2018-24-0150-00035

Tre-årig hest tildelt flere hårde piskeslag under longering

20-02-2019

Skrivelse af 10. oktober 2018 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00043-17).
Tre årig hest tildelt flere hårde piskeslag under longering. Vidner havde flere gange set ejer være hårdhændet overfor hesten. Ejer kunne ikke erkende sig skyldig.

Rådet udtalte 20. februar 2019:

Spørgsmål 1:

Er der tale om uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, såfremt vidner­nes forklaringer lægges til grund i forhold til, at … i forbindelse med longering skulle have tildelt hesten flere hårde slag med en longepisk på bagenden med mærker til følge?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af afhøring, sagsakternes bilag 8, ”EJER stod med en longepisk (skaftet på pisken var ca. 1½m lang, snoren var ca. 1½ m og der var en knude forenden af snoren). Afhørte gik ned mod ridebanen, da hun så EJER slå hesten 1 gang med et meget voldsomt slag fra pisken. Slaget ramte hesten på bagdelen. Hesten virkede for udmattet til at reagere på slaget. Afhørte gik ind på ridebanen, og her så hun EJER slå hesten endnu engang, dette slag ramte også hestens bagdel. Ved begge slag førte EJER pisken over hovedet og med fuld kraft slog mod hestens bagdel, hvor begge slag ramte. Pisken blev ført lodret ned på hesten bagdel. Begge gange hørte afhørte et smæld fra pisken, da den ramte hesten. Afhørte så, at hesten fik mærker efter pisken. Flere vidner havde set episoden.

Omkring kl. 2130 tog afhørte retur til stalden for at tilse hesten … Hesten stod roligt i boksen. Afhørte førte en forsigtig hånd på bagdelen af hesten, og det var tydeligt at den var øm, da den trak bagparten til sig under berøringen...”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Oplæring, træning og brug af heste skal være tilpasset hestenes alder og deres fysiske og psykiske kapacitet, så de beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Lægge ovennævnte til grund, finder Rådet, at hesten under longering, ved at være påført mindst 2 slag med ”fuld kraft”, som beskrevet af vidnet, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, og væsentlig ulempe, ligesom den under træningen ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiske og psykiske kapacitet, samt adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens §§ 1 og 2, ved på et ridecenter at have behandlet en hest uforsvarligt, ved at påføre hesten flere slag med pisk under longering.

Retten fandt, at tiltalte var skyldig. Retten lagde ved vurderingen vægt på en troværdig og sikker vidneforklaring. Dette blev yderligere støttet af fotos af mærker.

Retten lagde endvidere vægt på, at begge vidner havde stor erfaring med heste.

På baggrund af udtalelsen fra Det Veterinære Sundhedsråd fandt retten, at tildeling af flere hårde slag som sket var i strid med dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Straffen blev fastsat til en bøde på 2.000 kr. Forvandlingsstraffen blev fastsat til fængsel i 6 dage. Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.