2016-32-0153-00037

Hund efterladt i varm bil i en parkeringskælder og uden adgang til vand

21-06-2016

Skrivelse af 18. marts 2016 fra Københavns Politi (0100-89111-00003-15).
En opsynsmand i en parkeringskælder bemærkede på sin runde en bil med duggede ruder. Ved nærmere inspektion viste det sig, at der sad en Sankt Bernhard hund i bagagerummet, som havde det dårligt.
Hunden havde ikke adgang til vand og mad. Den virkede meget sløv og havde hurtig vejrtrækning. Tre af bilens sideruder var rullet 1 cm ned, og da opsynsmanden stak en finger ind i bilen var der ekstremt varmt. Opsynsmanden kunne ikke kontakte bilens ejer, og anmeldte forholdet til politiet, da han var bange for at, hvis ikke hunden blev lukket ud, ville den dø.
Politiet ankom til stedet og fik hunden ud af bilen. Hunden reagerede langsomt, havde hurtig vejrtrækning og røde øjne. Hunden drak vand, som den fik tilbudt og livede op i løbet af ca. 20 minutter.

Rådet udtalte 21. juni 2016:

Spørgsmål 1:

På denne baggrund anmoder jeg om en udtalelse om, hvorvidt det anførte veterinærfagligt anses for ufor­svarlig behandling af hunden samt hvorvidt efterladelse af en hund under ovennævnte omstændigheder fuldt tilstrækkeligt opfylder hundens behov for at blive omsorgsfuldt behandlet, jf. bevægelsesfrihed, vanding og fordring (fodring, red.).

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsoplysningerne, at ”I bagagerummet lå en stor Sankt Bernhardshund. Der sås ingen vand eller mad ved hunden, og den var så stor, at den kun knapt kunne stå op i bagagerummet” desuden at ” Ved politiets ankomst trak hunden vejret hurtigt, havde åben mund, men reagerede langsomt. Øjnene var helt røde. Politiet skønnede temperaturen i bilen til knap 40 grader. Politiet knuste en rude i bilen og kun­ne ad den vej komme ind til hunden. Politiet skaffede noget vand til hunden, der straks begyndte at drikke af det. Over de næste 20 minutter livede hunden op, fik lidt mad, ligesom den blev luftet, således at den kunne tisse.”

Af sagsakterne fremgår, at bilen ved politiets ankomst til stedet havde været parkeret der i 7½ time.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hunden, ved at blive efterladt i 7½ time i bagagerummet i en bil med ringe ventilation, således at temperaturen i bilen blev skønnet til knap 40 grader, hvor den dårligt kunne stå og uden adgang til vand, ikke har været behandlet omsorgsfuldt og i overensstemmelse med dens behov. Ved at have siddet i bilen så længe, at den blev bragt i den ovenfor beskrevne tilstand, har hunden været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1
og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.