2018-24-0152-00186

Søer i for små bokse og drægtige søer i bokse ud over fire uger efter løbning

02-10-2018

Skrivelse af 25. juni 2018 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00120-17).
Søer i for små bokse og drægtige søer i bokse ud over fire uger efter løbning.

Rådet udtalte 2. oktober 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har de 10 søer ved at være opstaldet i bokse som beskrevet og vist på fotos og video, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 18. oktober 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne d. 3. oktober 2017 foretog en ordinær stikprøvekontrol i sigtedes svinebesætning. Herved konstateredes en so nr. … i en boks med en længde på ca. 180 cm og bredde på 60,5 cm.

”Soens længde fra tryne til bag på skinke blev målt til ca. 192 cm. Når soen lå i boksen var den klemt inde mellem inventaret. Der var ikke plads til at den kunne ligge med hovedet på gulvet, så den var tvunget til at ligge med hovedet i krybben og bagpartiet presset hårdt mod inventaret og mørkfarvning af de ydre kønsorganer som tegn på hindring i blodomløbet. Bagbenene var bøjede og stak ind i naboboksen. Hele boksens bredde er udfyldt, selvom soen ikke ligger helt ned på siden. Soen havde pådraget sig skader i form af sår på venstre side af haleroden og på de ydre kønsorganer. Såret går helt igennem overhuden og der er sårskorper ved kanterne. Når soen rejste sig, sled det på såret på venstre side af halen mod den lodrette stålpind i lågen. Såret vurderes at stamme fra gentaget tryk og slid mod inventaret. Soens måde at rejse sig på afveg endvidere fra det normale mønster, idet soen rejste bagparten op før den rettede forbenene ud. Det er min vurdering af såret ved halen er mindst af flere dages varighed. Den normale helingsproces forstyrres af trykket og sliddet mod inventaret.”

Yderligere 4 søer var opstaldet i tilsvarende bokse, hvor søerne lå klemt inde mellem inventaret med bagparten hårdt presset mod inventaret, og hovedet hvilende i krybben. Yderligere mindst 5 søer var opstaldet i bokse med dimensioner, som klemte søerne imellem inventaret, idet de var tvunget til at ligge med bagparten hårdt presset mod inventar, og med hovedet hvilende på foderkrybben.  

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne søer ved at være opstaldet i bokse af en størrelse, der medførte, at de ikke kunne ligge frit og frit kunne udføre normal rejse-/ liggeadfærd, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De bokse, hvori søerne var opstaldet, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har de 23 drægtige søer og gylte ved at være opstaldet 4 uger efter løbning i bokse som beskrevet og vist på fotos og video, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 18. oktober 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne ved kontrolbesøget d. 3. oktober 2017 (uge 40) i den gamle drægtighedsstald konstaterede i alt 23 søer opstaldet i sobokse. Embedsdyrlægen konstaterede ud fra opmærkning af søerne samt af tilhørende sokort, at disse var drægtige mere end 4 uger efter løbning (insemineret eller parring).

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne søer i drægtigheder på mere end 4 uger, ved at være opstaldet i de beskrevne bokse, har været udsat for høj grad væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De arealer, hvori søerne var opstaldet, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har de 4 søer ved at være opstaldet i bokse som beskrevet og vist på fotos og video, derved været udsat for væsentlig ulempe, uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 11. december 2017 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne udførte en opfølgende stikprøvekontrol d. 21. november 2017 i sigtedes svinebesætning. Herved konstateredes 4 søer at være opstaldet i bokse, der var små til søernes størrelse. I liggende stillinger fyldte søerne boksene helt ud i længde og bredde og lå med bagparter presset hårdt mod inventaret, og hoveder på krybberne. En so (…) havde pådraget sig skader i form af sår på begge sider af haleroden. På højre side af haleroden fandtes et ca. 5. kr. stort sår, som var delvis dækket af sårskorpe, hvorunder man kunne se den røde beskadigede hud. På venstre side af haleroden fandtes et 2 kr. stort sår med sårskorpe i sårranden og et lyserødt fugtigt, væskende område, hvor sårskorpen var faldet af. Sårene var forenelige med slid og tryk mod inventaret og vurderedes, at være af mindst flere dages varighed. 

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne søer, ved at være opstaldet i bokse af en størrelse, der medførte sår, samt ved ikke kunne ligge frit og frit kunne udføre normal rejse- liggeadfærd, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De bokse, hvori søerne var opstaldet, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnsloven og bekendtgørelse om beskyttelse af svin ved i perioden forud den 3. oktober 2017 i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at være ansvarlig for, at ti søer blev behandlet groft uforsvarligt, idet de ikke blev behandlet omsorgsfuldt, ligesom tiltalte havde undladt at sikre, at rum og arealer, hvor dyrene holdtes var indrettet på en sådan måde, at dyrenes behov blev tilgodeset, idet tiltalte havde opstaldet søerne i bokse, hvori de ikke kunne lægge, hvile og rejse sig ubesværet, og hvorved der på en af søerne var sket mørkfarvning af de ydre kønsorganer som tegn på hindring af blodomløbet, ligesom soen havde pådraget sig sår på haleroden og de ydre kønsorganer. 

Samt for overtrædelse af dyreværnslovens og bekendtgørelse om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, ved i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at være ansvarlig for, at 23 drægtige søer og gylte blev behandlet groft uforsvarligt.

Samt for overtrædelse af dyreværnsloven og bekendtgørelse om beskyttelse af svin under udøvelse af erhverv som besætningsejer, at have behandlet fire søer groft uforsvarligt, idet de ikke blev behandlet omsorgsfuldt, ligesom tiltalte ikke havde sikret, at rum og arealer, hvor dyrene holdtes var indrettet på en sådan måde, at dyrenes behov blev tilgodeset, idet tiltalte havde opstaldet søerne i bokse, hvori de ikke kunne lægge, hvile og rejse sig ubesværet, og hvorved en af søerne havde pådraget sig to sår på haleroden.

Tiltalte erkendte sig delvis skyldig. Efter dommerens tilkendegivelse vedtog tiltalte med anklagerens samtykke at betale en bøde på 60.000 kr. og sagens omkostninger. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 20 dage.