2015-32-0154-00003

Får slagtet uden forudgående bedøvelse

26-01-2016

Skrivelse af 30. juli 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00001-14).
En familie skulle holde fødselsdag og til denne anledning slagtede faderen 2-3 får. Fårene blev slagtet uden forudgående bedøvelse. Benene blev bundet fast, så fåret ikke kunne gøre modstand, derefter blev hovedet presset opad så halsen var blottet, hvorefter sigtede lavede et snit i fårets hals. Sigtede var af den opfattelse at fåret så ikke led. Til formålet var brugt en ca. 20 cm lang kniv.

Rådet udtalte 26. januar 2016:

Af politiets sagsfremstilling fremgår følgende:

”Den 30. januar 2014 modtog Nordsjællands Politi en skriftlig anmeldelse dateret den 29. januar 2014 fra Fødevarestyrelsen om, at der den 15. august 2013 på adressen A var foretaget ukorrekt aflivning af 2-3 får.

Anmeldelsen skete på baggrund af et kontrolbesøg på adressen, hvor man fandt rester af fårene i en mose på grunden. Jeg henviser i den forbindelse til Fødevarestyrelsens anmeldelse og styrelsens egne notater for nærmere information om dette kontrolbesøg.

Nordsjællands Politi har efterfølgende foretaget afhøring af X, jf. bilag 4. Han har her forklaret, at han slagtede fårene et ad gangen. Han bandt først deres ben sammen, og så stak han kniven ind i fårets hals i pulsåren, luftrøret og spiserøret, hvorefter han førte kniven ned mod jorden, så det hele blev skåret over på en gang. Hele knivens bladlængde på ca. 20 cm blev ført ind i halsen, mens han holdt fårets hoved fast med sin frie hånd. Han forklarede endvidere, at han ikke har nogen uddannelse i slagtning og at han ikke er jæger eller har jagttegn.”

På baggrund af ovenstående spørges:

Spørgsmål 1:

Har fårene ved den ovenfor beskrevne aflivningsmetode været udsat for lidelse?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at fårene blev slagtet uden forudgående bedøvelse. Fårenes ben blev bundet sammen, hvorefter kniven blev stukket ind i fårenes hals i pulsåren, luftrøret og spiserøret, og kniven blev i forlængelse heraf ført ned mod jorden, så det hele blev skåret over på en gang.
Hele knivens bladlængde på ca. 20 cm blev ført ind i halsen, mens hovedet blev holdt fast med den frie hånd.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Den, der vil aflive/slagte et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives/slagtes så hurtigt og så smertefrit som muligt.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at fårene ved at blive aflivet/slagtet som beskrevet, ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med dyrenes behov, ligesom de ikke er aflivet så hurtigt og så smertefrit som muligt. De har ved at være aflivet/slagtet ved den beskrevne 
metode været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 2:

Kan aflivningen af fårene beskrives som uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 2:

Rådet finder, at fårene har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 13, stk. 1, 1. punktum, og henviser endvidere til bekendtgørelse af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 10.000 kr.
Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.