2015-32-0153-00013

Sygeligt afmagret og meget afkræftet hund overdraget til dyreværnsorganisation

01-07-2015

Skrivelse af 26. maj 2015 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00046-13).
En 4 årig tæve, blandingshund, formodentlig labrador-border collie blanding, blev indleveret til en dyreværnsorganisation. Hunden vejede 9.5 kg og var sygeligt afmagret og meget afkræftet. Ejeren oplyste, at han grundet personlige forhold, ikke havde bemærket, at den ene hund var begyndt at tabe sig. Den anden hund, en foxterrier, var overvægtig og ellers i fin stand. Det formodedes at foxterrieren spiste den anden hunds mad. Ejeren havde selv søgt dyrlægen, da han pågældende dag lagde mærke til at den ene hund ikke havde det så godt. Han havde ikke råd til at få hunden behandlet og ville have den aflivet. Dyrlægen vurderede at ejer ikke kunne varetage hundens tarv og tilbageholdt denne. Hunden blev overdraget til en dyreværnsorganisation. Dyreværnsorganisationen anmeldte forholdet.

Rådet udtalte 1. juli 2015:

Spørgsmål 1:

Til brug for sanktionerne i sagen skal jeg anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om hvorvidt der er tale om uforsvarlig behandling eller groft uforsvarlig behandling af hunden, såfremt det lægges til grund, at hunden en 4 årig labrador tæve, den 28. november 2013 sås at være kakektisk med meget tydelige ribben, ryghvirvler, bækken. Skulderknogler, overarmsknogler og lårben samt knoglekam på kraniet. Der var svind af muskulatur på såvel ryg som lår og skulderparti - uden at den havde været tilset af en dyrlæge.

Svar ad 1:

Det fremgår af journal af 26. november 2013 fra Dyrehospital X, at hunden, en border collie blanding, fandtes ”total” kakektisk, 9 kg, havde blege slimhinder og gik meget forsigtigt. Hunden blev fodret og behandlet med 250 ml NACL iv, samt behandlet mod orm. Dyrehospitalet vurderede, at ejer ikke kunne tage vare på hunden og overbragte den til Dyrenes Beskyttelse med henblik på videreformidling. Ved overdragelsen til internatet den 1. dag fandtes den at være svagelig og skulle hjælpes til at komme op og stå. Hunden ville gerne spise. Ved undersøgelse af internatets dyrlæge 2. dag, fandtes hunden at være ”træt og uoplagt. Hunden foretrak at ligge ned. Blev den hjulpet op at stå, stod den med ludende hoved og på usikre svajende lemmer. Hunden vurderedes til at være kakektisk (sygeligt afmagret) med meget tydelige ribben, ryghvirvler, bækken, skulderknogler, overarmsknogler og lårben samt knoglekam på kraniet. Der var svind af muskulatur på såvel ryg som lår og skulderparti. Der blev ikke konstateret ødemer (væskeudtrædninger) under kæbeparti og under bryst. Pelsen var mat. Ud over at hunden var svagelig, blev der ikke fundet tegn på anden sygdom.” De medsendte billeder understøtter dyrlægens beskrivelse af hunden. Det blev af dyrlægen vurderet, at tilstanden skyldtes manglende indtagelse af foder i længere tid.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver der holder dyr skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hunden, igennem længere tid ved ikke at blive fodret sufficient, har været udsat for høj grad af lidelse, angst, risiko for varigt mén og væsentlig ulempe og er ikke blevet fodret og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Hunden har herved været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 5.000 kr.