2015-32-0153-00028

Labradorhund afstraffet hårdhændet under lydighedstræning

03-03-2016

Skrivelse af 23. november 2015 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00067-15).
Under lydighedstræning af en labradorhund, blev hunden gentagne gange rykket kraftigt i halsbåndet. Hunden blev desuden slæbt hen over jorden i halsbåndet og blev løfter op fra jorden og slynget rundt i halsbåndet. Føreren af hunden erkendte han havde afstraffet hunden for hårdhændet.

Rådet udtalte 3. marts 2016:

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:

Det fremgår af sagen, at Nordjyllands Politi den 30. juni 2015 modtog en anmeldelse om overtrædelse af dyreværnsloven i forbindelse med lydighedstræning af en labradorhund. Der blev i forbindelse med anmeldelsen afleveret en video af denne lydighedstræning. På den afleverede video var to videosekvenser, hvor en mand trænede lydighedstræning med sin labradorhund på en nyslået græsmark i landlige omgivelser.

Den første sekvens var optaget den 30. juni 2015 kl. 19.31. Sekvensen viste, at hunden blev trukket gentagne gange hårdt i kvælerhalsbåndet under en lydighedsøvelse, hvor hunden skulle gå ved siden af sin fører. Ved øvelsen ’’rundér” og efterfølgende ’’indkald” blev hunden efter indkald pålagt halsbånd og trukket flere meter hen over græsset, ligesom hunden blev trukket hårdt i halsbåndet. Hunden synes bange for sin fører, idet den modvilligt søgte hen til føreren ved indkald.

Den anden sekvens var optaget den 30. juni 2015 kl. 21.09. Denne sekvens viste bl.a. at føreren pålagde hunden halsbånd, hvorefter hunden blev løftet op i luften og slynget rundt. Hunden blev derefter sat ned på græsset igen, hvorefter føreren trak hunden hen over græsset.

Spørgsmål 1:

Finder Det Veterinære Sundhedsråd, at X i forbindelse med hundetræningen, vist på videoen, har behandlet hunden forsvarligt og beskyttet den bedst muligt mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Sagsakterne indeholder to videosekvenser af henholdsvis 3 minutter og 17 sekunders varighed og af 52 sekunders varighed. Som det fremgår af fremsendelsesskrivelsen, viser de to videoklip lydighedstræning af en sort labradorhund.

I den første video ses, hvorledes føreren af hunden med kraftige, gentagne ryk i halsbåndet træner hunden i at ”gå på plads”. Efter 2 minutter og 59 sekunder er en sekvens af ca. 10 sekunders varighed, hvor føreren tilsyneladende straffer hunden, ved at slæbe den i halsbåndet gennem græsset.

I den anden optagelse ses hvorledes hunden bliver pålagt halsbånd, hvorefter den bliver løftet fri fra jorden i halsbåndet og slynget rundt, derefter bliver den slæbt flere meter gennem græsset, episoden varer ca. 15 sekunder. Hundens adfærd viser tydeligt i begge videosekvenser, at den er utryg og bange for føreren.

Af afhøringsrapporten af sigtede fremgår, at sigtede erkender at have været for hårdhændet ved sin hund.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hunden ved at blive trænet, som vist i de to videosekvenser, ikke er blevet behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 2:

Om der efter Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse er tale om at hunden udsættes for væsentlig ulempe, uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling?

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund, finder Rådet, at hunden ved at blive rykket kraftigt gentagne gange i halsbåndet og slæbt hen ad jorden og løftet op i halsbåndet og slynget rundt, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet vil betragte forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven § 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 2.000 kr.