2019-24-0153-00007

To tamme inde-katte efterladt i naturen med henblik på at skulle klare sig selv

09-03-2020

Skrivelse af 27. august 2019 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00068-19).
Et kærestepar var blevet træt af deres to 14 måneder gamle indekatte og forsøgte at overdrage dem til anden side. Da dette ikke lykkedes, besluttede den ene at sætte de 2 katte ud i naturen med henblik på, at de skulle kunne klare sig selv.

Rådet udtalte 9. marts 2020:

Spørgsmål 1:

Såfremt oplysningerne i sagen om, at sigtede på et tidspunkt i juli 2019 efterlod to yngre tamkatte i det fri til at klare sig selv lægges til grund, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne adfærd efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at 2 tamme inde-katte på 14 måneder blev efterladt i naturen med henblik på, at de skulle klare sig selv.

Herreløse katte i Danmark har generelt svært ved at klare sig alene i naturen, med mindre de har tilknytning til mennesker, der sørger for fodertilskud og mulighed for, at de kan søge ly for vejr og vind. En tamkat, der er vokset op i menneskers varetægt, vil have meget svært ved at klare sig selv, og vil med overvejende sandsynlighed dø, hvis den efterlades gennem længere tid.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at de to katte, ved som beskrevet i sagsakterne, at blive sat ud med henblik på at klare sig selv, ikke har været behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. De er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt og huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet anser det forhold, at sætte tamkatte ud i naturen med henblik på, at de skal klare sig selv, for at være groft uforsvarlig behandling af dyr med risiko for over kort tid at udvikle sig til groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnsloven §§1,2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det?

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 1, § 2, og § 3, stk. 1.