2017-32-0153-00060

Ni kattekillinger efterladt i papkasse på trappe til dyrlægepraksis

28-11-2017

Skrivelse af 29. august 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00050-17).
Mandag morgen fandt en dyrlæge 9 kattekillinger i en papkasse placeret på trappen til dennes praksis. I bunden af papkassen var der et lille tæppe. Kassen var ikke dækket til og der var intet foder til killingerne. Det blev vurderet at de var 5 dage gamle. Det havde været tørvejr med nattetemperaturer på 2,5 grader og dagstemperaturer på 13 grader.

Rådet udtalte 28. november 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de 9 killinger ved at blive fjernet fra sin mor i en alder af 5 dage, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Fem dage gamle killinger er afhængige af at kunne die og optage næring fra moderdyret. Ved at blive fjernet fra moderen, 5 dage gamle uden mulighed for at indtage næring, finder Rådet, at de 9 killinger ikke er behandlet omsorgsfuldt og passet og fodret under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at killingerne herved har været udsat for høj grad af lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil betragte forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de 9 ca. 5 dage gamle killinger ved at blive efterladt som beskrevet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af sagsakterne, at de 9 kattekillinger var efterladt i en papkasse placeret udendørs på trappen til en dyrlæges praksis. I bunden af papkassen var der et lille tæppe. Kassen var ikke dækket til, og der var intet foder til killingerne. Dyrlægen vurderede killingerne til at være ca. 5 dage gamle og dermed ude af stand til at klare sig selv. Han fandt, at de virkede ”lidt forkomne” og havde aflivet dem. Det havde været tørvejr med nattetemperaturer på 2,5 grader og dagstemperaturer på 13 grader.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Ved at blive hensat i en papkasse som ovenfor beskrevet uden tilsikret aftale om aflivning eller hurtig videre behandling og/eller pasning har killingerne ikke været behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med deres behov.

De har ved opholdet i papkassen uden fodring og uden varme været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil betragte forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.
Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.