2018-24-0150-00031

Magre heste med ektoparasitter

23-11-2018

Skrivelse af 22. juni 2018 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00019-17).
Magre heste i varierende grader og med hårløse partier på grund af ektoparasitter. Nogle havde fremstående knoglepartier. Ejer formåede ikke over tid at rette op på forholdene, og to heste blev ved samtykke med ejer flyttet fra besætningen.

Rådet udtalte 23. november 2018:

Spørgsmål 1:

Forhold 1:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har hest 1, 2, 3 og 7 været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarligt behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens udtalelse af 2. maj 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, vedrørende besøg sammen med politiet d. 1. maj 2017 i sigtedes hestehold.:

”Vi så i alt 7 heste, der alle var på fold. Hestene var i varierende huld, men 3 af dem var i huld væsentligt under middel med behov for forøget fodertildeling. En af hestene havde udbredt hårtab på kroppen som tegn på ektoparasitter, muligvis lus. Der var sparsomt med græs på folden. Der var ikke græs nok til at hestene kunne leve af det.

I det følgende beskrives hestene kort enkeltvis med navn og så vidt det er muligt, chipnummer.

Hest 1: …, rød hoppe født 2014, reg.nr. …, chip … Huld væsentlig under middel, mager.

Hest 2: …, rød vallak født 2014, reg.nr. …, chip …, huld meget under middel, meget mager. Hesten bærer blå grime på billederne.

Hest 3: …, sort vallak født 2014, chip …, huld lidt under middel. Hesten bærer ikke grime på billederne.

Hest 4: …, sort oldenborger vallak født 2015, reg.nr. … chip …, huld noget under middel. Hesten bærer hvid grime på billederne.

Hest 5: …, sort vallak med blis, født 2010, reg.nr. …, chip …, huld ok, flot sund hest, …s hest. Dansk pas, ikke ejerskiftet.

Hest 6: …, mørkebrun ponyvallak med blis, født 2006, huld ok. Opstaldet hest.

Hest 7: …, reg.nr. …, brun hoppe med bred stjerneblis, født 2000, … …, ikke chipmærket, dansk pas mangler medicinsider, … Hesten gik for sig selv på folden med dækken på. Hesten var meget under middel i huld, afmagret, med skarp ryglinje, mangel på rygmuskulatur og fremstående ribben. Der var hårløse partier på hals, bringe, ved overgang fra bughule til kryds og hårløse pletter flere andre steder på kroppen som tegn på ektoparasitter (lus).

Pålæg
Da det blev vurderet, at der var tale om uforsvarlig behandling af dyr jf. § 28, stk. 1, i dyreværnsloven, blev det anbefalet politiet at give … og … følgende pålæg:

  1. Der skal tilkaldes dyrlæge til minimum hestene 7, 1 og 2. Frist: Dyrlægen skal komme senest onsdag d. 3. maj. Dyrene skal behandles efter dyrlægens anvisning. Dyrlægen skal undersøge, om hestenes magerhed skyldes sygdom/tandproblem /mangel på foder for hest 7 vedkommende, henholdsvis orm/mangel på foder for hestene 1 og 2s vedkommende. Hest 7 skal endvidere undersøges for ektoparasitter.
  2. Hestene 1, 2 og 7 skal tilbydes foder af en sådan mængde og kvalitet, at de kan genvinde normalt huld. Frist straks, dvs. en dag. Der skal følges op på disse hestes huld om ca. en måned.

Det er aftalt, at politiet følger op på pålæggene.

Konklusion
Jeg vurderer, at xxx ved ikke at tilkalde dyrlæge til hest 7, som var afmagret og havde tegn på parasitter har overtrådt § 5 i beskyttelse af landbrugsdyr, hvorefter dyr, der synes syge eller tilskadekomne, omgående skal have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Hest 7 har efter det oplyste været afmagret siden anskaffelsen for ca. 4½ måned siden. Heste bliver ikke så magre pga. en alder på 17 år. Hest 7 må være syg, have et tandproblem eller få for lidt foder. Endvidere er hesten ikke behandlet omsorgsfuldt, og den har været udsat for smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe.”

Det fremgår endvidere, at der på baggrund af ovenstående blev tilkaldt praktiserende dyrlæge. Af dyrlægens faktura vedrørende besøg d. 2. maj 2017 samt besøg affødt heraf fremgår følgende:

”2/5-17 …, Følhoppe, mundhuleundersøgelse,… svært ved at æde,… diastemer og foderpakninger i hele tandrækken ” bilateralt mandibulært med udtalt gingivitis mest udtalt buccal … Drægtighedsundsersøgelse, håndprøvet. Drægtig ca. 2-3 måneder til foling. To scenarier: aflivning eller omfattende oprensning af diastemer evt. udboring og pakning, reserveret prognose grundet omfanget af diastemer… 18/5-17 … oprensning af diastemer i hele mandiblens længde bilateralt. Mest udtalt 308,309,310 408,409,410 derfor nedslebet 309,409. Anbefalet kontrol og genrensning om 2-3 mdr. evt. pakning.

2/5-17 … og … Undersøgelse/konsultation. 2 x 3års på marken bcs 4/9 midt i fældning. Ingen græs, halm i løsdrift. Der udtages gødningsprøver til uns, aftalt at der sættes en wrapballe på marken.

22/5 resultater af gødningsprøver
… 900 EPG, … 1500, EPG … 1900, EPG … 1550, EPG 1550, EPG Rød hoppe 800 EPG”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte samt vedlagte sagsakter med fotomateriale til grund, finder Rådet, at hestene 1, 2 og 3 over en længere periode ikke har fået tildelt en sufficient mængde foder/næring. Ved at være unddraget sufficient fodring og pasning har hestene været udsat for en betydelig grad af lidelse og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at hestene har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hest 7, …, drægtig hoppe med skarp ryglinje, manglende rygmuskulatur og fremstående ribben samt med ubehandlede hårløse partier på grund af ektoparasitter og med ubehandlede tandproblemer, ved i en længere periode at være unddraget sufficient pasning og fodring, har været udsat for en høj grad af lidelse og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder at hest nr. 7 har været udsat groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Spørgsmål 2:

Forhold 2:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har hest 1 (9) været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarligt behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af embedsdyrlægens udtalelse af 21. juni 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne sammen med politiet d. 21. juni 2017 besigtigede hestene i sigtedes hestehold på adressen. Ved besøget blev følgende konstateret af embedsdyrlægen:

”Vi så 2 heste på en jordfold på ca. 15 m x 32 m. Der var sparsomt med græs på folden. Græsset
var helt nedbidt og folden nærmest omdannet til en jordfold. Der var ikke græs nok til at hestene kunne leve af det. I det følgende beskrives hestene kort enkeltvis med navn og chipnummer.

Hest 1; …, mørkebrun vallak født 2013, chip …, lave sokker på begge bagben, ingen aftegn på hoved og krop. Hesten var meget mager med udstående skarpe hoftehjørner, synlige ribben og sædebensknuder. Når hesten gik, kunne man se den øverste del af lårbenet og hofteleddet. Det kan man ikke se på en hest i normalt huld, hvor knoglefremspringende er dækket af fedt og muskulatur. Hesten havde hårtab i hovedet og på kroppen som tegn på ektoparasitter, muligvis lus.

Hest 2: …, brunbroget vallak født 2000, chip …, huld let under middel.

Pålæg
Da det blev vurderet, at der var tale om uforsvarlig behandling af dyr jf. § 28, stk. 1, i dyreværnsloven, blev det anbefalet politiet at give … følgende pålæg;

1. Der skal tilkaldes dyrlæge til hest 1. Frist: Dyrlægen skal komme senest fredag d. 23. juni. Dyrene skal behandles efter dyrlægens anvisning. Dyrlægen skal undersøge, om hestenes magerhed skyldes sygdom, tandproblemer eller mangel på foder. Hesten skal endvidere undersøges for ektoparasitter (lus).
2.  Hest 1 skal tilbydes foder af en sådan mængde og kvalitet, at den kan genvinde normalt huld, Frist straks, dvs. en dag. Der skal følges op på hestens huld om ca. en måned.

Konklusion
Jeg vurderer, at … ved ikke at tilkalde dyrlæge til hest 1, som var meget mager og havde tegn på parasitter har overtrådt § 5 i beskyttelse af landbrugsdyr, hvorefter dyr, der synes syge eller tilskadekomne, omgående skal have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Hest 1 må være syg, have et tandproblem eller få for lidt foder. Endvidere er hest 1 ikke behandlet omsorgsfuldt, og den har været udsat for smerte, lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hest 1, med udstående skarpe hoftehjørner, synlige ribben og sædebensknuder samt hårløse partier på hoved og krop på grund af ektoparasitter, ved i længere tid at være unddraget sufficient fodring og pasning, har været udsat for en høj grad af lidelse og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere dette som groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Spørgsmål 3:

Forhold 3:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har hest 7, hoppen … og føl været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarligt behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse/mail af 22. juni 2017 vedrørende besøg d. 21. juni 2017:

”Vi tilså hest 7, …, reg.nr. …, brun hoppe med bred stjerneblis, født 2000 …, ikke chipmærket. Hesten var opstaldet i boks indenfor sammen med sit ca. 5 uger gamle føl. Hest 7 så væsentlig bedre ud end da jeg så den d. 1. maj 2017. Hesten havde blank skinnende pels, årvågen og interesseret i sine omgivelser og havde taget en del på. Der var ingen bare pletter i pelsen. Hestens ribben var dog stadig meget synlige. Den var stadig under middel i huld. Det blev oplyst, at dyrlægen havde undersøgt hestens tænder og fundet dem i meget dårlig stand. Ejer var ikke interesseret i en større tandoperation, men påtænkte at aflive hoppen, så snart føllet var fravænnet (ca. 6 måneder gammel).

Jeg opfordrer politiet til at holde øje med hoppens huld, idet hoppen i de kommende måneder skal yde en stor mælkemængde til at opfostre føllet. Det kan komme til at pille hoppen af igen, selv om hoppen får kvalitetsfoder i stor mængde, fordi tænderne er dårlige…”.                

Følgende fremgår af embedsdyrlægens skrivelse/mail af 18. juli 2017 vedrørende besøg d. 13. juli 2017:

”Vi tilså hest 7, …, reg.nr. … , brun hoppe med bred stjerneblis, født 2000, ikke chipmærket. Hesten var opstaldet i boks i stalden sammen med sit ca. 8 uger gamle føl. Hest 7 havde tabt sig si­den jeg sidst så den d. 21. juni 2017. Dens ribben og hoftehjørner stod tydeligt frem under huden. Føllet havde tabt sig, siden jeg så det sidst d. 21. juni. Føl­lets ribben stod tydeligt frem under huden. Føllet forsøgte at die hoppen, men hoppen skubbede det væk. Føllet var pågående overfor os, lagde ørerne tilba­ge og ville bide. Hoppe og føl gik stadigvæk i boksen med en stikkontakt med isat ledning. xxx havde ikke ordnet dette forhold siden sidst, hvor han lovede at flytte hoppe og føl til en anden boks.

xxx lukkede hoppe og føl ud i haven, hvor der var en lille indhegning på ca. 20 m x 10 m med nedbidt græs. Hoppe og føl begyndte straks at æde græs.

Vurdering
Jeg har tidligere skrevet, at det var betænkeligt, at en mager følhoppe skulle opfostre et føl. Jeg har samtidig opfordret politiet til at holde øje med huldet på hest 7. Idet jeg har konstateret, at hest 7s og føllets huld er blevet dårligere siden d. 21. juni, må jeg anbefale politiet at give pålæg om at flytte hoppe og føl til et andet sted, hvor de kan blive fodret med tilstrækkelig mængde foder af god kvalitet, så de begge kan genvinde huld og for føllets vedkommende vokse normalt. Jeg vurderer, at føllet har ændret adfærd pga. sult.

… Det er min vurdering, at xxx trods pålæg ikke har efter­kommet dette om at fodre hoppen hest 7 med tilstrækkelig mængde foder af god kvalitet.”

Lægges ovennævnte samt vedlagte fotomateriale til grund, finder Rådet, at hoppen … og føllet, ved i lang tid at have været unddraget sufficient fodring og pasning, har været udsat for en høj grad af lidelse, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at hest nr. 7, … og dets føl har været udsat groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2. 

Spørgsmål 4:

Såfremt ovennævnte forhold i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger bedes disse ligeledes anført i Rådet svar.

Svar ad 4:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede gennem længere tid ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværns­mæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Der var to tiltalte i sagen.

Begge tiltalt for overtrædelse af 4 forhold.

  1. Overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1 og 2, ved som ejere af 7 heste i nogen tid før 1. maj 2017 at have undladt at behandle hestene forsvarligt. Hest 1, 2 og 3 havde været udsat for uforsvarlig behandling og hest 7 for groft uforsvarlig behandling.
  2. Overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 2, jf. §§ 1 og 2, jf. bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr nr. 707 af 18. juli 2000 § 19, stk. 1, jf. § 5, ved i nogen tid før den 21. juni 2017, som ejere af hesten x, en mørkebrun vallak, at have undladt at behandle den forsvarligt, idet hesten fremstod meget mager med udstående skarpe hoftehjørner, synlige ribben og sædebensknuder ligesom den havde hårtab og tegn på lus, hvorved hesten havde været udsat for groft uforsvarlig behandling.
  3. Overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 1 og 2 ved i tiden fra 21. juni til 13. juli 2017 som ejere at have behandlet hest 7 med sit ca. 8 uger gamle føl groft uforsvarligt.
  4. Overtrædelse af EU Kommissionens forordning nr. 262 af 17. februar 2015 artikel 7, stk. 1, litra a og b og artikel 27, stk. 1, litra d, jf. bekendtgørelse nr. 804 af 22. juni 2017 om identifikation af dyr af hestefamilien § 9, stk. 1, ved i en periode ikke at have opdateret medicinsiderne i hestepassene og ikke at have registreret ejerne.

Ad forhold 1: På baggrund af embedsdyrlægens observationer sammenholdt med Det Veterinære Sundhedsråds erklæring og de tiltaltes erkendelser, fandt retten det bevist, at de tiltalte havde behandlet hestene uforsvarligt og de tiltalte var derfor skyldige i forhold 1.

Ad forhold 2: På baggrund af embedsdyrlægens forklaring om, at hesten fremstod som beskrevet i tiltalen sammenholdt med Det Veterinære sundhedsrådsråds erklæring, fandt retten – uanset de tiltaltes forklaring om, at de kun havde haft hesten i kort tid, at de tiltalte ved ikke straks at tilkalde dyrlæge havde behandlet hesten groft uforsvarligt.

Ad forhold 3: På baggrund af embedsdyrlægens forklaring om hestens tilstand sammenholdt med erklæringen fra Det Veterinære Sundhedsråd, fandt to dommere, at de tiltalte var skyldige i groft uforsvarlig behandling af hesten og føllet. En dommer fandt, at der var tale om uforsvarlig behandling. Der blev afsagt dom efter flertallet.

Ad forhold 4: De tiltalte erkendte sig uden forbehold skyldige.

Begge tiltalte blev idømt en bøde på 10.000 kr. hver. Forvandlingsstraffene var fængsel i 10 dage.

Der blev ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på sagens omstændigheder og at forholdet var begået i sommeren 2017.

Efter bevisførelsen, og sammenholdt at de tiltalte i løbet af sommeren og efteråret 2017 fik styr på forholdene omkring hestene, fandt retten, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tage påstanden om betinget frakendelse til følge.

De tiltalte blev derfor frifundet over for påstanden om betinget frakendelse af retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr.