2017-32-0151-00090

Kalve med diarre - nedsat tilvækst - tyre opstaldet i dybstrøelsesbokse uden muligheder for passende tørt leje

25-04-2018

Skrivelse af 16. oktober 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-88990-00005-17).
Ved et økologikontrolbesøg konstateredes flere kalve, der tidligere var behandlet mod coccidiose, men fortsat var lidende af tynd afføring og manglende tilvækst. Flere tyre opholdt sig i dybstrøelsesbokse uden muligheder for passende tørt leje.

Rådet udtalte 25. april 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har kalv nr. 1 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af NaturErhvervsstyrelsens kontrolrapport af 10. oktober 2016 og det ledsagende fotomateriale fremgår, at der ved økologikontrol af sigtedes jordbrugsbedrift d. 4. oktober 2016 konstateredes en kalv (nr. 1), der var tynd med synlige hofteled og ribben med beskidt pels på bagparti efter tynd afføring. Kalven var opstaldet blandt 6 andre kalve i en dybstrøelsesboks. Under kontrolbesøget blev det oplyst, at kalven var behandlet mod coccidiose d. 26. august 2016 og taget på stald d. 1. oktober 2016. I billedmaterialet fremstår kalven i afmagret tilstand.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalven på et tidligere tidspunkt burde have været underkastet yderligere veterinærfaglig undersøgelse, diagnose og behandling samt anbragt i særligt indrettet sygesti eller aflivet. Ved undladelse heraf har kalven været udsat for en betydelig grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har kalv nr. 2 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Af NaturErhvervsstyrelsens kontrolrapport af 10. oktober 2016 og det ledsagende fotomateriale fremgår, at der ligeledes konstateredes en kalv (nr. 2), som var tynd og lille af alder med pjusket og beskidt pels, især på bagpartiet efter tynd afføring. Kalven rejste sig langsomt og var opstaldet blandt 6 andre kalve i dybstrøelsesboks. Under kontrolbesøget blev det oplyst, at kalven var behandlet mod coccidiose d. 26. august 2016 og taget på stald d. 1. oktober 2016.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalven på et tidligere tidspunkt burde have været underkastet yderligere veterinærfaglig undersøgelse, diagnose og behandling samt anbragt i særligt indrettet sygesti eller aflivet. Ved undladelse heraf har kalven været udsat for en betydelig grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har kalv nr. 3 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Af NaturErhvervsstyrelsens kontrolrapport af 10. oktober 2016 og det ledsagende fotomateriale fremgår, at der ligeledes konstateredes en kalv (nr. 3), som var tynd og lille af alder med pjusket og beskidt pels, især på bagpartiet og benene efter tynd afføring. Kalven gik udenfor på en græsmark blandt andre kalve. Under kontrolbesøget blev det oplyst, at kalven var behandlet mod coccidiose d. 26. august 2016.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalven på et tidligere tidspunkt burde have været underkastet yderligere veterinærfaglig undersøgelse, diagnose og behandling samt anbragt i særligt indrettet sygesti eller aflivet. Ved undladelse heraf har kalven været udsat for en betydelig grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 4:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har kalv nr. 4 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Af Naturerhvervsstyrelsens kontrolrapport af 10. oktober 2016 og det ledsagende fotomateriale fremgår, at der ligeledes konstateredes en kalv (nr. 4), der var tynd og lille af alder og havde indsunkne øjne med pjusket og beskidt pels. Kalven opholdt sig i en dybstrøelsesboks sammen med 5 andre kalve. Kalven kunne ikke rejse sig op. Det blev oplyst, at kalven var behandlet d. 19. september mod coccidiose, samt at kalven havde været oppe at æde ved foderbordet om morgenen. Senere på kontrolbesøget sås kalven at ligge og tygge drøv.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalven på et tidligere tidspunkt burde have været underkastet yderligere veterinærfaglig undersøgelse, diagnose og behandling samt anbragt i særligt indrettet sygesti eller aflivet. Ved undladelse heraf har kalven været udsat for en betydelig grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 5:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har kalv nr. 5 derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 5:

Af NaturErhvervsstyrelsens kontrolrapport af 10. oktober 2016 og det ledsagende fotomateriale fremgår, at der ligeledes konstateredes en kalv (nr. 5), som var tynd og lille af alder med pjusket og beskidt pels, især på bagpartiet efter tynd afføring. Kalven var liggende og rejste sig kun langsomt og efter gentagne forsøg. Det blev oplyst, at kalven var behandlet mod coccidiose d. 26. august 2016 og taget på stald d. 1. oktober 2016. Kalven var opstaldet blandt 6 andre kalve i en dybstrøelsesboks.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kalven på et tidligere tidspunkt burde have været underkastet yderligere veterinærfaglig undersøgelse, diagnose og behandling samt anbragt i særligt indrettet sygesti eller aflivet. Ved undladelse heraf har kalven været udsat for en betydelig grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 6:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 6:

Nej.

Spørgsmål 7:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har de 9 tyre derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 7:

Af NaturErhvervsstyrelsens kontrolrapport af 18. maj 2017 og det ledsagende fotomateriale fremgår, at der ved økologikontrol af sigtedes jordbrugsbedrift d. 21. april 2017 konstateredes i alt 9 tyre i tre bokse, der ikke var strøet, hvormed dyrene ikke havde adgang til tørt leje. Dybstrøelsesmåtterne i de tre bokse var våde og beskidte med en smule halm op ad kanter i boksene. Tyrene var våde og beskidte til forknæene og havde gødningskager under bugen.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de 9 tyre ved at være opstaldet i dybstrøelsesbokse uden mulighed for at finde passende tørt leje har været udsat for en betydelig grad af lidelse og væsentlig ulempe, ligesom dyrene ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 8:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 8:

Rådet finder, at dyrene samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§1, 2 og 3, stk.1.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.