2021-24-0153-00036

Fire katte blev i en periode på ca. 14 dage efterladt i en lejlighed og tilset hver 1½ dag

25-05-2021

Skrivelse af 29. januar 2021 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00126-20).
Fire katte blev i en periode på ca. 14 dage efterladt i en lejlighed, da ejer var fraflyttet. Ifølge ejer var der højest 1½ døgn mellem han tilså kattene og gav dem foder og vand.

Rådet udtalte 25. maj 2021:

Spørgsmål 1:

Hvor hyppigt finder Rådet, at indendørs tamkatte bør tilses af den ansvarlige?

Svar ad 1:

Dyr, herunder indendørs tamkatte, bør som udgangspunkt tilses mindst en gang i døgnet.

Spørgsmål 2:

Hvor ofte bør indendørs katte fodres og tildeles drikkevand?

Svar ad 2:

Dyr, herunder indendørs katte, skal altid have adgang til frisk drikkevand. Indendørs katte bør ideelt fodres flere gange dagligt og mindst en gang i døgnet eller have fri adgang til foder.

Spørgsmål 3:

Vil det efter Rådets vurdering være i overensstemmelse med dyrevelfærdslovens § 2 at overlade indendørs tamkatte til sig selv i halvandet døgn?

Svar ad 3:

Dyr, herunder indendørs tamkatte, bør som udgangspunkt tilses mindst en gang i døgnet.

Såfremt kattene har haft adgang til vand, foder og kattebakke og er blevet tilset hver 1½ døgn, vil Rådet dog nære betænkelighed ved at vurdere, at kattene i den konkrete situation ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt og huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og at det i den konkrete situation, har været til væsentlig ulempe for kattene.

Spørgsmål 4:

Såfremt det lægges til grund, at de 4 katte i en længere periode op til den 4. oktober 2020 har været overladt til at klare sig selv uden adgang til drikkevand eller mad, herunder at de grådigt drak og spiste, da de blev tildelt vand og mad, anmoder jeg Rådet om at besvare, hvorvidt den beskrevne ad­færd efter Rådets vurdering udgør en uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1-3, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1-3.

Svar ad 4:

Der er i sagsakterne ingen beskrivelse af lejligheden, hvor kattene blev holdt, herunder af om der var kattebakker, den hygiejniske standard eller om der var foder og vandskåle på stedet. Der er i sagsakterne ingen veterinærfaglig beskrivelse af kattenes helbredsmæssige tilstand, da de blev indleveret til dyreværnet, ud over at hankatten beskrives som ”meget mager”, som kan underbygge, at kattene gennem en længere periode ikke var fodret eller tildelt vand. Ifølge afhøringsrapporten af sigtede, var kattene i en del af perioden fra fraflytningen og op til d. 4. oktober 2020 hos en ven og således ikke i lejligheden. Det fremgår desuden af afhøringsrapporten af sigtede, at ”kattene ikke var blevet efterladt i nævnte periode, og at de ikke på noget tidspunkt var uden tilsyn i mere end 1,5 døgn”.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at spørgsmålet har hypotetisk karakter. Rådet vil nære betænkelighed ved, på baggrund af sagsakterne, at vurdere, at kattene, i den konkrete sag, har været udsat for en grad af væsentlig ulempe.

Spørgsmål 5:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 5:

Rådet har ingen yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Påtalen blev opgivet, idet man ikke fandt, at tiltalte ville blive fundet skyldig.