2017-32-0152-00098

Syv slagtesvin med mærker efter slag på ryggen

05-09-2017

Skrivelse af 27. marts 2017 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00012-16).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen den 24. februar 2016 på slagteriet observerede embedsdyrlægen 7 slagtesvin med mærker efter slag på ryggen.
Medhjælperen, der hjalp med læsning til transport til slagteriet har oplyst, at han slog grisene med en pind, som de normalt bruger til at flytte grise med, da grisene ikke ville flytte sig.

Rådet udtalte 5. september 2017:

Spørgsmål 1:

Jeg skal på den baggrund anmode om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne efter Rådets opfattelse indebærer uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller har karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 31. marts 2017, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen d. 24. februar 2016 på slagteriet observerede 7 slagtesvin med mærker efter slag på ryggen.

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekrop nr. 1:
”Slagtekroppen havde 3 mærker efter slag på ryggen… Mærkerne var placeret på langs ad ryggen og de var ca. 1 cm brede og ca. 24, 24 og 32 cm lange… slagene har været meget kraftige og har medført blødninger ned i det underliggende spæk.”

Slagtekrop nr. 2:
”Slagtekroppen havde 1 meget langt mærke efter slag samt 8 mindre mærker efter kraftige slag på tværs af ryggen. Der var tydelig blødning i underliggende spæk og muskulatur… Mærkerne var ca. 1 cm brede og varierende af længde. Det lange slagmærke var ca. 55 cm langt.

De andre varierede af længde: 5-15 cm… slagene har været meget kraftige og har medført blødninger ned i det underliggende spæk.”

Slagtekrop nr. 3:
”Slagtekroppen havde 12 mærker efter slag på ryggen med tydelig blødning i underliggende spæk og muskulatur… Nogle af mærkerne lå så tæt, at det er svært at fastslå det eksakte antal. De talte slag var alle ca. 1 cm. brede og varierede i længde fra 10-45 cm lange… slagene har været meget kraftige og har medført blødninger helt ned i det underliggende spæk og muskulatur.”

Slagtekrop nr. 4:
”Slagtekroppen havde 3 lange mærker efter slag på ryggen med tydelig blødning i underliggende spæk… Derudover var der 3 mindre mærker i en mindre klynge. Mærkerne var ca. 1 cm brede og hhv. 16-20 og 4-7 cm. lange… slagene har været meget kraftige og har medført blødninger helt ned i det underliggende spæk og muskulaturen.”

Slagtekrop nr. 5:
”Slagtekroppen havde 4 mærker efter slag på ryggen… Mærkerne var ca. 1 cm. brede og 24-28 cm lange… slagene har været meget kraftige og har medført blødninger helt ned i det underliggende spæk og muskulatur.”

Slagtekrop nr. 6:
”Der fandtes 4 mærker efter slag på ryggen. Mærkerne var ca. 1 cm. brede og 22-34 cm lange. Et mærke dog kun 5 cm. langt… slagene har været meget kraftige og har medført blødninger helt ned i det underliggende spæk og muskulatur.”

Slagtekrop nr. 7:
”Slagtekroppen havde 6 mærker efter slag på ryggen med kraftig blødning i underliggende spæk… Mærkerne var ca. 1 cm. brede og 16-36 cm. lange… slagene har været meget kraftige og har medført blødninger helt ned i det underliggende spæk og muskulaturen.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

På det foreliggende grundlag, finder Rådet, at ved at være påført mellem 3 og 12 slag på ryggen, der medførte blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur har slagtesvin nr. 1 – 7 samlet set været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil på det foreliggende grundlag samlet set karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver anledning til bemærkninger, bedes disse indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev frifundet.

Tiltalte medarbejder i svinebesætningen blev straffet med bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.