2017-32-0152-00115

Mange slagtesvin med slagmærker

07-11-2017

Skrivelse af 22. august 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89111-00004-16).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede embedsdyrlægen 22 slagtekroppe med mellem 1 og mindst 10 mærker efter slag.
Chaufføren oplyste, at han havde givet grisene ’nogle klap’ med en grisedasker, hvor hovedet manglede.

Rådet udtalte 7. november 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtesvin nr. 1-22 ved at blive tildelt slag som beskre­vet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen, at ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet, observerede embedsdyrlægen 22 slagtekroppe med mærker efter slag på ryggen og nakken. ”Slagmærkerne var 20-70 cm lange lige og bøjede linjer, antallet varierede fra 1 og op til mindst 10 slag.”

Det fremgår endvidere, at det var embedsdyrlægens vurdering, at der kan være slået med stor kraft med et langt stanglignende objekt, idet slagtekroppene havde blodunderløbne læsioner i karakteristisk ’togskinne-konfiguration’, og på de 22 slagtekroppe sås blødninger i huden, underhuden og fedtvævet. Flere (6) slagtekroppe havde tillige blødning i muskulaturen.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte, sagsakterne og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være tildelt mellem 1 og mindst 10 slag på ryg og nakke, medførende blødninger i underhuden og fedtvævet og hos flere svin i muskulaturen, har de 22 slagtesvin samlet set været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil samlet set karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.