2018-24-0156-00026

To fugle medbragt i kuffert som almindelig bagage under flyrejse

30-08-2018

Skrivelse af 18. maj 2018 fra Københavns Politi (0100-89110-00002-18).
To fugle af racen hvidkindet bulbul blev medbragt fra Irak til Danmark. Fuglene var anbragt i et lille trådbur i en kuffert, der var tjekket ind som almindelig bagage.

Rådet udtalte 30. august 2018:

Spørgsmål 1:

Såfremt sagens oplysninger lægges til grund, har fuglene da været behandlet fuldt forsvarligt?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsoplysningerne, at to fugle af racen hvidkindet bulbul blev medbragt fra Irak til Danmark. De havde ikke været tilset af en dyrlæge eller anden myndighed inden afrejsen. Fuglene var under rejsen anbragt i et lille trådbur i en kuffert, der var tjekket ind som almindelig bagage.

Det fremgår endvidere, at fuglene virkede meget urolige ved åbning af kufferten, og at der blev fundet en del af­brækkede fjer i det øvrige baggageindhold.

Af grænsedyrlægens veterinærfaglige udtalelse af 29. januar 2018 fremgår, at ”kufferten var tjekket ind som almindelig bag­age, og har således været både håndteret som almindelig baggage samt opbevaret i flyets fragtrum.”

Det fremgår endvidere af den veterinærfaglige udtalelse, at ”Begge fugle er påvirkede af transportforholdene. Fjerdragten fremstår pjusket og særligt på den ene fugl er der tydelig frisk skade af samtlige halefjer og flere svingfjer (afbrækkede)… Begge fugle var pakket i samme trådbur; mål 18 x 10,5 x 12,5 cm. Kufferten var hver­ken mærket med angivelse af, at indeholde levende dyr eller mærket med ’denne side op’. Der var ikke anbragt føde eller vand i buret. Buret var pakket som en del af den øvrige baggage.”

Fuglene skønnes at have været pakket i trådbur og kuffert i minimum 9 timer estimeret ud fra angivet check-in tidspunkt i Irak og ankomsttidspunkt i Københavns Lufthavn.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Ved at være pakket og transporteret i længere tid, skønsmæssigt minimum 9 timer, i et lille trådbur i en rejsekuffert, og håndteret som almindelig bagage under utilstrækkelige pladsforhold, uden adgang til ventilation (luft), vand og føde, samt med stor risiko for hårdhændet håndtering, finder Rådet, at fuglene har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de to fugle under den beskrevne opbevaring og transport har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Om der derved har været tale om uforsvarlig behandling af eller eventuelt grovere uforsvarlig be­handling eller mishandling af fuglene?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger af veterinærfaglig karakter?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.