2017-32-0150-00026

Seksuel omgang med ponyer

09-10-2017

Skrivelse af 9. juni 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00097-16).
Politiet modtog en anmeldelse om, at en person i flere tilfælde havde haft seksuel omgang med ponyer på en mark, ved samleje eller forsøg herpå.
En nabo til marken med ponyerne oplyste, at det var ved en tilfældighed, at hun og hendes mand havde opdaget, at personen havde seksuelt samvær med en hest. De havde optaget nogle hændelser på video, og overdraget dem til anmelder.

Rådet udtalte 9. oktober 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har ponyerne derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af politiets fremsendelsesskrivelse, at politiet havde ”modtaget en anmeldelse om, at ovennævnte person i flere tilfælde i perioden den 1.-12. oktober 2016 har haft seksuelt omgang med ponyer på en mark, ved at have haft samleje eller forsøg herpå ved indførelse af sin penis i skede eller anus på ponyerne.

En nabo har i den forbindelse indleveret videooptagelser af nogle af situationerne.”

I sagsakterne indgår fem videoklip. Videoerne er optaget i en sådan afstand fra hændelsen, at det ikke er muligt at se detaljer. Tre videoklip viser en fuldt påklædt person, der står bag en rød græssende pony. Personen kigger sig flere gange omkring og udfører i perioder af videosekvensen bevægelser af sit underliv, mens ponyen græsser uforstyrret videre. På video 0509 går ponyen nogle få skridt frem og græsser derefter upåvirket videre.

På de to sidste videoklip ses en person og en mørk/sort pony, sammenlignes person og pony, så er den sorte pony relativt større end den røde. På det ene videoklip (0511) står personen bag ponyen, der upåvirket græsser videre. På den anden video (0512) synes ponyen at undvige personen bagved den ved at gå fremad, dreje rundt i en cirkel et par gange og kigge sig bagud. Personen følger efter, imens han holder den i halen. Efter ca. 20 sekunder stopper ponyen op og græsser videre, mens personen står tæt op mod ponyens bagpart.

Det fremgår ikke af sagsakterne, at dyrene har været undersøgt af en dyrlæge, ligesom sagen ikke er vedlagt en veterinærfaglig beskrivelse af en klinisk undersøgelse af ponyerne.

Lægges den medsendte videodokumentation til grund, finder Rådet det ikke sandsynligt, at ponyerne i de på videoerne gengivne situationer, har været udsat for en grad af uforsvarlig behandling af dyr.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet skal anføre, at Rådet alene afgiver veterinærfaglige udtalelser, og således ikke baserer udtalelser på moralske, etiske eller æstetiske overvejelser.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 1.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var 6 dages fængsel.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.