2022-24-0153-00053

Ældre hund efterladt i en varm bil

20-05-2022

Skrivelse af 21. februar 2022 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00042-21).
En person kontaktede Politiet, da vedkommende havde bemærkede en i solen parkeret bil, hvori der opholdt sig en hund. Ved Politiets ankomst virkede hunden sløv og langsomt reagerende, da patruljen talte til hunden og bankede på ruden for at vurdere hundens tilstand. Køretøjets forreste vinduer var rullet ca. 3 til 5 centimer ned. De bagerste ruder var ikke rullet ned. Køretøjet var aflåst. Udendørstemperaturen var ca. 20 grader. Ved køretøjets venstre baghjul stod en vandskål. Hunden havde ikke adgang til vand i bilen.
Politiet fik hunden ud af bilen og bemærkede en væsentlig højere temperatur inde i bilen end udenfor. Hunden gik rundt ubesværet på alle fire ben og drak kun kortvarigt vand, hvorefter den virkede mere nysgerrig på omgivelserne samt tilskuerne. Politiet transporterede hunde til politistationen, hvor hunden allerede virkede mere livlig, idet den reagerede ved verbal og fysisk kontakt og selv opsøgte kontakt til andre ansatte på stationen. Hunden virkerede generelt glad og tilpas.

Rådet udtalte 20. maj 2022:

Spørgsmål 1:

Indebærer den omstændighed, at hunden under de beskrevne forhold har været efterladt i bilen i 1 time og 45 minutter, at hunden derved har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behand­ling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 58?

Spørgsmål 2:

Indebærer den omstændighed, at hunden under de beskrevne forhold har været efterladt i bilen i ca. 1 time, derefter luftet og vandet, og derefter efterladt i bilen i 1 time og 45 minutter, at hunden derved har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, jf. dyrevel­færdslovens § 58?

Spørgsmål 3:

Indebærer den omstændighed, at hunden under de beskrevne forhold har været efterladt i bilen i op til en time ad gangen i alt 3 gange i forlængelse af hinanden, at hunden derved har været udsat for uforsvar­lig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 58?

Svar ad 1 - 3:

Af politiets rapport af 13. juni 2021 fremgår det: ”En person kontaktede Politiet, da vedkommende havde bemærkede en i solen parkeret bil, hvori der opholdte sig en hund. Ved Politiets ankomst observeres en mindre hvid hund på bagerste passagersæde. Hunden virkede sløv, idet den virkede langsomt reagerende, da patruljen talte til hunden og bankede på ruden for at vurdere hundens tilstand. Hunden lå på alle fire, men virkede ikke umiddelbart til at halse.

Køretøjets forreste vinduer var rullet ca. 3 til 5 centimer ned. De bagerste ruder var ikke rullet ned. Køretøjet var aflåst. Udendørstemperaturen var ca. 20 grader. Ved køretøjets venstre baghjul stod en vandskål. Hunden havde ikke adgang til vand i bilen.

Politiet fik hunden ud af bilen og bemærkede en væsentlig højere temperaturen inde i bilen end udenfor. Hunden gik rundt ubesværet på alle fire ben og drak kun kortvarigt vand, hvorefter den virkede mere nysgerrig på omgivelserne samt tilskuerne. Politiet transporterede hunden til politistationen, hvor hunden allerede virkede mere livlig, idet den reagerede ved verbal og fysisk kontakt og selv opsøgte kontakt til andre ansatte på stationen. Hunden virkerede generelt glad og tilpas.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hunden, ved at blive efterladt i ca. 1 time og 45 minutter i en i solen parkeret bil med ringe ventilation og uden adgang til vand og således bragt i en tilstand, hvor den virkede sløv samt været bragt i en situation med risiko for forværring i løbet af kort tid, ikke har været behandlet omsorgsfuldt og i overensstemmelse med dens behov. Ved under opholdet i bilen at være bragt i den ovenfor beskrevne tilstand, har hunden været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Såfremt ovennævnte lægges til grund, og det samtidigt lægges til grund, at hunden først er efterladt i bilen i ca. 1 time, derefter luftet og vandet, og derefter efterladt i bilen i 1 time og 45 minutter, og således bragt i en tilstand, hvor den virkede sløv samt været bragt i en situation med risiko for forværring i løbet af kort tid, finder Rådet, at hunden ikke har været behandlet omsorgsfuldt og i overensstemmelse med dens behov. Ved under opholdet i bilen at være bragt i den ovenfor beskrevne tilstand, har hunden været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Såfremt ovennævnte lægges til grund, og det samtidigt lægges til grund, at hunden har været efterladt i bilen i op til en time ad gangen i alt 3 gange i forlængelse af hinanden og således bragt i en tilstand, hvor den virkede sløv samt været bragt i en situation med risiko for forværring i løbet af kort tid, finder Rådet, at hunden ikke har været behandlet omsorgsfuldt og i overensstemmelse med dens behov. Ved under opholdet i bilen at være bragt i den ovenfor beskrevne tilstand, har hunden været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyrevelfærdslovens §§ 2 og 3.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte var sigtet for overtrædelse af dyrevelfærdsloven ved som ejer af hund, at have udsat hunden for uforsvarlig behandling, idet hunden var blevet efterladt i en parkeret bil i solen med ringe ventilation og uden adgang til vand med en udetemperatur på 20 grader, hvorved hunden blev bragt i en tilstand, hvor den virkede sløv, og bragt i en situation med risiko for forværring i løbet af kort tid, alt hvorved hunden ikke var beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke blev behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, passet og vandet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Sagen afgjort med et bødeforlæg på 2.000 kr.