2017-32-0152-00129

Slagtesvin med 12 mærker efter slag midt på ryggen og på ribbenene

19-01-2018

Skrivelse af 11. oktober 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00085-17).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet konstaterede embedsdyrlægen to slagtesvin med mærker efter slag.
Ejer oplyste, at han havde påført slagene i forbindelse med flytning af svinene.

Rådet udtalte 19. januar 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtesvin nr. 1 derved været udsat for uforsvarlig be­handling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakler af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede et slagtesvin med 12 mærker efter slag midt på ryggen og på ribbenene på højre side af brystkassen. Slagmærkerne var fordelt således: ”11 slag midt på ryggen og et slag på ribbenene på højre side af gri­sen … Seks af slagmærkerne havde en bredde på ca. 4-5 cm og en læng­de på ca. 15-20 cm … Seks af slagmærkerne havde en bredde på ca. 0,5-1 cm og en længde på ca. 40-45 cm … Tre af slagmærkerne var meget krafti­ge… Der fandtes blødning gennem hele sværen ved alle slagmærkerne. Ved slagmærkerne på midten af ryggen sås blødninger gennem sværen og dybt i den underliggende muskulatur; helt ind til knoglerne…”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført 12 slag på ryg og ribben, medførende kraftige blødninger gennem hele sværen og dybt ned i den underliggende muskulatur, og som i flere tilfælde strakte sig helt ind til knoglerne, har slagtesvinet været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt i overensstemmelse med dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtesvin nr. 2 derved været udsat for uforsvarlig be­handling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Af anmeldelsen fremgår, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning på slagteriet observerede et slagtesvin med 3 mærker efter slag midt på ryggen. ”De tre mærker havde en bredde på ca. 4-5 cm og en længde på ca. 20-25 cm … Der fandtes blødning gennem hele sværen og dybt ned i den underliggende muskulatur; helt ind til knoglerne…”.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved at være påført tre slag midt på ryggen, medførende blødninger gennem hele sværen og dybt ned i den underliggende muskulatur, helt ind til knoglerne, har slagtesvinet været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt i overensstemmelse med dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.