2018-32-0156-00024

Seks kyllinger ikke afblødt inden de kom i skoldekar

02-07-2018

Skrivelse af 21. februar 2018 fra Sydøstjyllands Politi (j.nr. 3700-89110-00071-17).
På et slagteri havde seks slagtekyllinger ikke fået skåret halsen over på den automatiske halsoverskærer. Back-up slagteren, som der er lovkrav om, der skal være til stede ved automatisk halsoverskæring, var under uddannelse og kunne ikke følge med. De seks slagtekyllinger kom derved i skoldekarret uden at være aflivet først, med risiko for at være ved bevidsthed under drukningen i skoldekarret.

Rådet udtalte 2. juli 2018:

Spørgsmål 1:

Har der efter Rådets opfattelse været tale om uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller eventuelt mishandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, stk. 2 og stk. 3?

Svar ad 1:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 11. oktober 2017 fremgår blandt andet, at der ved post mortem undersøgelse efter slagtning kunne konstateres: ”slagtekyllingerne fremstod mørkerøde i huden. Hovedet sad stadigvæk på slagtekroppen, og der var ikke nogen overskæring af halsen til stede. Slagtekyllingerne fremstod med karakteristisk blodfyldte slagtekroppe”.

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at ”De nævnte kyllinger kan, som følge af den manglende stikning, være døde som følge af drukning under opholdet i skoldekarret. Derudover er der mulighed for at kyllingerne kan have været ved bevidsthed da de ankom til skoldekarret”.

Dyr skal beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst eller væsentlig ulempe. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Lægges det til grund, at de 6 slagtekyllinger har været utilstrækkeligt bedøvet, således at de under drukning i skoldekarret har været ved bevidsthed, finder Rådet, at dyrene har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder da, at dyrene har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1 og 13, stk. 1.

Såfremt det lægges det til grund, at de 6 slagtekyllinger har været bedøvet, således at de under drukning i skoldekarret har været uden bevidsthed, finder Rådet, at dyrene har været udsat for mindst betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder da, at dyrene har været udsat for mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1 og 13, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver de faktiske omstændigheder i sagen Rådet anledning til at fremkomme med yderligere bemærkninger?

Svar ad 2:

Hvorvidt slagtekyllingernes transport fra bedøvelse til skoldekarret har været af en sådan beskaffenhed, at slagtekyllingerne ikke har været bedøvede, da de kom i skoldekarret, kan Rådet ikke afgøre.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.