2017-32-0153-00059

Kat med ætsningsskader på tunge og læber samt hudbetændelse

07-11-2017

Skrivelse af 24. august 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00044-17).
En dyreværnsorganisation fandt en kat, som virkede syg, havde fråde og savl om munden og fik foranlediget, at den blev indbragt på et dyrehospital. Ejeren af katten oplyste, at han ca. 1½ uge tidligere havde bemærket, at katten savlede, ligesom at kattens pels var smurt ind i et ukendt klæbrigt stof. Han havde forsøgt at afvaske katten og skylle den med kamillete i munden. Det havde ikke haft den ønskede effekt og han havde tænkt sig at kontakte dyrlægen om mandagen, men dyreværnsorganisationen var kommet ham i forkøbet.

Rådet udtalte 7. november 2017:

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:

”Den 2. april 2017 henvendte en person sig til Dyrenes Vagtcentral 1812, idet vedkommende bekymrede sig om en kat, der gik udenfor. Katten virkede syg, og den havde fråde og savl omkring munden. Dyrenes Vagtcentral vurderede, at katten havde brug for hjælp og rekvirerede Falck til at hente katten og bringe den til dyrlæge.

Katten blev bragt til X Dyreklinik, hvor den blev undersøgt af dyrlæge D1, som har afgivet følgende erklæring af 5. april 2017 til sagen, og hvortil der i øvrigt henvises:

”Vedr. kat, han, rød-gul, ca. 2 år, med loppehalsbånd.
Indleveret af Falck den 2/4 2017 kl. 17:20 på anmodning fra en dyreværnsorganisation.

Katten var ved undersøgelsen den 2. april 2017 fedtet ind på alle fire ben samt på halsen og omkring munden med en størknet, sort og klæbrig substans af ubestemmelig art.

Katten havde øremider og fremstod i det hele taget utrivelig. Katten savlede voldsomt, og der var hævelser og sår på den forreste del af tungen samt læberne. Efter skylning og vask med medicinsk shampoo løsnede hårlaget sig flere steder, hvor der var opstået fugtig hudbetændelse. Der blev behandlet med antibiotika de følgende dage, og katten ophørte med at savle og spise normalt. Det må antages, at katten ved et uheld er blevet fedtet ind i den klæbrige substans, og ved efterfølgende slikken har pådraget sig ætsningsskader på tunge og læber, samt hudbetændelse. Det kan ud fra skadernes karakter konkluderes, at tilstanden har stået på i flere dage, og har været årsag til væsentlig ubehag og smerte.”

Ejeren har afgivet bl.a. følgende oplysninger til politirapport, jf. afhøringsrapport af 22. april 2017, side 2:

”Lørdag den 22. marts eller søndag den 23. marts, bemærkede han, at katten savlede noget hvidt/gulligt væske ud af munden, ligesom kattens pels var smurt ind i noget klæbrigt stof. Han vidste ikke hvad, det var pelsen var smurt ind i, idet katten havde fri adgang til at gå ud og ind. Han påbegyndte afvaskning af katten med en klud, der var påført vand. Herudover skyllede han kattens mund flere gange med kamillete for at fjerne betændelsen i munden. Det gjorde han flere gange den omhandlede dag. Herefter slap han katten fri igen for at påse og afvente om katten havde taget imod behandlingen. Som dagene gik, kunne han imidlertid konstatere, at katten ikke havde responderet på behandlingen. Den klæbrige substans havde til trods for afvaskningen ikke fjernet sig, ligesom katten stadig savlede ud af munden. Søndag den 2. april 2017 besluttede han sig således for at ville rette henvendelse til en dyrlæge mandag den 3. april for at få katten tilset med henblik på helbredelse eller aflivning. Han havde ikke råd til at betale weekend takst, og ville derfor afvente til mandag. Da han kom hjem fra barnedåb om søndagen den 2. april 2017 var katten imidlertid blevet afhentet af en dyreværnsorganisation, som havde iværksat behandling af katten.”

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har katten derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at ejeren af katten 10-11 dage før katten indleveres på dyrehospitalet, bemærkede, at katten savlede hvidt/gulligt væske ud af munden, ligesom kattens pels var smurt ind i et ukendt klæbrigt stof. Ejer havde da afvasket katten med en klud, der var påført vand. Herudover skyllede han kattens mund flere gange med kamillete for at fjerne betændelsen i munden. Dette blev gjort flere gange den omhandlede dag. Herefter slap han katten fri igen for at påse og afvente, om katten havde taget imod behandlingen. Ejer kunne de efterfølgende dage konstatere, at katten ikke havde responderet på behandlingen. Det fremgår endvidere, at katten på andens foranledning 10-11 dage senere blev bragt til dyrehospital. Af dyrlægens erklæring af 5. april 2017 fremgår følgende: ” Katten var fedtet ind på alle fire ben samt på halsen og omkring munden med en størknet, sort og klæbrig substans af ubestemmelig art. Katten havde øremider og fremstod i det hele taget utrivelig. Katten savlede voldsomt, og der var hævelser og sår på den forreste del af tungen samt læberne. Efter skylning og vask med medicinsk shampoo løsnede hårlaget sig flere steder, hvor der var opstået fugtig hudbetændelse. Der blev behandlet med antibiotika de følgende dage, og katten ophørte med at savle og spiste normalt. Det må antages, at katten ved et uheld er blevet fedtet ind i den klæbrige substans, og ved efterfølgende slikken har pådraget sig ætsningsskader på tunge og læber, samt hudbetændelse. Det kan ud fra skadernes karakter konkluderes, at tilstanden har stået på i flere dage og har været årsag til væsentlig ubehag og smerte.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kattens situation på et langt tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet, da katten ikke responderede på den af ejeren iværksatte behandling. Katten burde have været tilset af en dyrlæge med henblik på sufficient behandling eller aflivning. Under sygdomsforløbet har katten været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse og angst samt væsentlig ulempe.

Rådet finder, at katten herved har været udsat for uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 2.000 kr.