2016-32-0150-00023

Ponyer med kraftigt forvoksede snabelformede hove

12-06-2017

Skrivelser af 14. oktober 2016 og 9. december 2016 fra Nordjyllands Politi (5100-89111-00002-16).
Politiet modtog en anmeldelse om 4 ponyer med så forvoksede hove, at en dyrlæge vurderede de måtte aflives.
Hovene på 3 af de 4 ponyer var kraftigt forvoksede og snabel formede. De 3 ponyer kunne næsten ikke gå, og var ikke i stand til at løbe. Den fjerde pony havde en unormal kort stikkende gang. Ponyerne blev aflivet.
Dyrlægen vurderede, at ponyerne havde været udsat for lidelse i mindst et år grundet hovenes tilstand.
Ejeren oplyste, at han selv havde beskåret ponyernes hove, hvilket han altid havde gjort. Han havde sidst ordnet hovene for 2-3 mdr. siden ved at beskære lidt af spidserne. Tangen kunne ikke nå/afklippe mere.

Rådet udtalte 12. juni 2017:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at X ved ikke at beskære de 4 ponyer efter behov, derved har undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt samt undladt at behandle dem forsvarligt, her­under beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Af dyrlægeerklæring af 23. september 2016 fremgår, at ”Ponyerne havde deformerede lange hove og kunne deraf ikke bevæge sig normalt.”

 Ved undersøgelse af ponyerne fandtes følgende:

”Pony 1, 2 og 3 (broget hingst, broget ponyhoppe, brun hoppe med blis):

Alle tre ponyer gik stille, vraltende og smerteplaget rundt. Deres hove var fuldstændig maltrakteret. Der var forsøgt at save spidsen af hoven men da man ikke havde beskåret på dragten (bagerste del af hoven), sidevæggen, eller udværket hoven så strålen kunne få luft var hovene endt som et langt rør… Pony 1, 2 og 3 var som før nævnt ikke i stand til at løbe. De havde en helt unormal vraltende og stikkende gang med korte stive skridt. Pony 4 var så godt gående, at det ikke var muligt at løbe den ind og dermed få et stykke reb/grime på den.”

Ved den pato-anatomiske undersøgelse af henholdsvis et forben og et bagben fra hver pony på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND fandtes hovene på de alle 4 ponyer stærkt forvoksede og deformerede, således beskrives pony 3’s hove som ”snabelsko”. Det fremgår yderligere af den pato-anatomiske undersøgelse, at der ved gennemsavning af benene fra de 4 ponyer fandtes sænkning af hovbenet, forenelig med forfangenhed (kronisk aseptisk diffus pododermatitis) på samtlige ben.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at forvoksede hove hos heste er dyreværnsmæssigt stærkt kritisabelt. Ponyers hove vokser ca. 8-10 mm om måneden, og med baggrund i sagsakterne finder Rådet, at de 4 ponyer gennem måneder har været tydeligt påvirket med vraltende, stikkende gang og korte stive skridt som følge af den manglende - og den af ejeren forsøgte mangelfulde – beskæring. Den manglende beskæring har medført tydelig forvoksning og deformitet i en sådan grad, at strålehornet på hovens såleflade var helt eller delvist henfaldet, og hovene ikke kunne beskæres i normal facon, således at ponyerne måtte aflives.

Lægges ovennævnte og de fremsendte fotos og videoklip til grund, finder Rådet, at ponyernes situation for længst burde være afhjulpet. Ved at have undladt at sørge for jævnlig og korrekt beskæring af hovene, således at ponyerne d. 18. maj 2016 fremstod med deformerede lange hove, med langsom, usikker og smertepræget gang, samt kronisk forfangenhed, har ponyerne været udsat for en højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder Rådet, at X derved har behandlet et eller flere af ponyerne uforsvarligt eller grovere uforsvarligt?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Det fremgår af sagsakterne, at der gik 2 hingste og 2 hopper på marken. ”Hingstene bedækkede flittigt de to hopper … Hopper tillader under normale omstændigheder kun bedækning, hvis de er i høj brunst. Disse to hopper var tydeligt ikke i brunst og prøvede at flygte fra hingstene, men pga. de deforme hove og stærkt nedsatte bevægelighed kunne de ikke forsvare sig imod hingestene.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at ved at have undladt at forhindre hingstene i at bedække hopperne, til trods for, at de ikke havde mulighed for at undvige eller forsvare sig grundet de alt for lange hove, og den deraf følgende nedsatte bevægelighed, har hopperne været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere henvise til Rådets udtalelse af 20. april 2005 om forvoksede klove eller hove hos produktionsdyr.

Afgørelse:

Tiltalen mod ejer af ejendommen blev påtaleopgivet.

Ejer 1 blev straffet med bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen var fængsel i 10 dage.

Ejer 2 blev straffet med bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen var fængsel i 10 dage.