2016-32-0153-00030

To katte udsat for utilstrækkelig pasning

01-04-2016

Skrivelse af 21. december 2015 fra Københavns Politi (0100-89110-00008-15).
To katte, der gik alene i en lejlighed, blev efter en anmeldelse fjernet og anbragt på et dyreinternat. Kattene gik under uhygiejniske forhold og blev fodret med muggent foder og misfarvet vand. Kattene blev efterfølgende aflivet på internatet.

Rådet udtalte 1. april 2016:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt behandlingen af kattene som det fremgår af sagen, indebærer en uforsvarlig behandling af kattene eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1, § 28, stk. 1, og § 29, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at kattene gik alene i en lejlighed, hvor der lugtede kraftigt af kat og hvor der var katteurin og katteafføring flere steder på gulvet. Der var foder til kattene, men det var muggent, og der var vand, som var misfarvet. Af anmeldelsesrapporten fremgår, at overboen ikke havde set anmeldte i lejligheden i ca. 2 måneder, og at ejendommens vicevært heller ikke havde kunnet få fat i anmeldte de sidste ca. 3 måneder.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst én gang om dagen.

Rådet kan ikke udtale sig om kattenes fysiske tilstand på baggrund af sagsakterne.

Såfremt det kan lægges til grund, at kattene har været alene i lejligheden og ikke er blevet tilset gennem en længere periode, og at de, som det fremgår af sagsakterne, har gået under uhygiejniske forhold uden adgang til rent vand og frisk foder, er kattene ikke blevet behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. De er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt og huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, og de er ikke blevet tilset mindst én gang om dagen.

Ved at gå under de beskrevne forhold har kattene været udsat for væsentlig ulempe.

Rådet vil betragte forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven § 1,2 og 3 stk.1 og stk. 3.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr.