2018-32-0153-00073

Hunkat med killinger efterladt i fraflyttet bolig

04-07-2018

Skrivelse af 23. januar 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00092-17).
Den 7. august fraflyttede sigtede sin lejlighed og efterlod sin hunkat, der havde fem, 5 uger gamle  killinger. Kattene blev fundet af udlejer i lejligheden d. 12. august. Udlejer anmeldte forholdet til politiet, som aftalte med sigtede, at hun skulle afhente kattene. Dette skete imidlertid ikke, hvorfor udlejer, den 13. august, satte kattene udenfor lejligheden. Politiet blev orienteret og tilkaldte en dyreværnsorganisation, der samme dag afhentede de fem killinger, der lå i en papkasse. Hunkatten var løbet væk. Killingerne var magre og utrivelige. De blev tilset af en dyrlæge efter tre dage, hvor tre af dem blev aflivet.

Rådet udtalte 4. juli 2018:

Af politiets fremskrivelsesbrev fremgår følgende:

”Sagens omstændigheder:

Den 24. august 2017 modtager Midt- og Vestjyllands Politi en skriftlig anmeldelse fra Dyrenes Beskyttel­se om efterladte huskatte. Følgende kan herefter lægges til grund:

Den 7. august 2017 fraflytter ejeren, X, sin bopæl, og efterlader sin hunkat med 5 killinger, født ca. 30. juni 2017.

Katten med killinger bliver af udlejer af ejendommen fundet den 12. august 2017 i en papkasse lukket inde i huset. Ejer lover - ved politiets kontakt den 12. august 2017 - at hun vil afhente kattene den 13. august 2017, hvilket hun imidlertid ikke gør. I stedet kommer udlejer igen til stedet, og stiller nu kassen med killinger udenfor huset. Hunkatten løber væk. Senere samme dag afhentes killingerne af x dyreværnsorganisation.

X dyreværnsorganisation beskriver killingerne således: ”1 papkassen var der nogle tæpper, som killingerne lå på og nogle skåle med indtørrede foderrester. Der var ikke noget tilgængeligt foder eller vand i skålene. Killingerne var magre og havde forholds store hoveder (et tegn på mistrivsel gennem længere tid). Killin­gernes pels var uplejet, de havde mange lopper i pelsen og de havde pus i øjnene.

Killingerne vejede den 14. august 2017 følgende:

Sort: 204 gram Rød/hvid: 238 gram Grå: 241 gram Trefarvet: 256 gram Rød: 296 gram.

Killingerne var nedstemte og havde vanskeligt ved at tage føde til sig.”, jf. bilag 4.

Dyrenes Beskyttelse har taget billeder af killingerne den 14. august 2017 og kassen de blev fundet i, jf. bilag 7.
Den 16. august 2017 bliver killingerne undersøgt af praktiserende dyrlæge D1, som anfører i udtalelse af samme dag: ”Der blev indleveret 5 killinger. De vurderes ud fra tænder at være ca. 7 uger gamle. Øjnene har skiftet farve. Alle killinger er underernæret. De har trods assisteret fodring i et par da­ge ikke taget på, de er dehydrerede og alment nedstemte. Der er loppeekskrementer i pelsen. De er loppe behandlet ved ankomst.

En rød killing vægt 270 gram mild nedstemt. Dog fyldte tarme. Spiser næsten frivilligt. Får en chance.

En rød killing vægt 230 gram dehydreret. Nedstemt. Bleg i slimhinder.

Blå killing vægt 230 gram, tarmsæt atonisk. Dehydreret. Nyrer vis forstørret. Bleg i slimhinder, 3farvet 265 gram frisk. Fyldte tarme. Spiser frivilligt. Får en chance.

Sort killing 190 gram dehydreret og tomme tarme. Porcelænshvide slimhinder.

Den ene af de røde og den 3farvede killinger får en chance for overlevelse. Men chancen er reserveret. Tarmsæt og nyrer kan have taget skade af underernæringen. De killinger, der blev aflivet havde alle tre atoniske tarme og var dehydreret på trods af rigelig væskeindgiven. Det vurderes at nyrerne har taget ska­de på disse.

Killingerne var små af vækst pga. underernæring, de havde str. som killinger på 3-4 uger. Moderen til killingerne ikke set”, jf. bilag 5, sidste side.

Det er efterfølgende konstateret på de to overlevende killinger, at de er smittet med tarmparasitlen Giardia, og blev sat i medicinsk behandling.

Hunkatten blev senere indfanget og tilset af internatets dyrlæge den 17. august 2017, hvortil der ingen bemærkninger var til, jf. attest af 17. august 2017 af dyrlæge D2, jf. bilag 6.

Ejeren har forklaret til politiet, at hun ved fraflytningen havde aftalt med nogen, at de skulle tage sig af katten, men hun havde ikke fulgt op på, om det var blevet gjort, jf. afhøringsrapport i bilag 3.”

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har hunkatten og de 5 killinger, ved at blive efterladt på ovennævnte måde, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagens akter, at hunkatten med de 5 killinger blev efterladt i ejers lejlighed d. 7. august og af udlejer fundet d. 12. august. X dyreværnsorganisation afhentede de 5 killinger d. 13. august. Killingerne var da 6 uger gamle.

 Af dyreværnsorganisationens anmeldelse af 24. august 2017 fremgår:

”I papkassen var der nogle tæpper som killingerne lå på og nogle skåle med indtørrede foderrester. Det var ikke noget tilgængeligt foder eller vand i skålene. Killingerne var magre og havde forholds store hoveder….. Killingernes pels var uplejede, de havde mange lopper i pelsen og de havde pus i øjnene.

Killingerne blev vejet mandag d. 14. august. Vægten var som følger:

Sort: 204 gram

Rød/hvid: 238 gram

Grå: 241 gram

Trefarve: 256 gram

Rød: 296 gram

Killingerne var nedstemte og havde vanskeligt ved at tage føde til sig. D. 16. august blev de bragt til dyrlæge”

Af dyrlægens attest fremgår:

”Der blev indleveret 5 killinger. De vurderes ud fra tænder at være ca. 7 uger gamle. Øjnene har skiftet farve. Alle killinger er underernæret. De har trods assisteret fodring i et par da­ge ikke taget på, de er dehydrerede og alment nedstemte. Der er loppeekskrementer i pelsen. De er loppebehandlet ved ankomst…
En rød killing vægt 270 gram mild nedstemt. Dog fyldte tarme. Spiser næsten frivilligt. Får en chance.
En rød killing vægt 230 gram dehydreret. Nedstemt. Bleg i slimhinder.
Blå killing vægt 230 gram, tarmsæt atonisk. Dehydreret. Nyrer vis forstørret. Bleg i slimhinder.

3 farvet 265 gram frisk. Fyldte tarme. Spiser frivilligt. Får en chance.
Sort killing 190 gram dehydreret og tomme tarme. Porcelænshvide slimhinder.

Den ene af de røde og den 3farvede killinger får en chance for overlevelse. Men chancen er reserveret.

Tarmsæt og nyrer kan have taget skade af underernæringen. De killinger, der blev aflivet havde alle tre atoniske larme og var dehydreret på trods af rigelig væskeindgiven. Det vurderes at nyrerne har taget ska­de på disse.

Killingerne var små af vækst pga. underernæring, de havde str. som killinger på 3-4 uger. Moderen til killingerne ikke set”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og sagens billedmateriale til grund, finder Rådet, af de fem killinger gennem længere tid ikke er blevet fodret tilstrækkeligt. Rådet finder, at hunkatten med de 5 killinger, ved gennem længere tid ikke at blive fodret tilstrækkeligt og ved at blive efterladt uden foder og vand som beskrevet ovenfor, ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt herunder fodret og vandet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer og herved har været udsat for mindst høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe  Rådet finder, at dyrene har været udsat for mindst groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3 stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de 5 killinger, ved at blive bragt i ovennævnte tilstand, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere ufor­svarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Rådet kan ikke ud fra sagsakterne vurdere, hvorvidt killingernes tilstand forværredes fra den 12. august 2017 frem til dyrlægeundersøgelsen den 16. august 2017.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. §§ 1, 2 og 3, stk. 1 og 3, ved at have udsat en hunkat og dennes fem ca. seks uger gamle killinger for mindst uforsvarlig behandling, og undladt at behandle dem omsorgsfuldt, herunder huse, fordre, vande og passe dem under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer, idet tiltalte i forbindelse med fraflytning af adresse efterlod kattene indelukket i boligen uden adgang til foder og vand, og uden i fornødent omfang at sikre sig, at nogen tilså eller tog sig af kattene, og i tiden forud undlod at fodre kattene tilstrækkeligt, alt hvorefter killingerne fremstod dehydrerede og underernærede i en sådan grad, at tre af dem efterfølgende måtte aflives, hvorved de blev udsat for mindst høj grad af smerte, lidelse, angst varigt mén og væsentlig ulempe.

Sagen blev afgjort med et bødeforlæg på 5.000 kr.