2019-24-0152-00067

Slagtesvin tildelt 13 slag i hovedet med tatoveringshammer

01-11-2019

Skrivelse af 20. maj 2019 fra Fyns Politi (2300-89110-00031-18).
Embedsdyrlægen observerede ved det levende syn et slagtesvin, der lå på lastbilen og pustede. Det ville ikke rejse sig og blev aflivet på vognen. Ved undersøgelse af slagtekroppen efter slagtningen fandtes, at slagtesvinet var tildelt 16 slag med tatoveringshammeren, heraf 13 slag i hovedet.

Rådet udtalte 1. november 2019:

Spørgsmål 1:

Er der tale om uforsvarlig behandling af svinet jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1,

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 9. maj 2019, at embedsdyrlægen ved det levende syn på slagteriet observerede et slagtesvin, der lå ”pustende på lastebilen, 1,5 meter fra rampen, og ville ikke gå af.”

Det blev aflivet på vognen.

Ved undersøgelse af svinet efter den slagtemæssige behandling fandtes følgende:

”Slagtesvinet var blevet tildelt 16 slag med tatoveringshammeren fordelt således:

13 slag i hovedet, fra trynet, over begge øjne og op mod toppen af hovedet.

1 slag på højre skinke,

2 slag på venstre skinke,

Tatovering nr. 1-3 er givet i panden.

Tatovering nr. 4 er givet til midten for højre øje.

Tatovering nr. 5 og 6 er givet sådan at de har ramt ved højre øje, tatovering nr. 5 har muligvis også ramt selve øjeæblet.

Tatovering nr. 7-11 er givet nedenfor højre øje, ned mod trynet.

Tatovering nr. 12 er givet sådan at det sandsynligvis har ramt venstre øjeæble. Da x-tallet vises helt, men kun nedre del af y-tallet, er det muligt at nålene fra resten af y-tallet har ramt selve øjet. Et z-tal ses helt til højre.

Tatovering nr. 13 er givet lige foran venstre øje.

Tatovering nr. 14-16 på skinkerne var af samme intensitet i farve og er givet på sam­me tidspunkt.

Tatoveringerne i hovedet var af forskellig dybde og med varierende mængde blæk.”

Det fremgår af afhøringsrapport af 17. april 2019, at ejer oplyste, at ”det var ham selv, der havde sat grisene i udleveringsrum. Da han skulle bakke en af grisene havde han brugt tatovørstaven til at prikke til den for at få den til at bakke.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at slagtesvinet, ved at være tildelt 13 slag i hovedet, herunder på højre og venstre øje, har det været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Er tale om grovere uforsvarlig behandling af svinet jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Er tale om mishandling af svinet jf. dyreværnslovens § 28, stk. 3 og

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

Om sagen ellers giver Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 4:

Der henvises til Rådets udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven brug af tatoveringshammer.

Afgørelse:

Tiltalt for i forbindelse med udøvelse af erhverv som besætningsejer at have behandlet et slagtesvin groft uforsvarligt med karakter af mishandling, idet slagtesvinet var tildelt 16 slag med tatoveringshammer fordelt således, at der var 13 slag i hovedet fra trynen, over begge øjne og op mod toppen af hovedet, 1 slag på højre skinke og 2 slag på venstre skinke, hvorved slagtesvinet ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov ligesom det ikke har været beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Tiltalte blev straffet med fængsel i 60 dage.

Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.