2016-32-0151-00044

Kvie med brud af lårbensknoglen transporteret til slagtning

05-07-2016

Skrivelse af 8. april 2016 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00085-15).
En kvie blev af ejer transporteret levende til slagtning i en hestetrailer. Kvien blev aflæsset uden at der var en dyrlæge til stede. Kvien blev efterfølgende levende synet af dyrlægen, mens den stod opbundet. Kvien fandtes at aflaste højre bagben, ved ikke at støtte konstant på bagbenet. Ved kontrol af slagtekroppen fandtes brud af lårbensknoglen ved vækstzonen. Ejeren oplyste, at han ikke på noget tidspunkt havde bemærket, at koen skulle have bevæget sig forsigtigt rundt. Koen havde gået i dybstrøelsesstald. Ejer havde på intet tidspunkt vurderet, at koen havde skader, og den havde ikke modtaget behandling.

Rådet udtalte 5. juli 2016:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at X ved at have ladet kvien gå i besætningen igennem flere uger uden at tilkalde dyrlæge eller lade dyre aflive, derved har undladt at behandle dyret omsorgs­fuldt og beskyttet det bedst muligt mod angst lidelse, varigt men og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at materiale fra den i sagen omtalte kvie er blevet obduceret på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU/SUND.

Af obduktionsattesten fremgår følgende:

”Ved modtagelsen var hofteleddet åbnet. Ledhovedet (caput femoris) sad fast i hofteledsskålen (acetabulum) via ligamentet (ligamentum capitis ossis femoris). Ved sektion fandtes der komplet brud (fraktur) igennem vækstlinjen ved lårbenets ledhoved (epifysiolyse), således at ledhovedet ikke længere sad fast på lårbenet. Brudenden på ledhovedet var belagt med ca. 0,2 cm nydannet bindevæv. Brudenden på lårbenet var afrundet og deformeret som følge af eburnisering (forhærdning af knoglevævet). Desuden fandtes der nydannet binde­væv omkring hofteleddet (periartikulær fibrosering). Bindevævet havde en tykkelse på op til 2,5 cm. Muskulaturen omkring hofteleddet fandtes atrofieret (svind af muskelvæv). Efter saggital (længdegående) gennemsavning af den proximale del af lårbenet fandtes ca. 1 cm nydannet knoglevæv i bindevævet omkring bruddet.

På baggrund af de observerede forandringer vurderes disse at have en alder på flere uger.”

Det fremgår endvidere af embedsdyrlægens anmeldelse, at kvien i hvile aflastede højre bagben ved ikke at tage konstant støtte på benet.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kviens situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved at være tilset af en dyrlæge og/eller aflivet. De påviste læsioner har medført let erkendelig halthed. Kvien er således ikke behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Kvien burde ikke have været transporteret levende til slagtning. Under sygdomsforløbet i besætningen samt under læsning og transport har den været udsat for høj grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kvien under sygdomsforløbet i besætningen samt ved at blive transporteret levende til slagtning har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder Rådet, at dyret herved er blevet behandlet uforsvarligt eller grovere uforsvarligt?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der skal henvises til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 25.000 kr.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.