2021-24-0153-00047

En 12 år gammel schæferhund havde kroniske hudforandringer på store dele af kroppen, benene og i hoved - den blev luftet på altanen

24-01-2022

Skrivelse af 5. oktober 2021 fra Nordsjællands Politi (0900-89111-00006-20).
En 12 år gammel schæferhund blev holdt i en 1. sals lejlighed. Den havde, de sidste 1-2 år, ikke kunnet gå ned ad trapperne, så den var ikke blev luftet uden for lejligheden, men måtte besørge på altanen. Hunden havde kroniske hudforandringer på store dele af kroppen, benene og i hovedet. Den havde kronisk øregangsbetændelse, øjenbetændelse, meget lange uplejede kløer, flere knækkede tænder og den fremstod i huld under middel med nedsat muskelfylde, særligt på bagparten. Hunden blev afhentet af en dyreværnsorganisation og efterfølgende aflivet.

Rådet udtalte 24. januar 2022:

Spørgsmål 1:

Indebærer den omstændighed, at hunden den 9. juli 2020 ifølge dyrlægen fremstår "svag, med huld under middel (vægt 32,5 kg- burde nok veje op mod 40kg) og med markant mindre muskula­tur i begge bagben, hvilket medfører at hunden har en lidt besynderlig gang. På røntgenbillederne findes slidgigt (HD) i begge hofter, hvilket kan være årsag til den minimale muskelfylde", at hun­den i perioden op til denne dato har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 58?

Svar ad 1:

Rådet skal til indledning anføre, at Rådet udelukkende udtaler sig om veterinærfaglige spørgsmål og således ikke udtaler sig om sanktionsniveauet.

Det fremgår af dyrlægeudtalelsen fra 9. juli 2020, at hunden ved den kliniske undersøgelse:

”..fremstår svag, med huld under middel (vægt 32,5 kg- burde nok veje op mod 40kg) og med markant mindre muskulatur i begge bagben”…

”På røntgenbillederne findes slidgigt (HD) i begge hofter, hvilket kan være årsag til den minimale muskelfylde”…

”Otitis externa måske interna (øregangsbetændelse i det ydre- måske indre ører) i begge ører med pusdannende bakterier og irritation af øregangen (rødme og hævelse). Trommehinden kan ikke lokaliseres pga udfyldning med pus”…

”Knækkede tænder (103,309/310 og 409) knækket på oversiden og på tværs, så pulpahulen og dermed nerver og blodkar er blottet”…

”Overgroede negle på alle fire ben”…

”Kedelig mat, skællet og usoigneret pels med dyb og kronisk hudbetændelse, der med stor sandsynlighed er pga. svampevækst. Huden er uden pels, fortykket og sortfarvet, hvilket indikerer kronicitet. Hele undersiden af bugen samt alle fire lemmer, hals og huden omkring begge øjne er afficeret”

Sagens billedmateriale understøtter, at hunden havde svære, kroniske hudforandringer på bugen, benene og i hovedet, og at kløerne var forvoksede i en grad, så hunden ikke kunne tage naturlig støtte på benene. Billedmaterialet understøtter tillige, at hunden havde kroniske øregangsproblemer. Det fremgår desuden, at hunden havde udtalt muskelatrofi i bagparten.

Af sagens videomateriale fremgår, at hunden ikke var i stand til selv at gå ned ad trapperne fra lejligheden til gadeplan, men måtte bæres. Hunden var, da den kom ned at gå på gaden, usikker på bagparten og let slinger.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hunden gennem en længere periode op til 9. juli 2020 har haft helbredsmæssige problemer med huden, kløerne, ørerne, tænderne og bevægeapparatet. Ved ikke at blive bragt til dyrlæge med henblik på behandling eller aflivning, er hunden ikke blevet behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og den er ikke blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Hunden har, ved at have alvorlige kroniske hudforandringer på store dele af kroppen, benene og i hovedet, kronisk øregangsbetændelse, øjenbetændelse, flere knækkede tænder, forvoksede kløer samt slidgigt i hofterne, der medførte at hunden ikke kunne tage naturligt støtte på benene, været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at hunden samlet set har været udsat for groft uforsvarlig behandling jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Indebærer den omstændighed, at hunden den 9, juli 2020 ifølge dyrlægen fremstår med ”Otitis ex­terna måske interna (øregangsbetændelse i det ydre- måske indre ører) i begge ører med pusdan­nende bakterier og irritation af øregangen (rødme og hævelse). Trommehinden kan ikke lokalise­res pga udfyldning med pus", at hunden i perioden op til denne dato har været udsat for uforsvar­lig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 58?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Indebærer den omstændighed, at hunden den 9. juli 2020 ifølge dyrlægen fremstår med "Knække­de tænder (103,309/310 og 409) knækket på oversiden og på tværs, så pidpahulen og dermed ner­ver og blodkar er blottet", at hunden i perioden op til denne dato har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 58?

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

Indebærer den omstændighed, at hunden den 9. juli 2020 ifølge dyrlægen fremstår med ” Overgro­ede negle på alle fire ben, hvilket hæmmer hundens normale gang, og giver indirekte smerte pga. forkert belastning af led og trædepuder", at hunden i perioden op til denne dato har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslo­vens § 58?

Svar ad 4:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 5:

Indebærer den omstændighed, at hunden den 9. juli 2020 ifølge dyrlægen fremstår med ”Kedelig mat, skællet og usoigneret pels med dyb og kronisk hudbetændelse, der med stor sandsynlighed er pga. svampevækst. Huden er uden pels, fortykket og sortfarvet, hvilket indikerer kronicitet. Hele undersiden af bugen samt alle fire lemmer, hals og huden omkring begge øjne er afficeret. Mider af forskellig slags kan ikke udelukkes, men det er de sekundære infektioner i huden, som giver irri­tation og væsentlig ulempe samt smerte pga. hul/sår på huden”, at hunden i perioden op til denne dato har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 58?

Svar ad 5:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 6:

Indebærer den samlede tilstand hunden Max befandt sig i den 9. juli 2020, at hunden i perioden op til denne dato har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, jf. dyrevelfærdslovens § 58?

Svar ad 6:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 7:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 7:

Det fremgår af sagsakterne, at hunden i en periode på 1-2 år, op til d. 9. juli 2020, ikke var blevet luftet og motioneret uden for lejligheden, men alene var blevet lukket ud på altanen for at besørge.

Hunde skal dagligt have adgang til motion og frisk luft i mindst 2 gange 30 minutter, ved enten at blive luftet i snor eller blive lukket ud på et større areal, hvor den kan løbe frit.

Hunden har, ved at være holdt i lejligheden, uden adgang til udendørsfaciliteter med mulighed for stimulation og for at besørge, været udsat for væsentlig ulempe.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr., jf. dyrevelfærdslovens § 58, stk. 2 og stk. 4, jf. § 2 og § 3, jf. dagældende dyreværnslov § 28, jf. § 1 og § 2.