2017-32-019-00030

Antigø-halsbånd til hunde

21-09-2017

Skrivelse af 14. juli 2017 fra Fødevarestyrelsen, Dyrevelfærd og Veterinærmedicin (2017-15-29-02825).
Fødevarestyrelsen modtog en henvendelse fra en dyreværnsorganisation om anvendelse af et såkaldt antigø-halsbånd ville være i strid med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 607 af 25. juni 2009 om forbud mod visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr. Sagen blev forelagt for Rådet.

Rådet udtalte 21. september 2017:

Spørgsmål 1:

Fødevarestyrelsen har modtaget en henvendelse fra … som spørger, om Fødevarestyrelsen finder, at anvendelse af et såkaldt anti-gø-halsbånd fra firmaet ”…” vil være i strid med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 607 af 25. juni 2009 om forbud mod visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr. 

Det fremgår af det medsendte materiale, at der er tale om et halsbånd, der aktiveres automatisk ved vibrationen der starter, når hunden begynder at gø. Halsbåndet udsender en ultrasonisk lyd, som kun kan høres af hunden, som vil stoppe med at gø. Det anføres, at det er muligt at indtale sin egen ”stop med at gø” kommando. 

På baggrund af ovenstående anmoder Fødevarestyrelsen om en udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd om, hvorvidt Rådet vurderer, at det er til væsentlig ulempe for hunde at udsætte dem for ultrasonisk lyd som beskrevet.

Svar ad 1:

Der ses ikke for Rådet fremlagt dokumentation for karakteren af den af ”Anti Gø halsbånd” udsendte ultrasoniske lyd, såsom 1. frekvens med evt. variationer heri og 2. lydstyrke (dB). Det er således ikke muligt for Rådet at bedømme, om og i så fald i hvilken grad den udsendte ultrasoniske lyd er til ulempe for bærere af halsbåndet.

Spørgsmål 2:

Giver beskrivelsen af halsbåndet i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Ultrasonisk lyd kan, afhængig af frekvens og intensitet (dB), gå fra at være let irriterende til stærkt skadelig og endda dødelig under visse omstændigheder.

Rådet finder det derfor nødvendigt, at firmaer, der ønsker at markedsføre produkter, som det nævnte, kan redegøre for, at deres produkt ikke medfører væsentlig ulempe.