2020-24-0152-00345

Otte svin leveret til slagtning med slagmærker på ryggen

23-03-2021

Skrivelse af 28. august 2020 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00065-19).
I en levering af svin til slagteriet fandtes ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen otte svin med slagmærker på ryggen. Slagene havde medført blødning i huden og underliggende væv. Ejer oplyste, at det var en medarbejder, som havde været hårdhændet ved drivning af svinene til udleveringsrummet.

Rådet udtalte 23. marts 2021:

Spørgsmål 1:

Kan Rådet tiltræde embedsdyrlægens vurdering om, at dyr nr. 2, 6 og 8 har været udsat for uforsvarlig behandling, mens dyr nr. 1, 3, 4, 5 og 7 har været udsat for grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af anmeldelse af 30. april 2019:

”Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekrop nr. 1:
… Slagtekroppen havde flere kraftige slagmærker over nakken-region og ryggen. Se bilag 2, foto

ryggen. Se bilag 2, foto nr. 1 og 2

Slagtekrop nr. 2:
... Slagtekroppen havde flere kraftige slagmærker over ryggen.

Derudover fandtes der blødninger i sværen under slagmærker. Se bilag 2, foto nr. 3 og 4.

Det er svært at vurdere hvilken genstand, der er blevet brugt til at slå med. Se bilag 2, foto nr. 3 og 4.

Slagtekrop nr. 3:
… Slagtekroppen havde flere kraftige slagmærker over ryggen og nakken-region. Se bilag 2, foto nr. 3.

Derudover fandtes der dybe blødninger i sværen under slagmærkerne. Se bilag 2, foto nr. 5 og 6.

Slagtekrop nr. 4:
… Slagtekroppen havde adskillige kraftige slagmærker over ryggen. Det er svært at angi­ve antal af slagmærkerne, idet mærkerne er placeret oveni hinanden.

Derudover fandtes der blødninger i sværen og muskulaturen under slagmærker. Se bilag 2, foto nr. 7, 8, 9 og 10.

Slagtekrop nr. 5:
… Slagtekroppen havde adskillige kraftige slagmærker over ryggen. Det er svært at angi­ve antal af slagmærkerne, idet mærkerne er placeret oveni hinanden. Se bilag 2, foto nr. 11 og 12. Derudover fandtes der blødninger i sværen under slagmærker. Se bilag 2, foto nr. 13 og 14.

Det er svært at vurdere hvilken genstand, der er blevet brugt til at slå med.

Slagtekrop nr. 6:
… Slagtekroppen havde flere kraftige slagmærker over ryggen. Se bilag 2, foto nr. 15, 16 og 19.

Derudover fandtes der dybe blødninger i sværen. Se bilag 2, foto nr. 17, 18 og 20.

Slagtekrop nr. 7:
… Slagtekroppen havde adskillige kraftige slagmærker over nakke-region og ryggen. Det er svært at angive antal af slagmærkerne, idet mærkerne er placeret oveni hinanden. Se bilag 3, foto nr. 1, 2, 3, 4, 6, og 7. Derudover fandtes der blødninger i sværen under slagmærker. Se bilag 3, foto nr.5 og 8…

Slagtekrop nr. 8:
… Slagtekroppen havde flere kraftige slagmærker over ryggen. Se bilag 3, foto nr. 9 og 10.

Derudover fandtes der dybe blødninger i sværen. Se bilag 3, foto nr. 11.

Se bilag 2, foto nr. 9 og 10.”

Af afhøringsrapport af 24. marts 2020 fremgår følgende:

”I besætningen … var der på gerningstidspunktet en … ansat i stalden. Denne blev ved udgangen af april måned 2019 fyret, idet han i flere tilfælde havde behandlet grisene hårdhændet. Afhørte er ikke i tvivl om, at det er pågældende der har påført de 8 grise slagene. Til at slå med har pgl. benyttet en ødelagt grisedasker, hvor pladen er brækket af.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Af de fremsendte sagsakter herunder foto af slagtekroppene fremgår det, at der er påført flere/adskillige slagmærker på hvert enkelt svin.

Rådet finder på den baggrund, at de otte svin, ved at være påført flere/adskillige slag på kroppen medførende blødninger i huden og det underliggende væv, samlet set har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at de otte svin samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, anmoder jeg Dem om også at oplyse det.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 17.500 kr. jf. dyreværnslovens § 28, stk. 2, jf. stk. 1, samt stk. 9 og stk. 11, jf. § 1 og § 2, nu dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. stk. 1, samt stk. 12 og stk. 13, jf. § 2 og § 3, jf. straffelovens § 89.