2017-32-0151-00092

Ko med forvokset horn

21-12-2017

Skrivelse af 16. oktober 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-88250-00018-17).
Ved kontrolbesøg i besætningen observeredes en ko med en hornstump der var forvokset, så den skubbede til huden, således at der dannedes en fold over venstre øre. Hornstumpen var ikke vokset igennem huden, men havde medført et tryk på huden, der var tyndslidt og hårløst.
Ejer oplyste, at han ikke havde opdaget, at hornet var vokset ind mod øret.
Besætningsdyrlægen afsavede hornstumpen den næste dag.

Rådet udtalte 21. december 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har koen derved været udsat for væsentlig ulempe, ufor­svarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med ka­rakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 6. juli 2017, at der ved et kontrolbesøg i besætningen d. 23. marts 2017 observeredes en ko, hvor ”venstre hornstump vokset sig ind i hovedet mod basis af øret. Hornet havde kontakt til øret. Hornet skubbede huden på øret, så hu­den dannede en fold. Hornstumpen havde udsat huden for vedvarende tryk og irriteret og tyndslidt huden. Hårene var slidt væk, men der var ikke hul i huden. Koen var ellers sund og rask og opstaldet sam­men med de andre køer.”

Af sagsakterne fremgår tillige, at besætningsdyrlægen afsavede hornstumpen d. 24. marts 2017, og vurderede, at ”Hudkontakten var ved ørebasis med eftergivelig hud og årsagen til hårløshed på et femkrone stort område er slitage efter koens bevægelse af øret (ørespil). Tilstanden har været til irritation, men uden smertepåvirkning (ingen hudforandring).”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at det ville have været hensigtsmæssigt på et tidligere tidspunkt at venstre hornstump/spidsen af hornstumpen var blevet fjernet.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de medsendte fotos til grund, vil Rådet nære betænkelighed ved at vurdere, at koen har været udsat for uforsvarlig behandling.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 1.000 kr.