2021-24-0153-00034

Seksten år gammel misligholdt hund med tandproblemer, filtret og uplejet pels samt hudbetændelse, øregangsbetændelse, hjertelidelse, lange kløer og bevægelsesforstyrrelse

06-05-2021

Skrivelse af 15. januar 2021 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89111-00006-19).
En 16 år gammel puddelhund blev, i overensstemmelse med ejer, overdraget til en dyreværnsorganisation.
Hunden var nedstemt og havde smerter i munden på grund af paradentose, tandkødsbetændelse og løse tænder. Pelsen var filtret og uplejet og som følge heraf, var der områder med hudbetændelse. Den havde endvidere øregangsbetændelse, en hjertelidelse og kløerne var alt for lange, og den havde svært ved at gå. Hunden blev efter overdragelsen til dyreværnsorganisationen aflivet.

Rådet udtalte 6. maj 2021:

Spørgsmål 1:

Jeg skal anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne, efter rådets opfattelse indebærer uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller har karakter af mishandling, jf. Dyrevelfærdslovens § 58, stk. 1, 2 og 3.

Svar ad 1:

Af dyrlægens kliniske undersøgelse af hunden foretaget den 17.12.2019 fremgår følgende:

”…almentilstanden var meget ringe og hunden var meget nedstemt…

Mange tænder mangler. De tilbageværende er i forrådnelse med paradentose, synligt pus i kæbeknoglen, tyk tandstensbelægning og blødninger fra gummerne. Derudover er der blistrer i kinder og ved tungen. Mundhulen bærer præg af alvorlig kronisk og smertefuld betændelsestilstand.

Store betændte områder sfa pelsknuder med afføring og urin omkring hele bagenden og bugen. Flere skaldede områder på ryggen.
….

Voldsom øregangsbetændelse med sort surt lugtende flåd (sandsynlig svampeinfektion).

Udtalt hjertemislyd, grad 4. Ved obduktion findes hjertet forstørret og hjerteklapperne betændt

(endocarditis). Hjertesvigt fremskreden.

kan dårligt gå -negle voldsomt lange”…

Sagens billedmateriale understøtter dyrlægens kliniske beskrivelse af hundens pels, hud og mundhule. Det fremgår, at pelsen generelt var lang og sammenfiltret i dreadlocks, der flere steder var tilsmudset med afføring. Det vurderes ud fra billedmaterialet, at hunden ikke har fået den fornødne pelspleje i mindst et år.

Af afhøringsrapporten af sigtede fremgår: ”Afhørte erkendte forholdende angående hendes afdøde puddel og forklarede, at hun var dårligt gående pga. en blodprop hun fik for et par år siden og derfor ikke kunne varetage hundens fysiske og sundhedsmæssige behov.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hundens tilstand gennem længere tid har været tydeligt synlig, og hunden burde længe før have været tilset af en dyrlæge med henblik på behandling eller aflivning.

Rådet finder, at hunden

  • ved gennem mindst et år ikke at have fået den fornødne pelspleje, så pelsen udviklede den i sagsakterne beskrevne tilstand, medførende hudbetændelse,
  • ved at have øregangsbetændelse,
  • ved at have smertevoldende tandkødsbetændelse, udbredt paradentose og løse tænder,
  • ved ikke at have fået fornøden klopleje og
  • ved at have en ubehandlet hjertelidelse

gennem en længere periode har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, og den er ikke blevet passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at hunden har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger, skal jeg ligeledes anmode om at modtage disse.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. jf. Dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2, jf. § 2 og § 3, (dagældende Dyreværnsloven § 28 stk. 2, jf. § 1 og § 2).

Bøden blev nedsat til det halve af normal takst grundet lang sagsbehandlingstid.