2019-24-0153-00011

Seksuel omgang med hund

24-02-2020

Skrivelse af 16. september 2019 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00054-19).
Politiet modtog tre videosekvenser, hvor en hund i to videosekvenser blev masturberet ved digital manipulation og en sekvens hvor en kvinde blev slikket af en hund i vulvaregionen.

Rådet udtalte 24. februar 2020:

Sagen er oversendt fra Fødevarestyrelsens kontor for Dyrevelfærd og Veterinærmedicin d. 26. september 2019. Anklagemyndigheden har godkendt oversendelsen.

Spørgsmål A:

På baggrund af ovenstående anmodes Fødevarestyrelsens kontor for Dyrevelfærd og Veterinærmedicin om en udtalelse, om hvorvidt behandlingen af hunden, ud fra sagens akter, navnlig vedlagte USB med videoklip vurderes at udgøre mishandling, grovere uforsvarlig behandling, uforsvarlig behandling eller væsentlig ulempe, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-4, jf. § 1.

Svar ad A:

Følgende beskrivelse af videosekvenserne fremgår af sagsakterne:

”Beskrivelse af indhold. Video 2.

Varighed ca. 19 sekunder.

På videoen ses hele kroppen og ansigtet på hunden, filmet forfra, med nærbillede af hundens ansigt.

Derudover ses dele af en kvinde, herunder hendes underliv filmet oppefra og hendes inderlår.

Igennem hele videoen slikker hunden kvindens underliv.”, jf. video 2.

Lægges ovennævnte og fremsendte videomateriale til grund, vil Rådet nære betænkelighed ved at anse, at hunden, har været udsat for en grad af uforsvarlig behandling.

”Beskrivelse af indhold. Video 1:

Varighed ca. 13 sekunder.

På videoen ses dele af en hund, herunder venstre bagben og pote, mave, lår og penis, samt dele af en venstre hånd, muligt en mand, hvid…

Personen, hvis venstre hånd fremgår, har med hånden fat om hundens penis gennem hele videoen. De første ca. 8 sekunder fører personen sin hånd op og ned af hundens penis, og resten af videoen har personen med fast greb fat om roden på hundens penis, imens det drypper fra penissen.”  Jf. video 1.

”Beskrivelse af indhold, Video 3:

Varighed ca. 29 sekunder  
På videoen ses dele af hunden, herunder bagben og poter, mave og penis, samt en persons højre hånd og underarm.

Hunden slår med bagbenene på kanten af sengen. Personen, hvis højre hånd og underarm fremgår, har med hånden fat om hundens penis igennem hele videoen. Igennem hele videoen skiftevis fører perso­nen sin hånd op og ned af hundens penis og trækker flere gange penis hårdt tilbage.

I slutningen af videoen forsøger hunden at trække sig væk, men personen har stadig fat i hundens penis og trækker hunden til sig ved at trække den i penis.” Jf. video 3.

Ved hårdhændet digital manipulation af en hunds penis kan der ske skade på præputium/penis. Rådet kan ikke på baggrund af de forelagte sagsakter herunder videomateriale erkende en særligt hårdhændet manipulation eller læsioner af hundens penis/præputium, og der foreligger ingen veterinærfaglige beskrivelser af eventuelle læsioner.

Af video 3 fremgår, at hunden trækker sig væk og derved viser ubehag. Lægges dette til grund, kan Rådet ikke afvise, at hunden derved har været udsat for en grad af ulempe.

Rådet skal anføre, at Rådet alene afgiver veterinærfaglige udtalelser og således ikke baserer udtalelser på moralske, etiske eller æstetiske overvejelser.

Spørgsmål B:

Det anmodes tillige om en generel hundesagkyndig udtalelse vedrørende hundens adfærd, som det fremgår af videoklippene.

Svar ad B:

Spørgsmålet bedes konkretiseret.

Afgørelse:

Tiltalt for overtrædelse af dyreværnslovens § 3a ved flere gange at have foretaget seksuelle handlinger med en hund, herunder blandt andet ladet sig slikke i underlivet af hunden.

Afgjort med bødeforelæg på 6.000 kr.