2017-32-0151-00089

Økologisk besætning med drægtige kvier opstaldet i en spaltestald med sengebåse og strøet med savsmuld

14-03-2018

Skrivelse af 16. oktober 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00111-17).
Ved en økologikontrol anmeldtes en besætningsejer for at have drægtige kvier gående i en spaltestald med sengebåse, hvori der var et lag af savsmuld.

Rådet udtalte 14. marts 2018:

Spørgsmål 1:

Har de 13 drægtige kvier, ved alene at have adgang til et leje som beskrevet, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets kontrolrapport af 27. april 2017, at der ved et kontrolbesøg d. 25. april 2017 konstateredes, at 13 drægtige kvier gik i et staldafsnit med spalter og sengebåse. I sengebåsene var der ca. 2,5 cm tykke gummimåtter med en smule savsmuld på. Sagen er ledsaget af et billedmateriale, der viser sengebåsene med en del savsmuld. Med baggrund i en manglende beskrivelse af antal af sengebåse og renholdelse heraf eller nærmere beskrivelser af kvierne finder Rådet det ikke muligt at vurdere en eventuel grad af uforsvarlighed.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 2.000 kr.