2015-32-0153-00026

24 katte efterladt i bolig uden adgang til foder og vand

01-04-2016

Skrivelse af 10. september 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00014-15).
Ejer af et hus, anmeldte lejer, idet han gennem længere tid havde observeret hunde og katte opholde sig inde i huset. Han havde ikke set dyrene udenfor huset. Gennem vinduet havde han set, at huset var ødelagt af ekskrementer og at dyrene var i dårlig stand. Det blev oplyst, at lejer var flyttet fra stedet 10 dage før politiets ankomst. Politiet fik adgang til boligen, hvor de fandt i alt 24 meget kontaktsøgende, tørstige katte i varierende tilstand. Vandet var lukket, men der kom en smule vand ud af hanerne. Dyrenes ejer, oplyste at han var flyttet fra boligen tidligere, men kom 2 x dagligt for at fodre og vande kattene. Hundene havde han taget med til sit nye sted.

Rådet udtalte 1. april 2016:

Af politiets sagsfremstilling fremgår:

”Nordsjællands Politi bliver den 8. april 2015 gjort bekendt med sagen af udlejeren af det hus, hvor X havde bopæl på det pågældende tidspunkt. Udlejeren oplyste til politiet, at han gennem længere tid havde observeret 3-4 hunde og 2-3 katte opholde sig inde i huset. Han havde aldrig set dyrene uden for huset. Gennem vinduerne havde udlejer set, at huset var ødelagt af ekskrementer, og at dyrene var i dårlig stand.

Den 21. april 2015 tager Nordsjællands Politi til huset. Man kan ikke få kontakt til X personligt, men får kontakt til ham telefonisk. Han oplyser, at han er ejer af 4 hunde og 4 katte, og at den ene hund har fået 6 hvalpe.

Ved besigtigelse af adressen sås der ingen hundeafføring i haven, og haven var ikke hegnet ind. På terrassen lå et sammenfoldet gulvtæppe, der lugtede af hundeekskrementer. I vinduet ud til haven sås en del spyfluer. Observationerne fremgår af sagens bilag 2.

Trods flere forsøg på at aftale en tid til et nyt besøg med X lykkes det ikke. Man får oplyst, at han er fraflyttet adressen og laver derfor en aftale med udlejer om at afholde kontrolbesøg på adressen den 20. maj 2015.

Det fremgår af sagens bilag 3, at udlejer ved kontrolbesøget oplyser, at X er fraflyttet adressen den 10. maj 2015, og at vandværket har lukket for vandet. Det fremgår af brev fra Y Vandværk I/S, at vandet blev lukket den 6. maj 2015, jf. bilag 10. For oplysninger om husets tilstand henvises til sagens bilag 3, side 2 og 3. Der henvises endvidere til fotomappen i sagens bilag 4. I huset var der mange katte, og der blev tilkaldt en dyrlæge til at komme til stedet straks. Der blev talt i alt 24 katte, hvoraf 2 af katte var killinger på en alder af ca. 6 uger. Den ene killing blev aflivet efter dyrlægeundersøgelse samme dag.

X oplyste til politiet, at han gav kattene mad og vand hver morgen ca. kl. 05.30 og hver aften ved 17-18 tiden. Han har endvidere oplyst, at han havde været hos kattene samme morgen, som kontrolbesøget og fodre og give vand. Der henvises til afhøringsrapport i sagens bilag 5.

Der henvises i den forbindelse til de vedlagte videoer i sagens bilag 7, der viser kattenes adfærd over for politiet og dyrlægen i forbindelse med, at der bliver givet vand.

Dyrlæge Z har udarbejdet en udtalelse i forbindelse med besøget på ejendommen og besigtigelsen af kattene. Der henvises til sagens bilag 8.

Den aflivede killing bliver obduceret på institut for veterinær sygdomsbiologi og obduktionsattesten fremgår af sagens bilag 9.”

Spørgsmål 1:

Har den daglige pasning af kattene, der førte til kattenes tilstand, som beskrevet i dyrlægeerklæringen, udsat kattene for smerte og lidelse?

Svar ad 1:

Følgende fremgår vedrørende kattene i stuen:

”Vi åbnede døren indtil stuen, hvor alle kattene skrabede voldsomt på igen, så snart de hørte, vi var inde i huset. Der løb 10 stk. katte ud i gangen. Igen kravlede flere af dem op ad undertegnedes bukseben, imens de miavede voldsomt. Kattene blev ved os, idet de ’’tiggede” ihærdigt efter foder og vand. Vi gik ud på badeværelset og flere af kattene hoppede op i vasken. Dyrlægen hældte vand fra håndvasken i en metalskål. 3 katte blev siddende i vasken og slikkede vand af på håndvasken efter der var sprøjtet lidt vand ned i vasken. Ca. 5 katte stod op i håndvasken og drak grådigt vand fra metalskålen, som dyrlægen tilbød dem. Det var tydeligt, at kattene ikke havde haft adgang til vand, som EJER havde oplyst, at han skulle have givet kattene samme morgen ca. kl. 0530. Kattene drak i lang tid.”

”Alle vinduerne var lukket, og der var persienner for vinduerne, så der ikke kom dagslys ind i rummene. Der var lunt i begge stuer. Kattene havde ikke adgang til vand eller foder. Der stod 4 metalskåle, hvoraf der var gulligt væske i den ene, samt der stod en tom metalskål, som var væltet, på et skab. Endvidere stod der 2 blå plastikskåle, som var tomme. Kattene havde ikke adgang til en ren kattebakke, samt de havde ikke mulighed for at de kunne ligge rene steder, idet gulvet og de få møbler var tilsølet af ekskrementer. Luftkvaliteten var ekstrem dårlig og vi havde begge svært ved at trække vejret. Undertegnet fik opkastningsfornemmelser flere gange. Overalt fløj der spyfluer rundt og der lå mange døde rundt omkring også.”

Af dyrlægens undersøgelse af de 10 af 24 katte som opholdt sig i stuen fremgår følgende:

”1: Hunkat i farverne grå/hvid, god foderstand. Inficeret med lopper.

2: Hankat, hvid - kastreret. God foderstand. Øremærket. Inficeret med lopper og øremider.

3: Hankat i farverne hvid/grå - ukastreret. God foderstand. Inficeret med lopper og øremider. Havde en anelse sår på kroppen.

4: Hankat i farverne sort/hvid - ukastreret. Den havde mælketænder, hvorfor den var under ½ år. God foderstand. Inficeret med lopper og øremider.

5: Hunkat i farverne grå/hvid. God foderstand. Inficeret med lopper og øremider.

6: Hunkat, sort. Blege slimhinder, hvilket indikerede en dehydrering. God foderstand. Inficeret med lopper og øremider.

7: Hunkat, hvid. Dehydreret. God foderstand. Sår på flere steder på kroppen. Inficeret med lopper og øremider.

8: Hunkat, hvid. Dehydreret. Foderstanden til den slankeside, men ikke for tynd. Inficeret med lopper og øremider.

9: Killing i farverne hvid og sort. God foderstand. Inficeret med lopper og øremider.

10: Hun-killing i farverne sort/hvid. En anelse dehydreret. God foderstand, inficeret med lopper og øremider.”

Vedrørende de tre katte i køkkenet:

”De blev tilbudt vand, som de drak velvilligt af, men virkede ikke lige så tørstige som kattene i stuen.

Ved indstigning i rummet lå der en knust tallerken, som havde skarpe sider. Der lå hundeafføring
flere steder rundt på gulvet, og der var indelukket, men mere udholdeligt end luftkvaliteten i stuen. Der lå tommer foderdåser-/poser på gulvet. Ca. midt på gulvet stod der en hvid skål med kattetørkost, samt der lå tørkost på gulvet rundt om skålen, hvor der også sad mange fluer. Ved siden af skålen stod et tomt hvidt porcelæns fad, hvor der sad mange levende fluer, fadet var helt tørt. Kattene havde ikke adgang til vand. Kattene havde ej heller adgang til et rent liggested, idet der var ekskrementer stort set alle steder. De havde heller ikke adgang til en ren kattebakke”.

Af dyrlægens undersøgelse af de 3 af 24 katte som opholdt sig i køkkenet fremgår følgende:

”11 - 12 - 13: Hunkatten i farverne grå/sort/hvid og killingerne var i god foderstand. Killingernes mave var vommet, hvilket ofte ses hos killinger med orme problemer. De var alle inficeret med lopper og øremider.” 

Vedrørende de 11 katte fra rummet på 1. sal:

”Da døren blev åbnet løb flere katte ud og ned i gangen i stueplan, hvor de miavede voldsomt. 2 af kattene ’’klatrede” op af undertegnedes bukseben, imens de miavede højlydt. Så snart døren blev åbnet kom en ekstremt tæt ammoniak damp ud, og vi begge måtte holde vejret, da vi gik ind i rummet, idet luftkvaliteten var decideret sundhedsskadeligt.”

”Dyrlægen satte en metalskål ned på gulvet i fordelingsgangen, hvor der var vand i. Kattene drak fuldstændigt grådigt af vandet, og der var ikke plads til at alle kattene kunne drikke på samme tid, idet skålens omkreds ikke var stor nok. Kattene drak i flere minutter uden stop.”

”Rummet, hvor kattene opholdt sig i, var indrettet således, at over for indgangsdøren var der en terrassedør, som havde store ruder i. Terrassedøren var lukket, og der var meget varmt i rummet.

Gulvet flød med ekskrementer og affald, herunder tomme kattetørkostposer. På gulvet stod der 2 metalskåle, som var knastørre. Den ene skål havde en meget synlig kalkafsmitning rundt om på indvendig side. Der var ikke adgang til vand eller foder. I det ene hjørne henne ved terrassedøren stod en rød plastikkasse, som var fyldt med katteafføring, sågar rundt om kassen lå et tykt lag afføring. Kattene havde derfor ikke adgang til en ren kattebakke, de havde ej heller adgang til et rent liggested. Der stod en seng, hvor der lå afføring- /og afføringspletter på. Rummet var voldsomt inficeret med både levende og døde fluer/spyfluer...”

Af dyrlægens undersøgelse af de 11 katte som opholdt sig i rummet på 1. sal fremgår følgende:

”14: Hunkat i farverne hvid/grå. Hun var klinisk dehydreret og tynd i foderstand. Inficeret med lopper og øremider.

15: Hunkat - hvid med gråt oven på hovedet. Hun var ca.½ år. Klinisk dehydreret og meget tynd i foderstand. Inficeret med lopper og øremider.

16: Hankat - ukastreret. Foderstand til den slanke side. Klinisk dehydreret. Inficeret med lopper og øremider.

17: Hankat, langhåret - ukastreret. Meget fedtet i pelsen. Foderstand tynd og klinisk dehydreret. Inficeret med lopper og øremider.

18: Hunkat, hvid med gråt oven på hovedet. Foderstand tynd og klinisk dehydreret. Inficeret med lopper og øremider.

19: Hankat i farverne grå/hvid, langhåret med afføring i pelsen. God foderstand, men klinisk dehydreret. Inficeret med lopper og øremider.

20: Hankat i farven hvid, med lidt gråt oven på hovedet - ukastreret. Foderstand tynd og klinisk dehydreret. Inficeret med lopper og øremider.

21: Hunkat, hvid. Foderstand til den magre side. En anelse dehydreret. Inficeret med lopper og øremider.

22: Hunkilling. Ekstremt dehydreret og meget mager i foderstand. Pus i begge øjne og virkede meget nedstemt. Killingen skulle tilses grundigt af en dyrlæge hurtigst muligt.

23: Hankat i farverne grå/hvid - kastreret. God foderstand. Inficeret med lopper og øremider.

24: Hankat, hvid - ukastreret. Klinisk dehydreret.”

Det fremgår endvidere, at der ved yderligere undersøgelse af killing nr. 22 hos anden dyrlæge blev konstateret følgende: ”havde vommede tarme, var meget tynd, ville ikke spise da den blev tilbudt foder og at den lugtede af acetone ud af munden”. Killingen blev aflivet.

Ved obduktion af killingen på Sektion for Patologi, Institut for veterinære Sygdomsbiologi, KUSund fandtes følgende:

”Beskrivelse:
Katten (intakt hankat) vejede 760 g. Den var voldsomt befængt med lopper. Øregangene indeholdt store mængder indtørret pus, ørevoks og øremider. Øjnene var let indfaldne.

Afhudning afslørede et afpillet kadaver med fremtrædende ribben og tynd muskulatur. Der var intet synligt fedt nogen steder på katten. Bughulen indeholdt få ml klar, gullig væske. Maven indeholdt få ml brunlig leragtig masse af ubestemmelig karakter, der mindede om katteeskrementer. Resten af tarmkanalen var uden indhold, herunder indvoldsorm, bortset fra noget gulligt slim.

Diagnoser:
Kakeksi (sygelig afmagring).
Ctenocephalidiadis (lopper).
Otitis externa parasitaria chronica (øregangsbetændelse sfa. Øremider)”

Det blev vurderet, at den sygelige afmagring skyldtes manglende fodring.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at kattene 1-21, 23-24 ved i længere tid at blive holdt under de beskrevne forhold, samt ved ikke at blive fodret og vandet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at de herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet endvidere, at kattekilling nr. 22, ved at blive holdt i længere tid under de beskrevne forhold, samt ved ikke at blive fodret og vandet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, således at den fremstod sygeligt afmagret/kakektisk, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at den derved har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1.

Spørgsmål 2:

Kan sigtedes pasning af kattene, der førte til kattenes tilstand, som beskrevet i dyrlægeerklæringen, beskrives som uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede gennem længere tid ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 30 dage.
Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr, bortset fra hunde, i 3 år fra endelig dom.
Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.