2022-24-019-00022

Generelle spørgsmål vedrørende anvendelse af tape, lim eller vægte til kosmetisk korrektion af hundes ører

21-10-2022

Skrivelse af 20. maj 2022 fra Fødevarestyrelsen (2022-15-209-00222).
Rådet fik fra Københavns Politi via Fødevarestyrelsen forelagt generelle spørgsmål vedrørende hundeavlere/ejere, der bandt hundenes ører op med tape eller ved anvendelse af lim eller hængte vægte i ørene af kosmetiske grunde.

Rådet udtalte 21. oktober 2022:

Spørgsmål 1:

Er det Rådets vurdering, at hunde, der får deres ører bundet op med tape, ved anvendelse af lim eller får hængt vægte i ørene af kosmetiske grunde, er behandlet omsorgsfuldt i forhold til dyrevelfærdslovens § 3?

Spørgsmål 2:

Er det Rådets vurdering, at hunde, der får deres ører bundet op med tape, ved anvendelse af lim eller får hængt vægte i ørene af kosmetiske grunde, bliver udsat for lidelse i forhold til dyrevelfærdslovens § 2?

Spørgsmål 3:

Er det Rådets vurdering, at der i forbindelse med at hunde får deres ører bundet op med tape, ved anvendelse af lim eller får hængt vægte i ørene af kosmetiske grunde, er tale om et operativt eller lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende i forhold til dyrevelfærdslovens § 27, stk. 2?

Svar ad 1-3:

Af Dyrevelfærdslovens §27 stk. 2 fremgår: ” Operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, må ikke foretages.” Spørgsmålene 1-3 omhandler anvendelse af lim/tape/vægte og andet påsat hundes ører med det formål at ændre ørenes ydre fremtoning, holdning og/eller stilling.

Rådet finder, at anvendelsen af de nævnte metoder er et indgreb, der har til formål at ændre et dyrs udseende og således er begrundet i kosmetiske hensyn.

Rådet finder at påsætning af lim/tape/vægte og andet på hundes ører medfører en vis grad af ulempe samt risiko for udvikling af sår, betændelse mv. Hunden er herved ikke behandlet omsorgsfuldt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, jf. dyrevelfærdslovens § 2 og 3.

Såfremt der ikke opstår komplikationer ved den anvendte procedure, og såfremt denne ikke udføres uhensigtsmæssigt, eksempelvis i form at betydelig vægt i relation til de anatomiske forhold, vævsirritation, mm. vil indgrebet sandsynligvis i de fleste tilfælde næppe giver anledning til mere end uvæsentlig lidelse og uvæsentlig smerte. Påsætningen etableres dog med det formål, at give et varigt mén, i form af ændring af ørenes ydre fremtoning, ligesom der er risiko for udvikling af sår, betændelse mv. i forbindelse med indgrebet, hvilket Rådet finder indebærer risiko for væsentlig lidelse, smerte, angst og ulempe.

Afgørelse:

På baggrund af Rådets udtalelse opfordrede Fødevarestyrelsen dyrlæger til at informere hundeejere, hvor der var tegn på brug af metoderne, om at det er ulovligt og strafbart at bruge disse metoder.