2016-32-019-00020

Opstaldningsforhold ifm. fremvisning af rustfarvet spurveugle

03-03-2017

Skrivelse af 28. september 2016 fra Fødevarestyrelsen (2016-15-719-05252).
Rådet blev, i forbindelse med ansøgning om tilladelse til fremvisning af rustfarvet spurveugle, anmodet om at vurdere, om forholdene i forbindelse med opstaldning på fremvisningsstedet ansås for at være forsvarlige og tilgodeså uglens fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

Rådet udtalte 3. marts 2017:

Ansøgningen indeholder en beskrivelse af opstaldningsforhold samt transportforhold for fuglen, herunder en beskrivelse af transportkassen.

Det angives, at spurveuglen skal deltage ved foredrag på skoler og lignende, hvor den vil blive brugt under fortællingen, hvor den skiftevis sidder på ejers arm/skulder eller sidder på en træstub i baggrunden. Der vil være mulighed for at holde spurvefuglen i hånden eller på skulderen for 5 personer pr. fremvisning, såfremt den ikke bliver stresset af dette.  Under fremvisningen vil den få lidt foder i form af kylling/mus med hhv. våd dun/pels.

På turen vil den blive transporteret og opholde sig i en transportkasse. Det fremgår af ansøgningen, at spurveuglen på fremvisningsstedet opholder sig i transportkassen i de perioder, hvor den ikke vises frem. Af de supplerende oplysninger fremgår, at der er tale om en transportkasse (jf. vedlagte foto i sagsakterne) med ventilationsåbninger, med målene 40cm x 12 cm x 30 cm. Transportkassen er forsynet med et tæppe, og en pind uglen kan sidde på.

Det fremgår endvidere, at fuglen returneres til dens permanente voliere, efter foredraget.

Ansøgningen er desuden vedlagt kopi af tilladelse fra Naturstyrelsen til hold af fuglen.

Rådet finder følgende mangler vedrørende den sorte transportkasse:

  • Kassen har spaltede udluftningsriller i sider og top frem for masket - dette kan resultere i, at fuglens ben eller vinger kommer ud igennem spalterne, og at de derved kan blive beskadiget.
  • Kassens mål skal være tilpasset en lille ugle. Kassen må ikke være for høj, da det vil opfordre uglen til at hoppe, hvorved den kan beskadige isse og hoved.
  • Ud fra fremsendte materiale er det ikke muligt at vurdere om tæppe og siddepind er lavet forsvarligt. Begge skal være forsvarligt fastgjort, og af et materiale, så uglen ikke glider. Materialet og limen skal være giftfrit, så en evt. indtagelse ikke skader uglen.
  • Kassens låg er ikke polstret. Ugler er kendt for hoppe og kan derved beskadige deres isse og hoved under transport. Lågets inderside skal derfor være polstret.
  • Ansøger beskriver, at han, under transport, tildækker kassen med et viskestykke. Da dette kan glide af foreslås en mere permanent løsning, hvor dækket er fastgjort til kassen, så det ikke glider af under transport.

På baggrund af ovennævnte finder Rådet, at transportkassen ikke er anvendelig til brug for formålet. Rådet finder herudover, at de beskrevne forhold er acceptable.

Der skal endvidere for en nærmere beskrivelse af egnede kasser henvises til IATA regelsæt på IATAs hjemmeside.