2020-24-0150-00015

Dyrlæge afviste at genbesøge hest med kraftige koliksmerter 1 time efter første besøg og behandling

04-03-2021

Skrivelse af 21. august 2020 fra Københavns Vestegns Politi (0700-89110-00015-20).
Dyrlæge A tilser og behandler en kolikhest. Efter en time kontakter ejer igen dyrlæge A, da hesten udviser svære koliksymptomer. Dyrlæge A finder ikke anledning til genbesøg. Dyrlæge B tilkaldes og henviser straks hesten til et dyrehospital, hvor hesten dør inden operation kan foretages.

Rådet udtalte 4. marts 2021:

Spørgsmål 1:

Københavns Vestegns Politi anmoder hermed om Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse vedr. graden af uforsvarlighed:

Blev hesten udsat for:

  1. Uforsvarlig behandling.
  2. Grovere uforsvarlig behandling.
  3. Grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling. 

Svar ad 1:

Idet der henvises til sagsakterne, herunder Rådets tidligere udtalelse i sagen: En hesteejer tilkalder dyrlæge A, idet hendes hest om morgenen d. 9. januar 2019 findes liggende med voldsom kolik. Dyrlæge A ankommer som aftalt kl ca. 10.00 - ca. 1 time senere. Dyrlæge A gennemfører en mangelfuld undersøgelse af hesten og behandler den herefter med ”fuld dosis” flunixin meglumin (12 ml/500 kg hest) samt 15 ml Vetalgin. Kl. ca. 11.15 kontakter ejer dyrlæge A, idet hun fortæller, at hesten ikke har fået det bedre men værre, den er kold, våd og dårlig. Dyrlæge A afviser telefonisk at tilse hesten igen, idet han oplyser, at hesten først kan genbehandles om 2-2½ time, samt opfordrer ejer til at trække med hesten. Han opfordrer hesteejeren til at kontakte ham igen om 1½ time (kl. ca. 12.45).

Hesteejeren kontakter ca. 12.45 dyrlæge B, der tilser hesten kl ca. 13.45. Han konstaterer, at hesten er i shock og vurderer, at der er tale om en ”kirurgisk kolik”, hvorfor han straks henviser den til hestehospital A, hvor den ankommer kl ca. 14.45. Her bekræftes dyrlæge B´s mistanke. Hesten får hjertestop og dør under den indledende anæstesi, før operationen påbegyndes. Efterfølgende obduktion på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, KU-Sund, viste en kompliceret lejeforandring af såvel tynd- som blindtarm.

Rådet finder, at en hest, som udviser kraftige koliksymptomer en time efter behandling med flunixin meglumin i en dosis på 12 ml/500 kg, skal tilses snarest muligt med henblik på revurdering, fornyet behandling herunder eventuel henvisning til hospital eller alternativt aflivning i praksis.

Lægges ovennævnte samt sagsakterne til grund, finder Rådet, at hesten, ved at være unddraget undersøgelse og sufficient behandling eller rettidig aflivning som følge af dyrlæge A´s afvisning om genbesøg trods hestens manglende respons på den iværksatte terapi, har været udsat for betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder i den konkrete sag, at hesten har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet medbøde på 15.000 kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 1597 af 8. juli 2021 om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven) § 58, stk. 1, jf, § 2, jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018 om dyreværnsloven (Dyreværnsloven) § 28, stk. 1, jf. § 1, jf. straffelovens § 3 og lovbekendtgørelse nr.1523 af 26. oktober 2020 om dyrlæger § 8, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 1, jf. daværende lovbekendtgørelse nr. 48 af 11. januar 2017 om dyrlæger § 8, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 1, jf. straffeloven § 3.