2016-32-0152-00077

Slagtesvin påført 2 til multiple slag, der medførte blødninger i hud, underhud og underliggende muskulatur

27-01-2017

Skrivelse af 18. november 2016 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1200-89110-00004-16).
Forhold 1 - Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning den 18. november 2015 på slagteriet observeredes 7 slagtesvin med mellem 1 og mindst 5 mærker efter slag på ryggen med blødninger i hud, underhud og underliggende muskulatur.
Forhold 2 - Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning den 18.december 2015 på slagteriet observeredes 6 slagtesvin med mellem 3 og 7 mærker efter slag på ryggen med blødninger i hud, underhud og underliggende muskulatur.
Ejer oplyste, at den medarbejder, der havde ansvaret for gården hvor svinene kom fra, havde erkendt at have slået svinene i forbindelse med læsning til transport til slagteriet.

Rådet udtalte 27. januar 2017:

Spørgsmål 1:

Jeg skal i den anledning anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om, hvorvidt den beskrev­ne adfærd indebærer uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller har karak­ter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, 2 og 3?

Svar ad 1:

Forhold 1:
Af anmeldelse af 11. december 2015 fremgår, at ved den kødkontrolmæssige undersøgelse i forbindelse med slagtning d. 18. november på slagteriet konstaterede dyrlægen 7 slagtesvin med mærker efter slag.

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekrop nr. 1:
Slagtekroppen havde mindst 5 mærker efter slag hen over ryggen, med tydelig blødning i underliggende spæk og muskulatur. Mærkerne var ca. 1 cm brede og af varierende længde.

Slagtekrop nr. 2:
Slagtekroppen havde 3-4 tydelige mærker efter slag over forreste del af ryggen med blødning i underliggende spæk. Mærkerne var ca. 1 cm brede og af varierende længde.

Slagtekrop nr. 3:
Slagtekroppen havde 3-4 tydelige mærker efter slag tværs af ryggen med blødning i underliggende spæk og muskulatur. Mærkerne var ca. 1 cm brede og af varierende længde.

Slagtekrop nr. 4:
Slagtekroppen havde 2 mærker efter slag på ryggen med blødning i underliggende spæk. Mærkerne var ca. 1 cm brede og af varierende længde.

Af obduktionserklæring af 13. juni 2016 fremgår, at ved patoanatomisk undersøgelse af hudpræparater fra slagtesvinene, på Sektion for Patologi ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND, fandtes følgende:

”Pose 1:
Mærket: "X.".

Indeholdt to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes multiple blødninger i huden. Hovedparten af blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 7 cm til ca. 16 cm. Bredden på blødningerne var ca. 0,3 cm, og opkla­ringen mellem blødningerne havde en bredde på ca. 0,5 cm. Derudover fandtes to konfluerende blødninger med en bredde på hhv. ca. 1,5 cm og ca. 2 cm og en længde på hhv. ca. 6 cm og 15 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne.

Pose 2:
Mærket: "Y".

Indeholdt to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes i alt tre blødninger i huden. En af blødningerne havde togskinnekonfiguration med en længde på ca. 10 cm, en bredde på ca. 0,5 cm og en opklaring på ca. 0,5 cm. De resterende to blødnin­ger var konfluerende; begge med en bredde på ca. 1 cm og en længde på hhv. ca. 12 cm og ca. 21 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne og underliggende muskulatur.

Pose 3:
Mærket: "Z".

Indeholdt to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes i alt fire blødninger i huden. Én af blødningerne havde togskinnekonfiguration med en længde på ca. 15 cm, en bredde på ca. 0,2 cm og en opklaring på ca. 0,4 cm. De resterende tre blødnin­ger var konfluerende, alle med en bredde på ca. 1,5 cm og en længde på hhv. ca. 5 cm, 16 cm og 20 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne.

Ved den histologiske undersøgelse fandtes ensartede forandringer i de udtagne hudstykker. I underhuden fandtes blødning og neutrofile granulocytter. I den underlig­gende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre, hvoraf nogle var infiltreret af neu­trofile granulocytter. Mellem muskelfibrene fandtes også neutrofile granulocytter.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume og har en alder på ca. 4-6 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at slagtesvinene ved at være påført mellem 2 og mindst 5 slag, der har medført blødninger i hud og underhud, samt i flere tilfælde i den underliggende muskulatur, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Forhold 2:
Af anmeldelser af 14. januar 2016 fremgår, at ved den kødkontrolmæssige undersøgelse i forbindelse med slagtning d. 18. december 2015 på slagteriet konstaterede dyrlægen 6 slagtesvin med mærker efter slag.

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekrop nr. 1:
Slagtekroppen havde 7 mærker efter slag på ryggen, med kraftig blødning i underliggende spæk og muskulatur. Mærkerne var placeret oven i hinanden på langs ad ryggen og de var ca. 1 cm brede og ca. 20 cm lange.

Slagtekrop nr. 2:
Slagtekroppen havde 3 mærker efter kraftige slag på tværs af ryggen. Der var tydelig blødning i underliggende spæk og muskulatur. Mærkerne var ca. 1 cm brede og 15-17 cm lange.

Slagtekrop nr. 3:
Slagtekroppen havde 5 mærker efter slag på ryggen med tydelig blødning i underliggende spæk og muskulatur. Mærkerne var ca. 1 cm brede og 16-20 cm lange.

Slagtekrop nr. 4:
Slagtekroppen havde 3 mærker efter slag på ryggen med tydelig blødning i underliggende spæk. Mærkerne var ca. 1 cm brede og hhv. 14, 19 og 20 cm lange.

Slagtekrop nr. 5:
Slagtekroppen havde 3 mærker efter slag på ryggen med kraftig blødning i underliggende spæk. Mærkerne var ca. 1 cm brede og 16-17 cm lange.

Slagtekrop nr. 6:
Der fandtes 4-5 mærker efter slag på ryggen med tydelig blødning i underliggende spæk. Mærkerne var ca. 1 cm brede og 17-25 cm lange. Et mærke dog kun 7 cm langt.

Af obduktionserklæring af 13. juni 2016 fremgår, at ved patoanatomisk undersøgelse af hudpræparater fra slagtesvinene, på Sektion for Patologi ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND, fandtes følgende:

”Pose 1:
Mærket: "A".

Indeholdt to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes multiple blødninger i huden. Alle blødningerne havde såkaldt togskinnekonfiguration, hvor blødningerne var parallelle med en opklaring imellem. Blødningerne varierede i længde fra ca. 13 cm til ca. 17 cm. Bredden på blødningerne var mellem ca. 0,2 cm og ca. 0,4 cm, og opklaringen mellem blødningerne havde en bredde på mellem ca. 0,2 cm og 0,6 cm. Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne og underliggende muskulatur.

Pose 2:
Mærket: " B".

Indeholdt to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes i alt to blødninger i huden. Begge havde togskinnekonfiguration med en længde på hhv. ca. 13 cm og ca. 14 cm. Begge blødninger havde en bredde på ca. 0,4 cm og en opklaring imellem på ca. 0,5 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhuden og den underliggende muskulatur. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne og underliggende muskula­tur.

Pose 3:
Mærket: " C".

Indeholdte to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes i alt to blødninger i huden. Begge havde togskinnekonfiguration med en længde på hhv. ca. 14 cm og ca. 20 cm. Begge blødninger havde en bredde på ca. 0,3 cm og en opklaring imellem på ca. 0,5 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne og underliggende muskulatur.

Pose 4:
Mærket: " D".

Indeholdt to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes multiple blødninger i huden. Alle havde togskinnekonfiguration med en længde på mellem ca. 3 cm og ca. 20 cm. Alle blødninger havde en bredde på ca. 0,3 cm og en opklaring imellem på ca. 0,5 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne og underliggende muskulatur.

Pose 5:
Mærket: "E”.

Indeholdt to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes i alt tre blødninger i huden. Alle havde togskinnekonfiguration med en længde på hhv. ca. 10 cm, 11 cm og ca. 17 cm. Alle blødninger havde en bredde på ca. 0,3 cm og en opklaring imellem på ca. 0,5 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne og underliggende muskulatur.

Pose 6:
Mærket:" F".

Indeholdt to hudstykker. Ved inspektion af præparaterne fandtes i alt tre blødninger i huden. Denne ene blødning havde togskinnekonfiguration med en længde på ca. 21 cm, en bredde på ca. 0,5 cm og en opklaring imellem på ca. 0,5 cm. De resterende to blødninger var konfluerende med en længde på hhv. ca. 7 cm og 13 cm, og begge med en bredde på ca. 1 cm.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Med henblik på histologisk undersøgelse blev der udtaget væv fra repræsentative områder fra hudstykkerne og underliggende muskulatur.

Ved den histologiske undersøgelse fandtes ensartede forandringer i de udtagne hud­stykker. I underhuden fandtes blødning og neutrofile granulocytter. I den underlig­gende muskulatur fandtes nekrotiske muskelfibre, hvoraf nogle var infiltreret af neutrofile granulocytter. Mellem muskelfibrene fandtes også neutrofile granulocytter.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter et stumpt traume og har en alder på ca. 4-6 timer i forhold til aflivningstidspunktet.”

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at slagtesvinene ved at være påført mellem 2 og multiple slag, der har medført blødninger i hud og underhud, samt underliggende muskulatur, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, skal jeg ligeledes anmode om at modtage disse.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte landbrugsmedhjælper blev straffet med bøde på 20.000 kr.

Tiltalte gårdejer/arbejdsgiver blev straffet med bøde på 20.000 kr.