1, 2 og 3, stk. 1 og stk. 3, 1. punktum.

Spørgsmål 3:

Giver sagen Rådet anledning til yderligere bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.