2020-24-019-00015

Hunde og katte med kun to fungerende ben samt piercede hunde og katte

03-05-2021

Skrivelse af 18. august 2020 fra Fødevarestyrelsen
Rådet fik af Fødevarestyrelsen forlagt generelle spørgsmål vedrørende hunde og katte med kun to fungerende ben samt hunde og katte der var piercet.

Rådet udtalte 3. maj 2021:

 Spørgsmål vedr. kæledyr (hunde og katte) på 2 fungerende ben:

Fødevarestyrelsen har oplevet sager, hvor hunde eller katte holdes i private hjem med kun to fungerende ben. Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om Det Veterinære Sundhedsråds veterinærfaglige vurdering af følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1:

I hvilket omfang vurderer Rådet, at hunde udsættes for smerte, lidelse eller væsentlig ulempe ved kun at kunne støtte sig på to henholdsvis to fungerende forben, eller to fungerende bagben, eller ét forben og bagben unilateralt eller ét forben og bagben bilateralt uden hjælpemidler?

Spørgsmål 2:

I hvilket omfang vurderer Rådet, at katte udsættes for smerte, lidelse eller væsentlig ulempe ved kun at kunne støtte sig på to henholdsvis to fungerende forben, eller to fungerende bagben, eller ét forben og et bagben unilateralt eller ét forben og et bagben bilateralt uden hjælpemidler?

Spørgsmål 3:

Hvilken forskel for vurderingen gør det, hvis lidelsen er medfødt fremfor hvis dyret er kommet til skade og derved skal lære at fungere med 2 ben?

Spørgsmål 4:

Hvilken forskel for vurderingen gør det efter Rådets opfattelse for hunde, hvor tung hunden er herunder hvilken størrelse race, hunden tilhører?

Spørgsmål 5:

Hvilken forskel for vurderingen gør det efter Rådets opfattelse for katte, hvor tung katten er herunder hvilken størrelse race, katte tilhører?

Spørgsmål 6:

Hvis Rådet vurderer, at det medfører smerte, lidelse eller væsentlig ulempe for hunde og eller katte at færdes på kun to fungerende ben, i hvilket omfang vurderer Rådet, at hjælpemidler, som dyret kan støtte sig til, eller særlig håndtering af dyret kan afhjælpe dette?

Spørgsmål 7:

I hvilken udstrækning vurderer Rådet, at hunde henholdsvis katte kan udleve deres adfærdsmæssige behov med den begrænsede bevægelsesfrihed det medfører kun at have to fungerende ben?

Svar ad 1-7:

Rådet finder det ikke muligt at komme med generelle retningslinjer for familiedyr med de i sagen nævnte fysiske handicaps, men finder, at det i hvert tilfælde må bero på en konkret vurdering.

Rådet skal dog anføre, at dyr med lidelser, der hindrer eller svækker deres bevægelse og/eller fysiologiske funktioner væsentligt, er meget observationskrævende, således at der skal sikres rettidig behandling eller aflivning, så dyret beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål vedr. kæledyr (hunde og katte) med ringe/piercinger:

Fødevarestyrelsen har endvidere oplevet sager, hvor hunde har fået isat ringe eller piercinger i kroppen. Det er ikke altid klart, hvad formålet er med isættelsen, men både kosmetiske formål og formålet i at forhindre rodeadfærd kan tænkes.

Spørgsmål 8:

Hvilken grad af lidelse vurderer Rådet, at hunde henholdsvis katte udsættes under isættelsen af ringe i henholdsvis:

  1. septum nasale,
  2. lyskefolden
  3. i huden dorsalt for haseledet men omkransende tendo calcaneus comunis
  4. pinnae

Spørgsmål 9:

Hvilken lidelse, smerte eller væsentlig ulempe vurderer Rådet, det medfører for en hund henholdsvis kat at bære en ring i næsen eller en piercing i:

  1. septum nasale,
  2. lyskefolden,
  3. i huden dorsalt for haseledet men omkransende tendo calcaneus comunis
  4. pinnae

Spørgsmål 10:

Hvis Rådet vurderer, at det er muligt for en hund eller kat at bære en ring uden at dette medfører lidelse, smerte eller væsentlig ulempe for dyret, hvilken beskaffenhed vurderer Rådet, at en sådan ring eller piercing skal have?

Spørgsmål 11:

Hvis Rådet vurderer, at det er muligt for en hund eller kat at bære en ring uden at dette medfører lidelse, smerte eller væsentlig ulempe for dyret, har det så betydning hvilken race der er tale om?

Svar ad 8-11:

Rådet finder, at de i spørgsmål 8-11 beskrevne indgreb, som alle involverer piercing, er at betragte som kosmetiske og unødige indgreb. Rådet finder det ikke muligt for en hund eller kat at få isat samt bære en piercing, uden at dette medfører en grad af lidelse, smerte eller væsentlig ulempe for dyret.

Rådet finder det ikke muligt generelt at vurdere graden af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Dette må bero på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Rådet finder ikke, at piercing af hunde og katte med henblik på at regulere dyrenes adfærd er acceptabelt.

Der skal henvises til §§ 2, 3, 27, stk. 1 og 2 i lov nr. 133 af 1. januar 2021 om dyrevelfærd.