2018-24-0155-00005

Seks kaniner mishandlet til døde

30-08-2018

Skrivelse af 3. maj 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-73251-00026-18).
Politiet modtog en anmeldelse om indbrud og hærværk i en fritidsklub. Det blev konstateret, at ud af oprindelig 10 kaniner på stedet manglede der seks kaniner, og en kanin fandtes helt forslået og blev aflivet. De seks manglende kaniner blev fundet døde efterladt i området bag klubben. De blev undersøgt af en dyrlæge, der kunne konstatere, at de havde været udsat for mishandling.

Rådet udtalte 30. august 2018:

 Det fremgår bl.a. af politiets fremsendelsesbrev, at Midt- og Vestjyllands Politi modtog ”en anmeldelse om indbrud og hærværk i Fri­tidsklubben …

Der konstateres bl.a., at ud af oprindelig 10 kaniner på stedet, manglede der 6 kaniner, og en kanin fand­tes helt forslået, hvorfor personalet på stedet havde valgt at aflive den.

Den 6. marts 2018 bliver de 6 manglende kaniner fundet døde, efterladt i området bag klubben. De bliver afhentet af …, som bringer dem til … Dyreklinik, hvor de samme dag bliver un­dersøgt af dyrlæge…”.

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de 7 kaniner derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af anmeldelse af 9. marts 2018 fremgår, at efter indbrud på en fritidsklub blev konstateret, at der manglede 6 af klubbens 10 kaniner. En kanin blev fundet helt forslået og blev aflivet. De 6 kaniner blev fundet døde i området bag klubben, og bragt til en dyreklinik til undersøgelse. Ved undersøgelsen kunne dyrlægen konstatere følgende:

”Det er kendetegnende for alle 6 kaniner, at de var i et godt huld, og at de havde en fin, ren og velpasset pels.

Kanin nr. 1
Lys grå/vildtfarvet hun med en blå snor omkring hals.

I kaninens bug er der konstateret massive blødninger. I bugmuskulaturen og underliggende væv og organer er der en bløddelshævelse med blodudtrængninger på ca. 15 x 15 cm. Der er blod mellem organerne og i væv i bughulen.

Der er konstateret brud på venstre bagben ved lårbenshovedet, og der er tillige et brud på rygraden. Der er blødninger og bløddelshævelse omkring bruddet i lårbenet samt i rygraden.

Ved et røntgenbillede er det konstateret, at der er brud på 1 og 2 nakkehvirvel.

I nakken er der et stiksår i huden på ca. 2 cm. Der er rødme i huden omkring såret og der er blødninger i det underliggende væv…”.

”Kanin nr. 2
Hvid hun med grå ører.

Der ses blødninger i bughulen samt bløddelshævelse i muskulatur og organer på 15 cm x 15 cm. Der er konstateret et brud på rygsøjlen, hvor der tillige er blødninger og hævelse i vævet omkring bruddet.

Ved palpation (berøring) af kraniet, kan der mærkes krepitation (føle knoglestumper skure mod hinanden, red.), hvilket mærkes ved knoglebrud…”.

”Kanin nr. 3
Gråbrun hun med hvid mave.

Der er massive blødninger i bughule og i lunger. I bugmuskulaturen og i indre organer er der tillige bløddelshævelse og blødninger.

Der er et åbent benbrud med blødninger i højre bagben, og der er ved røntgenundersøgelse konstateret brud i bækkenet.

Der er konstateret brud på kæben og kraniet, 0g der er tillige blødninger i området…”.

”Kanin nr. 4
Trefarvet hun.

Brud på kæbe, og der er blødninger omkring bruddet.

Flere brud ved albueled på venstre forben med blødninger omkring bruddet.

Kompliceret brud på venstre bagben - knoglen er fragmenteret i mange stykker. Der er udbredt blødning og massiv bløddelshævelse i området omkring bruddet.

Blødning i bughule.

Der er stikmærker (huller i huden på ca. 2 cm) ved venstre forben og ved basis af ørerne, og der er blødninger i underhuden ved stikmærkerne. Der er læsioner i huden på begge ører…”.

”Kanin nr. 5
Hunkanin, hvid langhåret med grå næseparti (løvehoved).

Der er stikmærker i huden på brystet mellem forbenene.

Der er blødning i venstre øje.

Der er brud på kæben og kraniet, og der er blødninger omkring bruddene.

På højre forben er der afrevne klør og der er blødninger i området. Der er tillige brud på et eller

Flere kloben.

Der er blødninger og bløddelshævelser i bughulen.

Der er brud på kraniet/nakkeregion, og der er blødninger i området. Bruddet i nakkehvirvler er så stor, at der ikke er knoglekontakt mellem hoved og kroppen.

Kaninens bagpart er smurt ind i afføring…”.

”Kanin nr. 6
Mørkegrå og hvid kanin.

Der er brud i ryghvirvler i nakken og på rygsøjlen.

Der er brud i kæben, og der er blødninger ud af munden…”.

Dyrlægen vurderede, at de beskrevne traumer er påført dyrene, mens de var i live, idet der blev fundet udbredte blødninger i bughule, indre organer og bughulemuskulatur hos kaninerne samt blødninger i området omkring knoglebruddene, hvilket også findes foreneligt med sagens billedmateriale og de sigtedes forklaringer til afhøringsrapport.

Heraf fremgår, at de sigtede ville dræbe kaninerne, og bevidst påførte dem traumer bl.a. ved at spidde dem med en havegreb, påføre slag med en kroketkølle, opbinde dem omkring hals og mave og derefter løfte dem op, sparke på dem, svinge dem rundt i snoren og dels kaste dem mod en mur dels kaste dem ned fra taget på et skur. En af kaninerne blev endvidere forsøgt savet over, imens den var i live.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at blive påført traumer, der har medført de fundne læsioner har kaninerne været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at de sigtede ikke har evne eller vilje til på dyreværnsmæssig forsvarlig vis at beskæftige sig med dyr. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af flere forskellige forhold. I det følgende redegøres alene for forholdet vedrørende overtrædelse af dyreværnsloven.

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 1 og § 13, stk. 1, ved d. 4. marts 2018 fra ca. kl. 16.50 til ca. kl. 17.40, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med X, hvis sag behandles særskilt, at have behandlet syv kaniner groft uforsvarligt med karakter af mishandling, idet kaninerne bl.a. blev spiddet med en havegreb, tildelt slag med en krokketkølle, bundet omkring hals eller mave og herefter løftet op, sparket på og svinget mod en mur, puttet i en sæk og kastet ned fra taget på et skur, eller kastet mod en mur, ligesom en af kaninerne blev forsøgt savet over med en sav, mens den stadig var i live, alt hvorved seks af kaninerne døde som følge af deres kvæstelser, og en kanin efterfølgende måtte aflives på grund af dens skader, hvorved kaninerne blev udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Uanset at der var tale om et enkeltstående tilfælde, blev tiltalte efter forholdets grovhed frakendt retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i 3 år fra endelig dom, jf. dyreværnslovens § 29, stk. 1.