2015-32-0152-00039

To søer med svære skuldersår

26-01-2016

Skrivelse af 11. august 2015 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00018-15).
Ved et uanmeldt besøg i anledningen af Fødevarestyrelsens skuldersårskampagne konstaterede en embedsdyrlæge 2 søer med svære skuldersår.

Rådet udtalte 26. januar 2016:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt nævnte adfærd indebærer en uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1, § 28, stk. 1 og § 29, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 11. maj 2015 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne den 22. april 2015 som led i Fødevarestyrelsens skuldersårskampagne udførte et uanmeldt besøg i sigtedes svinebesætning. Under besøget konstateredes:

”So nr. S1 ----. Soen havde et skuldersår på højre skulder. Såret blev opmålt med en skuldersårsmåler til over 5 cm i diameter. Det var delvist dækket af en sårskorpe og havde en let fortykket rand omkring såret. Ved palpation (fast berøring) af den centrale del af såret, kunne det konstateres, at det ikke var frit forskydeligt, men fastsiddende på knoglevævet. Dette tydede på, at såret i dybden strakte sig ind til det underliggende knoglefremspring på skulderbladsknoglen. Ved palpationen af såret og dets omgivelser på højre skulder ytrede soen smerter (gryntede og vægrede sig for palpationen).

So nr. S2 ----. Soen havde et skuldersår på højre side. Såret blev opmålt med en skuldersårsmåler til over 5 cm i diameter. Det var delvist dækket af en sårskorpe og havde en fortykket rand omkring såret. Der var opbrud ved sårranden med udflåd af ildelugtende pus, som tegn på, at der var infektion i såret. Ved palpation (fast berøring) af den centrale del af såret, kunne det konstateres, at det ikke var frit forskydeligt, men fastsiddende på knoglevævet. Dette tydede på, at såret i dybden strakte sig ind til det underliggende knoglefremspring på skulderbladsknoglen. ----

Soen havde desuden et skuldersår på venstre skulder. Såret blev opmålt med en skuldersårsmåler til over 5 cm på det bredeste sted. Det var dækket af en sårskorpe og havde en let fortykket rand omkring såret. Ved palpation (fast berøring) af den centrale del af såret, kunne det konstateres, at det ikke var frit forskydeligt, men fastsiddende på knoglevævet. Dette tydede på, at såret i dybden strakte sig ind til det underliggende knoglefremspring på skulderbladsknoglen. ---

Ved palpationen af såret og deres omgivelser på begge skuldre ytrede soen smerter (gryntede og vægrede sig for palpationen). ”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, vurderer Rådet de beskrevne sår på de 2 søer på mere end 5 cm i diameter, dækket af sårskorper (led i granulationsvævsdannelse), med fortykkede sårrande og hvor sårenes centrale dele ikke er frit forskydelige, men fastsiddende på underliggende knoglevæv til at være et klinisk svært skuldersår af grad 3 i den patoanatomiske skala, som mindst vil være dage-uger om at udvikle sig. Rådet finder, at søerne på et tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet for sårdannelserne, som under udviklingen har medført mindst en betydelig grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Søerne har ligeledes ikke været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr.