2015-32-0150-00018

Hest med dårlig hovpleje samt et halt føl

01-04-2016

Skrivelse af 2. november 2015 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00019-15).
Ved et opfølgende besøg i et hestehold, hvor ejeren allerede var sigtet for uforsvarlige forhold, konstaterede politiet endnu en vallak med dårlig hovpleje samt et halt føl. En praktiserende dyrlæge blev tilkaldt for nærmere undersøgelse. Føllet blev i den forbindelse beroliget med bedøvelsespil og senere igen undersøgt og røntgenfotograferet på klinik.

Rådet udtalte 1. april 2016:

Af politiets fremsendelsesskrivelse fremgår:

a. En brun vallak ”H1” havde pga. manglende hovpleje forvoksede hovkapsler på alle 4 ben og var på forhovene så lange, at der var opstået dobbeltsåler, og

b. Et føl på ca. 4 mdr. var moderat til kraftigt halt som følge af en skade, som det havde pådraget i begyndelsen af marts 2015, og som ikke var behandlet i overensstemmelse med dyrlægens anvisninger.

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt nævnte adfærd indebærer en uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1, § 28, stk. 1 og § 29, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af den praktiserende dyrlæges erklæring af 1. juli 2015, at denne den pågældende dag konstaterede følgende:

”a. H1 er en ca. 25 årig brun vallak, Denne hest har forvoksede hovkapsel på alle 4 ben og er på forhovene så lange, at der er opstået dobbeltsåler. Bagbenene lader sig ikke undersøge. Der er tendens til snabelsko.

b. Det drejer sig om et føl på ca. 4 mdr. -----------

Føllet er ved igangsættelse moderat til kraftigt halt på højre bagben. I takt med tiltagende bevægelse aftager haltheden og efter 20 min., hvor den går rundt i folden med de andre heste aflastes benet kun i hvile. Haseleddet er hævet ca. 6-8 cm på ydersiden og der er centralt i hævelsen et åbent sår, hvorfra der flyder pus/vævsvæske. Både ovenfor og neden for såret er der en delvis afhelet hudafskrabning. Føllet lader sig ikke fange for nærmere undersøgelse. Ejer oplyser, at føllet er tilset af dyrlæge for ca. 1½ måned siden og at den blev færdigbehandlet efter aftale. (ved tjek af journal kan det konstateres, at ejer har talt med en dyrlæge om såret d. 2. marts 2015”.

Af samme erklæring fremgår, at den praktiserende dyrlæge d. 3. juli 2015 efter sedering/beroligelse af føllet foretog en nærmere undersøgelse af føllet.

”Der kunne konstateres en hævelse på ca. 10-12 cm i længden, 5 cm i bredden og 7-8 cm i højden. Det kunne konstateres, at hævelsen var hård, uden nogen former for fluktuation, forøget varme, rødme eller andre tegn på akutte forandringer. Smerte kunne ikke vurderes pga. sedering af føllet, idet den brugte medicin er stærkt smertestillende. Forandringen havde centralt en fistel med afhelede kanter, hvorfra der flød en smule serøst/seropurulent materie. Forandringerne er tydeligvis af ældre dato og kan med stor sandsynlighed tilbagedateres til den primære skade, som er beskrevet i starten af marts 2015.----”.

Af afhøringsrapporten af 2. juli 2015 vedr. afhøringen af dyrlæge D1 fremgår: ”Han var d. 2. marts 2015 blevet kontaktet af sigtede, der havde oplyst, at han havde et føl, der havde fået en hudafskrabning og han derfor havde brug for noget salve. D. 5. marts var han igen kontaktet af sigtede, der havde oplyst, at det ikke gik så godt med føllet. Efterfølgende havde han sendt et par billeder af føllet, så afhørte kunne se, hvordan det så ud. Da afhørte så billederne kunne han med det samme konkludere, at skaderne krævede indlæggelse. Han orienterede sigtede om, at hesten skulle indlægges og han ringede efterfølgende til x hesteklinik og orienterede dem om, at sigtede ville komme med hesten.” Det fremgår videre, at sigtede ikke søgte dyrlægehjælp hos hesteklinikken.

Føllet blev d. 7. juli undersøgt på dyreklinik (Patientvejledning af d. 7. juli 2015), hvor der ”udvendigt på højre has fandtes en stor, hård og forskydelig hævelse. I relation til hævelsen fandtes et delvist ophelet sår med sundt granulationsvæv. Føllet var ikke halt i skridt. Der var ingen ømhed ved palpation af hævelsen. Ved røntgenundersøgelse fandtes ingen affektion af knogle eller led. Der ordineredes antibiotikabehandling i 10 dage”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at den beskrevne vallak igennem lang tid ved at have været unddraget sufficient hovpleje og beskæring har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Ligeledes finder Rådet, at føllet ved igennem længere tid ikke at have været behandlet sufficient for en skade på højre bagben, der medførte hævelse, betændelse og halthed på benet, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Der anmodes tillige om en udtalelse for forholdene vurderet under et, jf. det tidligere konstaterede.

Svar ad 2:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke viser vilje eller evne til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Dommen afspejler også forhold fra sag nr. 2015-32-0150-00015.

Tiltalte blev straffet med bøde på 30.000 kr.

Tiltalte blev frakendt retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med heste eller andre produktionsdyr i 3 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.