2016-32-0153-00047

Kat og killing bundet sammen med strips og påført traume

19-01-2017

Skrivelse af 23. september 2016 fra Nordjyllands Politi (5100-89111-00004-16).
Politiet modtog en anmeldelse om fund af to katte, der var bundet sammen med kapelstrips.
En person havde hørt et bump og set en skygge ved sit vindue, og mistænkt at en fugl var fløjet mod ruden. Han havde efterfølgende ud af vinduet set en kat og en killing, der var bundet sammen med kabelstrips i underboens have. Personen hentede de to katte og konstaterede, at killingen blødte fra munden.
Ejeren/underboen oplyste, at han havde spændt kattekillingen sammen med morkatten, da de larmede for meget, og havde efterfølgende lukket dem ud i haven.
En dyrlæge konstaterede at, killingen virkede let sløv, men kontaktbar og interesseret i omgivelserne. Den havde en tydelig skade i ansigtet med hævelse over næseryggen, indtørret blod i begge næsebor og et sår på overlæben. Killingen vægrede sig voldsomt ved forsøg på at åbne munden på den. Dyrlægen mistænkte ikke brud på kæben ved palpation. Killingen havde endvidere spist inden undersøgelsen. Killingen gik forsigtigt rundt, som om den var øm, men vurderedes ikke smertepåvirket i øvrigt.

Rådet udtalte 19. januar 2017:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at sigtede ved at have bundet strips om de to katte og sat dem ud i haven, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og forsvarligt og herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at en kat og en killing var spændt sammen med kabelstrips. Af de medsendte fotos fremgår, at kattene var spændt sammen med 3 kabelstrips omkring halsen og bag forbenene.

Rådet finder, at kattene ved at være spændt sammen med kabelstrips og blive sat udenfor, har været frataget muligheden for fri bevægelse herunder flugt eller forsvar. Kattene har dermed været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe samt risiko for varigt mén og har ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at kattene, ved den beskrevne handling, har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder Rådet, at sigtede derved har udsat dyrene for væsentlig ulem­pe, behandlet dem uforsvarligt eller grovere uforsvarligt?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Lægges det til grund, at sigtede - ud over at binde kattene sammen — tillige har kastet dem mod et vindue, husmur eller lignende, skal jeg herved forespørge Rådet:

Spørgsmål 3:

Finder Rådet, at sigtede ved at have kastet de to katte, der var bundet sammen med strips, mod et vindue eller lignende derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt og forsvarligt og herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe?

Svar ad 3:

Det fremgår af dyrlægeerklæring af 1. september 2016, at ved undersøgelse af hunkatten og 2 killinger, hvoraf den ene ikke var involveret i sagen, blev det oplyst, at da kattene blev fundet, var killingen apatisk, men var efterfølgende tilbudt foder, som den havde spist. Ved undersøgelsen var killingen fortsat let sløv i sammenligning med den anden killing, men den var kontaktbar og interesseret i omgivelserne. Den havde en tydelig skade i ansigtet med hævelse over næseryggen og indtørret blod i begge næsebor, samt et sår i overlæben, hvilket også fremgår af de medsendte fotos. Killingen vægrede sig voldsomt ved forsøg på at åbne munden på den, og den bevægede sig lidt forsigtigt rundt og virkede øm.

”Skaderne på killingen tyder på et påført traume, hvilket kan skyldes slag/spark, fald, påkørsel eller at den er kastet ind mod en væg/vindue, da killingen er tapet fast til moderen virker det ikke sandsynligt at der er tale om et hændeligt uheld”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være spændt sammen med 3 kabelstrips omkring halsen og bag forbenene og kastet mod et vindue eller lignende, medførende skader i ansigtet på en ene kat, der også virkede apatisk og forslået, har kattene ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, men har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 4:

I bekræftende fald, finder Rådet, at sigtede derved har udsat dyrene for uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling eller med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Se svar ad 3.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 5:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i 2 år fra endelig dom.

Statskassen skulle betale sagens omkostninger.